Société polonaise d’étude du dix-huitième siècle

  1. pl
  2. en
  3. fr

Szanowni Państwo,

 

W dniu 12 listopada 2013 r. Walne Zebranie Członków zatwierdziło Regulamin Konkursu na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku. Odbyły się już 3 edycje Konkursu.

        Na mocy Regulaminu Zarząd PTBnWO zorganizował Kapitułę Konkursu. Na jej czele zgodziła się stanąć Pani Profesor Teresa Kostkiewiczowa, za co Jej w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Skład Kapituły na kadencję 2016-2020, Regulamin oraz formularz zgłoszenia pracy do konkursu znajduje się w osobnym załączniku na stronie na stronie internetowej Towarzystwa.

        W bieżącej IV już edycji można zgłaszać rozprawy doktorskie dotyczące szeroko ujmowanego wieku osiemnastego (to jest od końca XVII stulecia, do 1815 r.), obronione w 2016 r. (zarówno te wydane już drukiem, jak i pozostające w maszynopisie). Ostateczny termin zgłaszania upływa w dniu 30 stycznia 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu (można go także pobrać w postaci pliku Word ze strony internetowej PTBnWO). Do wniosku trzeba dołączyć dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej, płytę z wersją elektroniczną w formacie PDF oraz opinię promotora (maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego).Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości jego Regulaminu.   

        Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs”.

        Wysokość nagrody za 2016 r. została ustalona przez Zarząd PTBnWO na kwotę 1500 zł Netto. Na stronie będą publikowane ewentualne dodatkowe informacje oraz wyniki każdej z edycji Konkursu.

 

                                                                                                                                                               Z wyrazami szacunku,
                                                                                                                                                               Klara Leszczyńska-Skowron

                                                                                                                                                               Sekretarz Generalny PTBnWO

Adresse pour la correspondance:

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Secrétaire Général:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Contact pour le Bulletin:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Trésorier:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl

 

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com