Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

HOMEAKTUALNOŚCIIII KONGRESBIULETYNSTATUTKONKURSFORUMFORMULARZELINKIKONTAKTARCHIWUM

Zarząd

Polskiego Towarzystwa

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

Honorowy Prezes – Teresa Kostkiewiczowa

Prezes – Anna Grześkowiak-Krwawicz

Wiceprezes – Marek Dębowski

Wiceprezes – Piotr Ugniewski

Sekretarz Generalny – Klara Leszczyńska-Skowron

Skarbnik – Michał Zwierzykowski

Członek Zarządu – Izabella Zatorska

Członek Zarządu – Maciej Forycki

 

Komisja Rewizyjna

 Polskiego Towarzystwa

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

Przewodniczący – Paweł Kaczyński

Sekretarz – Agnieszka Jakuboszczak

Członkowie – Bożena Mazurkowa, Paweł Matyaszewski, Stanisław Roszak