© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

27 lutego 2022
  1. pl
  2. en
  3. fr

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Oświadczenie ISECS i PTBnWO
w sprawie poparcia Ukrainy i Narodu ukraińskiego w obliczu rosyjskiej agresji

As President of the International Society for Eighteenth-Century Studies, on behalf of all our members, I express our total support for the people of Ukraine, its Universities, our Ukrainian colleagues who join us in eighteenth-century studies, and all Ukrainian-born colleagues and students everywhere, in their just resistance to armed invasion.

Signed: Penelope J. Corfield.

The statement has already been posted on the ISECS website, as well as our Twitter account, should you wish to share it (the post can be found at

https://twitter.com/isecs_sieds/status/1497682146470858757).

À titre de Présidente de la Société internationale d'étude du dix-huitième siècle, et au nom de tous nos membres, j'exprime notre soutien inconditionnel au peuple de l'Ukraine, à ses universités, à nos collègues de la société ukrainienne d’étude du dix-huitième siècle, et à tous nos collègues et étudiants d'origine ukrainienne à travers le monde, dans leur juste résistance face à l'invasion armée.

Signé, Penelope J. Corfield.

Nous avons déjà diffusé la déclaration sur le site internet de la SIEDS, ainsi que sur notre fil Twitter, si vous souhaitez la partager (la publication se trouve à l’adresse suivante:

https://twitter.com/isecs_sieds/status/1497682215618109442).

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym popiera oświadczenie Władz ISECS. Polskie Towarzystwo w pełni solidaryzuje się z Kolegami ukraińskimi i całym Narodem ukraińskim w Ich walce ze zbrodniczym najazdem w obronie Wolności i Niepodległości Ukrainy, a także wartości, które są bezcenne dla nas wszystkich.

Zarząd PTBnWO