© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Secretary General:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Contact regarding the Bulletin:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Treasurer:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

Correspondence address:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Laureaci

Konkursu PTBnWO na najlepszą rozprawę doktorską

dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku

 

I Edycja, za rok 2013

Nagroda

Dr Paweł Ignaczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) za rozprawę pod tytułem

„Grafika Jana Piotra Norblina (1745 – 1830). Studium z zakresu problemów warsztatowych i ideowych”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Żuchowskiego.

Wyróżnienie

Dr Agnieszka Whelan (USA) za rozprawę pod tytułem

„Gesture and Performance: Princess Izabela Czartoryska and her Gardens 1770 – 1831”, obronioną pod kierunkiem prof. Richarda Butterwick-Pawlikowskiego.

 

II Edycja, za rok 2014

Nagroda

Dr Marcin Jakubczyk (Uniwersytet Jagielloński), za rozprawę pod tytułem

„Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna”,

obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Bochnakowej.

 

III Edycja, za rok 2015

Nagroda

Dr Jakub Bajer (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), za rozprawę pod tytułem

„La France face a l’election et a la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste (1763–1766) (Francja wobec elekcji i uznania majestatu króla Stanisława Augusta (1763–1766), obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego.

 

IV Edycja, za rok 2016

Nagroda

Dr Anna Penkała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) za rozprawę pod tytułem

„Panieńskie ochędóstwo”. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popiołek.

Wyróżnienie

Dr Jakub Jakubowski (Uniwersytet Wrocławski) za rozprawę pod tytułem

„Gdańska książka przyrodnicza XVIII wieku. Druki ilustrowane z oficyny Tomasza Jana Schreibera”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Migoń.

 

V Edycja, za rok 2017

Nagroda

Dr Jacek Kordel (Uniwersytet Warszawski) za rozprawę pod tytułem

„Od wieloletnich związków z Austrią ku sojuszowi z Prusami. Polityka zagraniczna Saksonii w przededniu wojny o sukcesję bawarską(1774-1778)"”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Zielińskiej.

Wyróżnienie

Dr Beata Bednarek (Uniwersytet Łódzki) za rozprawę pod tytułem

„Na koniec jakaś pamięć tak zostawa, gdzie nas nie będzie...". Cztery początkowe księgi liryków z Poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych. Edycja krytyczna ze wstępem”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wolskiej.

 

VI Edycja, za rok 2018

 

Nagroda

Dr Łukasz Wróbel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) za rozprawę pod tytułem

Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku, obronioną pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Roszaka.

Wyróżnienie

Dr Agata Dworzak (Uniwersytet Jagielloński) za rozprawę pod tytułem

Działalność Polejowskich - lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku, obronioną pod kierunkiem prof. UJ dra hab. Andrzeja Betleja.

 

VII Edycja, za rok 2019

Nagrody

Dr Stanisław Witecki (Uniwersytet Jagielloński) za rozprawę pod tytułem

Przekaz kulturowy w parafiach katolickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby.

Dr Patrycja Bąkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) za rozprawę pod tytułem

Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Macieja Parkitnego.

Wyróżnienie

Dr Grzegorz Glabisz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) za rozprawę pod tytułem

"Sejmiki Wielkopolski właściwej w latach 1764-1793", obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Zwierzykowskiego.

 

VIII Edycja, za rok 2020

Nagroda

Dr Piotr Maksymowicz (Uniwersytet Gdański) za rozprawę pod tytułem

„Warszawski teatr operowy Wojciecha Bogusławskiego w latach 1778-1783”, obronioną pod kierunkiem prof. UG dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz.

Wyróżnienie

Dr Anna Malińska (Uniwersytet Śląski) za rozprawę pod tytułem

"Pasyjne zbiory w polskich edycjach z XVII i XVIII wieku. Snopki mirry – zegary – koronki", obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Mazurek.

 

IX Edycja, za rok 2021

Nagroda

Kapituła postanowiła nie przyznawać nagrody głównej.

Wyróżnienie

Dr Mikołaj Baliszewski (Instytut Sztuki PAN) za rozprawę pod tytułem

"Kolorowe reprodukcje malowideł antycznych z pracowni rzymskich (około 1770-1800) i ich rola w szerzeniu "dobrego smaku", obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Mikockiej-Rachubowej.

 

 

 

  1. pl
  2. en
  3. fr

Polish Society for Eighteenth-Century Studies