Uniwersytet w Bazylei zaprasza do udziału w konferencji organizowanej z okazji 180 rocznicy urodzin Jacques’a Delille’a w dniach 25-27 stycznia 2018 r. Główne dominanty tematyczne to recepcja Delille’a, jego wpływ na twórców europejskich oraz Delille jako emigrant i jego relacje z cudzoziemcami. Projekty zgłaszać można do końca lutego 2017 r. w językach francuskim, angielskim i niemieckim. Więcej informacji na stronie: https://delille.philhist.unibas.ch/colloque.html

 

Zaproszenie na konferencję „Delille poza Francją”

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

  1. pl
  2. en
  3. fr
05 stycznia 2017

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Sekretarz Generalny:

Klara Leszczyńska-Skowron

e-mail: klara_leszczynska@wp.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Michał Zwierzykowski

e-mail: mzwi@amu.edu.pl 

 

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com