Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

  1. pl
  2. en
  3. fr

Laureaci

Konkursu PTBnWO na najlepszą rozprawę doktorską

dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku

 

I Edycja, za rok 2013

Nagroda

Dr Paweł Ignaczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) za rozprawę pod tytułem

„Grafika Jana Piotra Norblina (1745 – 1830). Studium z zakresu problemów warsztatowych i ideowych”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Żuchowskiego.

Wyróżnienie

Dr Agnieszka Whelan (USA) za rozprawę pod tytułem

„Gesture and Performance: Princess Izabela Czartoryska and her Gardens 1770 – 1831”, obronioną pod kierunkiem prof. Richarda Butterwick-Pawlikowskiego.

 

II Edycja, za rok 2014

Nagroda

Dr Marcin Jakubczyk (Uniwersytet Jagielloński), za rozprawę pod tytułem

„Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna”,

obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Bochnakowej.

 

III Edycja, za rok 2015

Nagroda

Dr Jakub Bajer (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), za rozprawę pod tytułem

„La France face a l’election et a la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste (1763–1766) (Francja wobec elekcji i uznania majestatu króla Stanisława Augusta (1763–1766), obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego.

 

IV Edycja, za rok 2016

Nagroda

Dr Anna Penkała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) za rozprawę pod tytułem

„Panieńskie ochędóstwo”. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popiołek.

Wyróżnienie

Dr Jakub Jakubowski (Uniwersytet Wrocławski) za rozprawę pod tytułem

„Gdańska książka przyrodnicza XVIII wieku. Druki ilustrowane z oficyny Tomasza Jana Schreibera”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Migoń.

 

V Edycja, za rok 2017

Nagroda

Dr Jacek Kordel (Uniwersytet Warszawski) za rozprawę pod tytułem

„Od wieloletnich związków z Austrią ku sojuszowi z Prusami. Polityka zagraniczna Saksonii w przededniu wojny o sukcesję bawarską(1774-1778)"”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Zielińskiej.

Wyróżnienie

Dr Beata Bednarek (Uniwersytet Łódzki) za rozprawę pod tytułem

„Na koniec jakaś pamięć tak zostawa, gdzie nas nie będzie...". Cztery początkowe księgi liryków z Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych. Edycja krytyczna ze wstępem”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wolskiej.

 

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Sekretarz Generalny:

Klara Leszczyńska-Skowron

e-mail: klara_leszczynska@wp.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Michał Zwierzykowski

e-mail: mzwi@amu.edu.pl 

 

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com