© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

  1. pl
  2. en
  3. fr

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Szanowni Państwo,

 

z wielką przyjemnością, w imieniu Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku (Poznań, 15-17 września 2016 roku), przekazujemy publikację przedkongresową, (wersję drukowaną Uczestnicy Kongresu otrzymają podczas rejestracji). Zachęcamy do uważnej lektury.

        Publikacja zawiera szczegółowy program Kongresu, abstrakty wszystkich referatów zaplanowanych do wygłoszenia oraz pełne teksty komunikatów do dyskusji w ramach 8 sekcji, jak również informacje organizacyjne dotyczące dat i miejsc poszczególnych wydarzeń kongresowych, adresów i możliwości dojazdu (w tym mapkę z naniesionymi miejscami, w których odbywać się będą obrady Kongresu i imprezy towarzyszące).

        Wszyscy zarejestrowani Uczestnicy Kongresu są oczywiście zaproszeni na uroczystą kolację w czwartek 15 września oraz na koncert w piątek16 września (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w przesyłanej publikacji).

Kontakt mailowy na adres: kongres2016@o2.pl lub w razie potrzeby telefonicznie: 603 768 803 (Michał Zwierzykowski).

Rejestracja uczestników odbywać się będzie w dniu rozpoczęcia obrad, 15 września, w godz. 9.00-10.00, w Collegium Minus UAM (ul. Wieniawskiego 1), w holu przed salą Lubrańskiego (I piętro) – Uczestnicy, którzy przyjadą na Kongres później, będą mogli rejestrować się na bieżąco.

 

W oczekiwaniu na nieodległe spotkanie w Poznaniu łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Organizacyjny III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku

Anna Grześkowiak-Krwawicz

Barbara Judkowiak

Maciej Forycki

Maciej Parkitny

Michał Zwierzykowski

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego, Poznań, 15-17 września 2016 r.

 

Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie.

 

Jest to moment, w którym niezbędne są nam pewne informacje dotyczące kongresowej „logistyki”. Dlatego zwróciliśmy się w indywidualnych mailach do Autorów wykładów plenarnych, referatów i komunikatów z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wypełnienie ankiety i odesłanie do dnia 29 lutego 2016 r. na adres mailowy kongres2016@o2.pl. Ankiety dla Autorów referatów i komunikatów znajdą Państwo również do pobrania w zakładce III Kongres na stronie PTBnWO.

        W ankiecie tej umieściliśmy między innymi prośbę o zadeklarowanie liczby noclegów, rezerwowanych obiadów, a także informację dotyczącą opłaty wpisowej oraz terminu i trybu jej dokonywania (wysokość wpisowego uzależniona jest między innymi od liczby zadeklarowanych noclegów). Pełna opłata wpisowa wynosi 300 zł i obejmuje 2 noclegi ze śniadaniami, obiady, materiały kongresowe i publikację kongresową, a także dodatkowe atrakcje. Dla doktorantów i osób nie korzystających z noclegów opłata wpisowa wyniesie 200 zł. Dodatkowe noclegi można rezerwować w kwocie 120 zł za nocleg. Opłaty wpisowe, powiększone o ewentualny koszt dodatkowych noclegów, należy wpłacać na rachunek bankowy PTBnWO – szczegóły znajdą Państwo w formularzu ankiety.

        Przypominamy również, że prosimy Państwa o przesłanie nam (na adres mailowy: kongres2016@o2.pl) ostatecznej wersji streszczenia referatu (o objętości do 1000 znaków) lub pełnej wersji komunikatu (nie więcej niż 10 000 znaków) w terminie do końca kwietnia 2016 r. Termin taki podyktowany jest koniecznością odpowiednio wczesnego przygotowania broszury kongresowej, która jeszcze przed rozpoczęciem obrad Kongresu rozesłana zostanie wszystkim jego Uczestnikom.

 

Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

 

Komitet Organizacyjny

III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego

__________________________________________________

Szanowni Państwo, Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII oraz Komitet Organizacyjny III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku przekazują pierwszą odezwę Kongresową z prośbą o zgłaszanie propozycji referatów i komunikatów do poszczególnych sekcji. Kongres odbędzie się w Poznaniu, w dniach 15-17 września 2016 r.