Société polonaise d’étude du dix-huitième siècle

  1. pl
  2. en
  3. fr

Zaproszenie na konferencję

„Delille poza Francją”

Uniwersytet w Bazylei zaprasza do udziału w konferencji organizowanej z okazji 180 rocznicy urodzin Jacques’a Delille’a w dniach 25-27 stycznia 2018 r. Główne dominanty tematyczne to recepcja Delille’a, jego wpływ na twórców europejskich oraz Delille jako emigrant i jego relacje z cudzoziemcami. Projekty zgłaszać można do końca lutego 2017 r. w językach francuskim, angielskim i niemieckim. Więcej informacji w zaproszeniu w wersji PDF

lub na stronie: https://delille.philhist.unibas.ch/colloque.html

______________________________________________________________________________________________

W dniu 1 lutego 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, o godzinie 9.00

rozpocznie się jednodniowa konferencja naukowa

„W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”

 

Okazją do tego spotkania jest rocznica jednego z kluczowych wydarzeń dla dziejów Rzeczypospolitej w XVIII wieku, jakim był sejm, który rozpoczął obrady 1 lutego 1717 r. o godzinie 9.00 i zakończył je z sukcesem jeszcze tego samego dnia, około godziny 16.00, uchwaleniem obszernych konstytucji dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale przede wszystkim uśmierzył konflikt między szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej a królem Augustem II Mocnym, jego stronnikami oraz wojskiem saskim. Jak to było możliwe, że tak dziwny sejm, który już współcześni nazwali „niemym”, osiągnął tak wiele? Dlaczego jednak uchwalone wówczas reformy nie tylko nie naprawiły państwa, nie zapobiegły jego słabości, ale w gruncie rzeczy pogłębiły kryzys wewnętrzny? Jaka była w tym wydarzeniu rzeczywista rola Rosji i jej władcy Piotra I? We współczesnej nam pamięci historycznej Sejm Niemy pojawia się jedynie jako zmitologizowana anomalia w dziejach parlamentaryzmu, sejm, podczas którego nikomu nie pozwolono się odezwać. Rzeczywistość była zupełnie inna, bardziej złożona, a konsekwencje wydarzeń, które rozgrywały się na wiele miesięcy przed dniem 1 lutego 1717 r. okazały się brzemienne w skutki na dziesięciolecia.

            W konferencji oraz towarzyszącej jej dyskusji wezmą udział zajmujący się dziejami osiemnastego stulecia historycy z najważniejszych ośrodków naukowych Polski oraz Litwy. Celem obrad będzie nie tylko podsumowanie dotychczasowych badań, skorygowanie błędnych opinii pokutujących w pamięci o Sejmie Niemym, ale przede wszystkim zainicjowanie nowych przedsięwzięć, które przywrócą temu wydarzeniu i jego uczestnikom właściwe miejsce w dziejach Polski.

            Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, wspartej przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Zamek Królewski w Warszawie, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla oraz Muzeum Historii Polski.

 

Obrady rozpoczną się w dniu 1 lutego 2017 r., o godz. 9.00

w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie

(Plac Zamkowy 4).

(program konferencji do pobrania)

 

__________________________________________________

Warszawa, 22 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

            Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków. Odbędzie się ono w dniu 16 września 2016 r. tym razem w Poznaniu, podczas obrad III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku (w budynku Collegium Historicum Novum UAM, ul. Umultowska 89d, sala Gerarda Labudy 1.73). Pierwszy termin zebrania godzina 12.00, drugi termin 12.15.

Proponowany porządek obrad:

I.    Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.

II.   Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania – opublikowanego w     Biuletynie nr 20.

IV.  Sprawozdania:

1. Ustępującego Zarządu PTBnWO.

2. Skarbnika PTBnWO.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTBnWO.

4. Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

V.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

VI. Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2020.

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Wybór Prezesa PTBnWO.

3. Wybory członków Zarządu PTBnWO (do obsadzenia 6 miejsc).

4. Wybory Komisji Rewizyjnej PTBnWO (do obsadzenia 5 miejsc).

VII. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu PTBnWO na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą szeroko ujmowanemu osiemnastemu wiekowi, obronioną w 2015 r. i wręczenie nagrody.

IX. Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.

 

                                                                        W imieniu Zarządu PTBnWO

                                                                                     Michał Zwierzykowski

                                                                                       Sekretarz Generalny

 

 


 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury materiałów przedkongresowych III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku, który odbędzie się niebawem w Poznaniu, w dniach 15 do 17 września 2016 r.

Znajdą go Państwo w zakładce III Kongres.

 

___________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego, Poznań, 15-17 września 2016 r.

 

Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie.

 

Jest to moment, w którym niezbędne są nam pewne informacje dotyczące kongresowej „logistyki”. Dlatego zwróciliśmy się w indywidualnych mailach do Autorów wykładów plenarnych, referatów i komunikatów z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wypełnienie ankiety i odesłanie do dnia 29 lutego 2016 r. na adres mailowykongres2016@o2.pl . Ankiety dla Autorów referatów i komunikatów znajdą Państwo również do pobrania w zakładce III Kongres na stronie PTBnWO.

            W ankiecie tej umieściliśmy między innymi prośbę o zadeklarowanie liczby noclegów, rezerwowanych obiadów, a także informację dotyczącą opłaty wpisowej oraz terminu i trybu jej dokonywania (wysokość wpisowego uzależniona jest między innymi od liczby zadeklarowanych noclegów). Pełna opłata wpisowa wynosi 300 zł i obejmuje 2 noclegi ze śniadaniami, obiady, materiały kongresowe i publikację kongresową, a także dodatkowe atrakcje. Dla doktorantów i osób nie korzystających z noclegów opłata wpisowa wyniesie 200 zł. Dodatkowe noclegi można rezerwować w kwocie 120 zł za nocleg. Opłaty wpisowe, powiększone o ewentualny koszt dodatkowych noclegów, należy wpłacać na rachunek bankowy PTBnWO – szczegóły znajdą Państwo w formularzu ankiety.

            Przypominamy również, że prosimy Państwa o przesłanie nam (na adres mailowy: kongres2016@o2.pl) ostatecznej wersji streszczenia referatu (o objętości do 1000 znaków) lub pełnej wersji komunikatu (nie więcej niż 10 000 znaków) w terminie do końca kwietnia 2016 r. Termin taki podyktowany jest koniecznością odpowiednio wczesnego przygotowania broszury kongresowej, która jeszcze przed rozpoczęciem obrad Kongresu rozesłana zostanie wszystkim jego Uczestnikom.

 

Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

 

Komitet Organizacyjny

III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego

___________________________________________________

Warszawa, 16 września 2015 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków. Odbędzie się ono w dniu 15 października 2015 r. w Pałacu Staszica, w Sali im. A. Mickiewicza (nr 144) (ul. Nowy Świat 72).

Pierwszy termin zebrania godzina 17.00, drugi termin 17.15.

Proponowany porządek obrad:

I.                Przyjęcie porządku obrad.

II.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – opublikowanego w Biuletynie nr 19.

III.       Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku, obronioną w 2014 roku.

IV.        Sprawozdania:

1.    Zarządu PTBnWO.

2.  Skarbnika PTBnWO.

3.  Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS oraz wyborów do władz ISECS.

4.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

V.             Informacja na temat przygotowań do organizacji III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego w Poznaniu, w 2016 r.

VI.        Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w odbywającej się równolegle z Walnym Zebraniem, współorganizowanej przez nasze Towarzystwo, Instytut Badań Literackich PAN oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie konferencji „Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku” (14-15 października 2015). Program konferencji jest załączony do niniejszego listu, jest również dostępny na stronie www.wiekosiemnasty.pl

W imieniu Zarządu

Michał Zwierzykowski

Sekretarz Generalny PTBNWO.

____________________________________________________________________________________________ 

Słynne kobiety w Rzeczpospolitej XVIII wieku

Konferencja naukowa, Warszawa, 14-15 października 2015 r.

 

Organizatorzy:

Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

None

 

14 października (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

 

10.00 Otwarcie obrad

 

10.15-10.35 Bożena Popiołek, Marianna z Potockich Szczukowa, podkanclerzyna litewska. Próba biografii

10.35-10.55 Urszula Kicińska, Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska – życie w cieniu matki i męża

10.55-11.15 Agnieszka Słaby, Tekla Róża z Radziwiłłów Sapieżyna – między Dreznem a Warszawą

11.15-11.35 Adam Perłakowski, Małgorzata Henrietta primo voto Przebendowska – słaba czy silna płeć w rodzinie Radziwiłłów?

 

Dyskusja

Przerwa [ok. 12.00-12.20]

 

12.20-12.40 Stanisława Maliszewska, Aldona Łyszkowska, Franciszka Krasińska (1742-1796) – od starościanki do królewiczowej polskiej

12.40-13.00 Piotr Skowroński, „Żeby ta dama przestała tych fochów”. Rola Katarzyny Kossakowskiej w kształtowaniu podstaw nowego stronnictwa

13.00-13.20 Izabela Wiercińska, Księżna Teofila Jabłonowska (1742-1816) – niezłomna Sarmatka

13.20-13.40 Szymon Piotr Dąbrowski, Między królem a hetmanem. Działalność publiczna Elżbiety Sapieżyny w świetle korespondencji ze Stanisławem Augustem i Franciszkiem Ksawerym Branickim

Dyskusja

Przerwa obiadowa [ok. 14.00-15.00]

 

15.00-15.20 Ewa Danowska, Urszula z Morsztynów Dembińska, starościna wolbromska (1746 -1825) – „krakowska carowa”

15.20-15.40 Justyna Bąk, Sława Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

15.40-16.00 Agnieszka Jakuboszczak, Wielki świat w Wielkopolsce w XVIII wieku – Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka i jej działalność

16.00-16.20 Edyta Pętkowska, Pola działalności publicznej Pani na Wilanowie. Aleksandra z Lubomirskich Potocka

 

Dyskusja

 

15 października (Instytut Badań Literackich PAN, Sala im. A. Mickiewicza, nr 144)

 

9.00-9.20 Krystyna Stasiewicz, Zabłysnąć wśród słynnych, to dopiero sztuka! Przypadek Elżbiety Drużbackiej

9.20-9.40 Roman Krzywy, Kreowanie własnej sławy w „Echu na świat podanym” Reginy Salomei Pilsztynowej

9.40-10.00 Magdalena Ślusarska, Anna z Grozmanich Narbuttowa. W pogoni za sławą

10.00-10.20 Danuta Kowalewska, Sława Truskolaskiej w Warszawie

 

Dyskusja

Przerwa [ok. 10.40-11.00]

 

11.00-11.20 Janusz Ryba, Damy oświeceniowych salonów: Anna Teresa z Ossolińskich Potocka

11.20-11.40 Kamila Kłudkiewicz, Marianna z Ciecierskich Skórzewska i jej „czarna legenda”

11.40-12.00 Renata Dampc-Jarosz, Therese Forster-Huber. Oświecona Niemka w oświeceniowej Polsce

12.00-12.20 Anna Gajdis, „Co jeszcze stanie się z tym krajem, z tym upadłym narodem?”. Elisa von der Recke (1754-1833) na dworze Stanisława Augusta

 

Dyskusja

Przerwa obiadowa [ok. 12.45-13.30]

 

13.30-13.50 Katarzyna Jachimowicz, Fakty i mity z życia Jadwigi Ciechanowieckiej-Manuzzi

13.50-14.10 Zofia Rejman, Pani de Vauban w świetle polskich i francuskich źródeł

14.10-14.30 Elżbieta Wichrowska, Judyta Jakubowiczowa, żona Zbytkowera

 

Dyskusja

Przerwa [ok. 14.45-15.00]

 

15.00-15.20 Agnieszka Whelan, Izabela Czartoryska – amour propre i dylematy sławy

15.20-15.40 Marcin Cieński, Ogród jako narzędzie autokreacji słynnych kobiet w XVIII stuleciu

15.40-16.00 Agata Roćko, Zofia Potocka. Mieć w sobie „to coś”. Fenomen urody czy inteligencji emocjonalnej?

