Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

HOMEAKTUALNOŚCIIII KONGRESBIULETYNSTATUTKONKURSFORUMFORMULARZEZARZĄDLINKIARCHIWUM

 

Adres korespondencyjny:         ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Numer konta bankowego:

Bank Przemysłowo-Handlowy (BPH)

97 1060 0076 0000 3380 0006 4404

 

Sekretarz Generalny PTBNWO:

Klara Leszczyńska-Skowron

e-mail: klara_leszczynska@wp.pl

 

Skarbnik:

Michał Zwierzykowski

e-mail: m.zwierzykowski@ptbnwo.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu PTBnWO

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl