Société polonaise d’étude du dix-huitième siècle

  1. pl
  2. en
  3. fr

Toruń, 7 czerwca 2020 roku

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

w styczniu tego roku rozpoczęliśmy przygotowania do Czwartego Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku, który odbędzie się w Toruniu w dniach 15-17 września 2021 roku. Jego temat przewodni brzmi:

 

„Wiek osiemnasty od kuchni”.

 

Organizatorami Kongresu są: Wydział Nauk Historycznych i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Część naukowa Kongresu obejmować będzie obrady plenarne, obrady w 10 sekcjach tematycznych, sesję posterową oraz dyskusję okrągłego stołu na temat Dokąd zmierza wiek osiemnasty?

W pierwszej odezwie kongresowej zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie propozycji tematów sekcji wpisujących się w problematykę Kongresu. Z przyjemnością informujemy, że na połączonym zebraniu Zarządu Towarzystwa i Komitetu Organizacyjnego wyłoniono 10 sekcji tematycznych oraz ich Kierowników, współodpowiedzialnych za dobór referatów i przebieg obrad. Opisy sekcji podajemy pod Odezwą.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania tematów dwudziestominutowych wystąpień. Zgłoszenia zawierające abstrakt w języku polskim (150–300 słów), wraz ze wskazaniem sekcji, prosimy przesyłać do 30 września 2020 roku na adres: kongres2021@gmail.com Informację o przyjęciu referatów do programu obrad przekażemy Państwu do końca 2020 roku.

 

Doktorantów zainteresowanych sesją plakatową, poświęconą kreowaniu obrazu XVIII stulecia w świecie mediów cyfrowych, prosimy o nadsyłanie streszczeń posterów, również do 30 września 2020 roku. Termin nadsyłania plakatów i wymogi, zgodnie z którymi powinny być przygotowane, zostaną podane po zaakceptowaniu zgłoszenia. Szczególnie interesują nas postery dotyczące wpływu mediów na tworzenie i odbiór wiedzy o XVIII wieku.

O wysokości opłaty konferencyjnej, numerze konta i innych szczegółach organizacyjnych powiadomimy po zakończeniu zbierania zgłoszeń. Informujemy jednocześnie, że odezwy kongresowe i szczegóły organizacyjne będą umieszczane na stronie internetowej PTBnWO (www.wiekosiemnasty.pl).

Serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy zajmujących się wiekiem XVIII – zarówno członków Towarzystwa, jak i osoby niezrzeszone – do wzięcia udziału w obradach Czwartego Kongresu! Mamy nadzieję, że staną się one okazją do prezentacji nowatorskich i twórczych perspektyw badań nad epoką oraz interdyscyplinarnej i międzypokoleniowej wymiany myśli.

 

Łączymy wyrazy szacunku, oczekując na spotkanie w Toruniu,

 

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Prof. dr hab. Stanisław Roszak

Prof. UMK dr hab. Jarosław Dumanowski

Prof. UMK dr hab. Danuta Kowalewska

Prof. UMK dr hab. Agnieszka Wieczorek

 

DRUGA ODEZWA I WYKAZ SEKCJI KONGRESOWYCH

                  DO POBRANIA W FORMACIE PDF

Adresse pour la correspondance:

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Secrétaire Général:

Klara Leszczyńska-Skowron

e-mail: klara_leszczynska@wp.pl

Contact pour le Bulletin:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Trésorier:

Michał Zwierzykowski

e-mail: mzwi@amu.edu.pl 

 

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com