Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

AKTUALNOŚCIIII KONGRESBIULETYNSTATUTKONKURSFORUMFORMULARZEZARZĄDLINKIKONTAKTARCHIWUM

 

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym powstało w Warszawie w roku 1996. Skupia historyków literatury, teatru, sztuki, filozofii oraz historyków dziejów politycznych, społecznych i obyczajów, zainteresowanych szeroko pojętą problematyką Wieku Oświecenia, obejmującego w Polsce okres do około roku 1830. Zadaniem PTBnWO jest ułatwianie kontaktu pomiędzy badaczami XVIII wieku i organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, jak np. konferencje i zbiorowe edycje ich prac oraz źródeł. Wydawany od roku 1997 corocznie „Biuletyn” zawiera dane dotyczące bieżących publikacji Członków Towarzystwa, prowadzonych przez nich aktualnie badań i pisanych pod ich kierunkiem doktoratów. Towarzystwo organizuje konferencje, zapraszając do udziału w nich także osoby spoza swego kręgu i z zagranicy. Dla przykładu, w roku 1998 PTBnWO zorganizowało konferencję w dwusetną rocznicę śmierci króla Stanisława Augusta, w 2001 r. Towarzystwo wspomagało wiele różnorodnych przedsięwzięć związanych z dwusetną rocznicą śmierci Ignacego Krasickiego. W latach 2006 (Wrocław) i 2011 (Kraków) PTBnWO było inicjatorem i współorganizatorem I i II Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego – kolejny, III Kongres planowany jest na rok 2016 w Poznaniu. Towarzystwo stanowi część międzynarodowego Towarzystwa: International Society for Eighteenth-Century Studies / Société internationale d’étude du dix-hutième siècle. Polskie Towarzystwo było partnerem Międzynarodowego Towarzystwa w tworzeniu i przeprowadzeniu programu naukowego wielkich światowych kongresów osiemnastowieczników w Dublinie (1999) i w Los Angeles (2003). Wyrazem uznania międzynarodowego dla prężnie rozwijającego się PTBnWO było powierzenie mu organizacji w Warszawie posiedzenia Komitetu Wykonawczego MTBnWO/ISECS/SIEDS w 2002 r. W następstwie, na Kongresie w Los Angeles wybrano do władz Międzynarodowego Towarzystwa Panią Prezes PTBnWO - Teresę Kostkiewiczową, jako pierwszą wiceprezes i Annę Grześkowiak-Krwawicz jako członka Komitetu Wykonawczego. Obecnie PTBnWO liczy 209 członków krajowych i zagranicznych, spośród których wielu to wybitni badacze XVIII wieku. Ambicją PTBnWO jest dalsze pogłębianie studiów nad tą epoką dzięki tworzeniu płaszczyzny spotkania i bliskiego kontaktu wszystkich nią zainteresowanych.