Szanowni Państwo,

            Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków. Odbędzie się ono w dniu 16 września 2016 r. tym razem w Poznaniu, podczas obrad III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku (w budynku Collegium Historicum Novum UAM, ul. Umultowska 89d, sala Gerarda Labudy 1.73). Pierwszy termin zebrania godzina 12.00, drugi termin 12.15.

Proponowany porządek obrad:

I.    Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.

II.   Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania – opublikowanego w     Biuletynie nr 20.

IV.  Sprawozdania:

1. Ustępującego Zarządu PTBnWO.

2. Skarbnika PTBnWO.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTBnWO.

4. Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

V.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

VI. Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2020.

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Wybór Prezesa PTBnWO.

3. Wybory członków Zarządu PTBnWO (do obsadzenia 6 miejsc).

4. Wybory Komisji Rewizyjnej PTBnWO (do obsadzenia 5 miejsc).

VII. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu PTBnWO na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą szeroko ujmowanemu osiemnastemu wiekowi, obronioną w 2015 r. i wręczenie nagrody.

IX. Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.

 

                                                                        W imieniu Zarządu PTBnWO

                                                                                     Michał Zwierzykowski

                                                                                       Sekretarz Generalny

 

Walne zebranie

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

  1. pl
  2. en
  3. fr
22 sierpnia 2016

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com