Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

HOMEAKTUALNOŚCIIII KONGRESSTATUTKONKURSFORMULARZEFORUMZARZĄDLINKIKONTAKTARCHIWUM

Laureaci Konkursu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą szeroko ujmowanemu osiemnastemu wiekowi

III Edycja, za rok 2015

 

Nagroda

Dr Jakub Bajer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), za rozprawę pod tytułem

Francja wobec elekcji i uznania majestatu króla Stanisława Augusta (1763 – 1766)

obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego i prof. Chantal Grell

II Edycja, za rok 2014

 

Nagroda

Dr Marcin Jakubczyk (Uniwersytet Jagielloński), za rozprawę pod tytułem

„Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna”

obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Bochnakowej.

 

I Edycja, za rok 2013

Nagroda

Dr Paweł Ignaczak (Poznań) za rozprawę pod tytułem

„Grafika Jana Piotra Norblina (1745 – 1830). Studium z zakresu problemów warsztatowych i ideowych”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Żuchowskiego.

Wyróżnienie

Dr Agnieszka Whelan (USA) za rozprawę pod tytułem

„Gesture and Performance: Princess Izabela Czartoryska and her Gardens 1770 – 1831”, obronioną pod kierunkiem prof. Richarda Butterwick-Pawlikowskiego.