Biuletyn 2021

POBIERZ

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Biuletyn 2020

POBIERZ

Biuletyn 2022

Otwórz

Biuletyn 2018

POBIERZ

Biuletyn 2017

POBIERZ

Biuletyn 2019

Otwórz

Biuletyn 2016

POBIERZ

Biuletyn 2015

POBIERZ

Biuletyn 2014

POBIERZ

Biuletyn 2011

POBIERZ

Biuletyn 2012

POBIERZ

Biuletyn 2013

POBIERZ

Biuletyn 2010

POBIERZ

Biuletyn 2007

POBIERZ

Biuletyn 2008

POBIERZ

Biuletyn 2009

POBIERZ

Biuletyn 2006

POBIERZ

Biuletyn 2001

POBIERZ

Biuletyn 2004

POBIERZ

Biuletyn 2005

POBIERZ

Biuletyn 1997

POBIERZ

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Ukazuje się corocznie od 1997 r. Był redagowany przez Annę Grześkowiak-Krwawicz, Dorotę Dukwicz i Michała Zwierzykowskiego.

Obecnie redaktorem jest Klara Leszczyńska-Skowron.

Prosimy uprzejmie o przesyłanie wszelkich informacji dotyczących publikacji poświęconych osiemnastemu stuleciu, prowadzonych badań oraz realizowanych projektów, a także o prowadzonych przewodach doktorskich oraz wszelkich wydarzeniach naukowych, takich jak konferencje, sympozja, seminaria związane z osiemnastym wiekiem. Informacje za miniony rok prosimy przesyłać zawsze do końca marca roku następnego, na adres mailowy biuletyn@ptbnwo.pl

Biuletyn w wersji papierowej otrzymują bezpłatnie Członkowie Towarzystwa, wersje elektroniczne pdf do pobrania znajdują się poniżej.

  1. pl
  2. en
  3. fr

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym