© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

16 września 2022
  1. pl
  2. en
  3. fr

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Walne Zebranie Członków PTBnWO w Toruniu

W dniu 15 września 2022 r., w godzinach 18.00 do 19.40 odbyło się Walne Zebranie Członków PTBnWO w drugim terminie, zorganizowane podczas obrad IV Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego w Toruniu. W Zebraniu wzięło udział 59 Członków, obradom przewodniczył Marcin Cieński, a sekretarzem został Grzegorz Glabisz. Ustępujące władze Towarzystwa przedstawiły sprawozdania, które zostały jednogłośnie przyjęte.

 

Walne Zebranie Członków poprzez aklamację przyjęło wniosek Zarządu o nadanie tytułu Członka Honorowego PTBnWO Profesor Annie Grześkowiak-Krwawicz, jednej z Założycielek Towarzystwa i jego wieloletniej Prezes, w uznaniu Jej autorytetu naukowego oraz zasług na rzecz środowiska badaczy wieku osiemnastego.


Zgodnie ze statutem przeprowadzono również wybory władz Towarzystwa na kadencję 2022-2026.

W ich wyniku Prezesem wybrano Michała Zwierzykowskiego.

Do Zarządu weszli: Maciej Forycki, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Danuta Kowalewska, Piotr Skowroński, Piotr Ugniewski i Izabella Zatorska.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Agnieszka Jakuboszczak, Paweł Kaczyński, Paweł Matyaszewski, Bożena Mazurek oraz Stanisław Roszak.

 

Walne Zebranie Członków złożyło również serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzez Towarzystwa Członkom ustępującego Zarządu, którzy podjęli decyzję o niekandydowaniu, byli to Wiceprezes Marek Dębowski oraz Sekretarz Generalna Klara Leszczyńska-Skowron.