16.00-16.20 Paweł Kaczyński, Słynne damy osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej w literaturze popularnej XX i XXI wieku

 

Dyskusja

Zamknięcie obrad

 

17.00 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

 

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zaglądania do nowej zakładki      "III Kongres", w której będziemy zamieszczać aktualne informacje na temat przygotowań do III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-17 września 2016 r.

 

_________________________________________________________ 

Warszawa, 8 grudnia 2014 roku

 Szanowni Państwo,

 w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym pragnę przypomnieć, że w wyniku prac Kapituły, spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono laureata I edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą szeroko rozumianemu osiemnastemu wiekowi, obronioną w 2013 r., którym został dr Paweł Ignaczak (Poznań) za pracę pod tytułem „Grafika Jana Piotra Norblina (1745 – 1830). Studium z zakresu problemów warsztatowych i ideowych”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Żuchowskiego, przyznano również wyróżnienie, które otrzymała dr Agnieszka Whelan (USA) za pracę „Gesture and Performance: Princess Izabela Czartoryska and her Gardens 1770 – 1831”, obronioną pod kierunkiem prof. Richarda Butterwick-Pawlikowskiego. Nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł wraz z Medalem Biskupa Ignacego Krasickiego oraz wyróżnienie zostały wręczone podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 5 listopada 2014 r.

 Kapituła Konkursu działa w następującym składzie:

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (Warszawa)

Współprzewodnicząca:

prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Warszawa)

Członkowie:

prof. UWr dr hab. Marcin Cieński (Wrocław)

prof. UJ dr hab. Marek Dębowski (Kraków)

prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Toruń)

prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (Lublin)

prof. dr hab. Zofia Zielińska (Warszawa)

Sekretarz:

mgr Klara Leszczyńska-Skowron.

 W kolejnej II edycji Konkursu można zgłaszać rozprawy doktorskie dotyczące szeroko ujmowanego wieku osiemnastego (to jest od końca XVII stulecia, do 1815 r.), obronione w 2014 r. (zarówno te wydane już drukiem, jak i pozostające w maszynopisie). Ostateczny termin zgłaszania upływa w dniu 30 stycznia 2015 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu (można go także pobrać w postaci pliku Word ze strony internetowej PTBnWO). Do wniosku trzeba dołączyć dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej oraz opinię promotora (maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego). Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości jego Regulaminu.

            Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs”.

            Wysokość nagrody za 2014 r. została ustalona przez Zarząd PTBnWO na kwotę 1500 zł netto. Na stronie Towarzystwa (www.wiekosiemnasty.pl) będą również publikowane ewentualne dodatkowe informacje oraz wyniki każdej z edycji Konkursu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

                                                  Prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski

                                                  Sekretarz Generalny PTBnWO

 

 

 

 

__________________________________________________

Warszawa, 11 października 2014 roku

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków. Odbędzie się ono w dniu 5 listopada 2014 r. w Pałacu Staszica, w Sali im. A. Mickiewicza (nr 144) (ul. Nowy Świat 72). Pierwszy termin zebrania godzina 17.00, drugi termin 17.15.

Proponowany porządek obrad:

I. Przyjęcie porządku obrad.

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – opublikowanego w Biuletynie nr 18.

III. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody w Konkursie na

 najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku, obronioną w 2013 roku.

IV. Sprawozdania:

1. Zarządu PTBnWO.

2. Skarbnika PTBnWO.

3. Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami.