Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym 

 
HOMEAKTUALNOŚCIIII KONGRESII KONGRESBIULETYNSTATUTKONKURSFORUMFORMULARZEZARZĄDLINKIKONTAKT

 

Zaproszenie na konferencję

„Delille poza Francją”

Uniwersytet w Bazylei zaprasza do udziału w konferencji organizowanej z okazji 180 rocznicy urodzin Jacques’a Delille’a w dniach 25-27 stycznia 2018 r. Główne dominanty tematyczne to recepcja Delille’a, jego wpływ na twórców europejskich oraz Delille jako emigrant i jego relacje z cudzoziemcami. Projekty zgłaszać można do końca lutego 2017 r. w językach francuskim, angielskim i niemieckim. Więcej informacji w zaproszeniu w wersji PDF

lub na stronie: https://delille.philhist.unibas.ch/colloque.html

______________________________________________________________________________________________

W dniu 1 lutego 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, o godzinie 9.00

rozpocznie się jednodniowa konferencja naukowa

„W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717-2017”

 

Okazją do tego spotkania jest rocznica jednego z kluczowych wydarzeń dla dziejów Rzeczypospolitej w XVIII wieku, jakim był sejm, który rozpoczął obrady 1 lutego 1717 r. o godzinie 9.00 i zakończył je z sukcesem jeszcze tego samego dnia, około godziny 16.00, uchwaleniem obszernych konstytucji dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale przede wszystkim uśmierzył konflikt między szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej a królem Augustem II Mocnym, jego stronnikami oraz wojskiem saskim. Jak to było możliwe, że tak dziwny sejm, który już współcześni nazwali „niemym”, osiągnął tak wiele? Dlaczego jednak uchwalone wówczas reformy nie tylko nie naprawiły państwa, nie zapobiegły jego słabości, ale w gruncie rzeczy pogłębiły kryzys wewnętrzny? Jaka była w tym wydarzeniu rzeczywista rola Rosji i jej władcy Piotra I? We współczesnej nam pamięci historycznej Sejm Niemy pojawia się jedynie jako zmitologizowana anomalia w dziejach parlamentaryzmu, sejm, podczas którego nikomu nie pozwolono się odezwać. Rzeczywistość była zupełnie inna, bardziej złożona, a konsekwencje wydarzeń, które rozgrywały się na wiele miesięcy przed dniem 1 lutego 1717 r. okazały się brzemienne w skutki na dziesięciolecia.

            W konferencji oraz towarzyszącej jej dyskusji wezmą udział zajmujący się dziejami osiemnastego stulecia historycy z najważniejszych ośrodków naukowych Polski oraz Litwy. Celem obrad będzie nie tylko podsumowanie dotychczasowych badań, skorygowanie błędnych opinii pokutujących w pamięci o Sejmie Niemym, ale przede wszystkim zainicjowanie nowych przedsięwzięć, które przywrócą temu wydarzeniu i jego uczestnikom właściwe miejsce w dziejach Polski.

            Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, wspartej przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Zamek Królewski w Warszawie, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla oraz Muzeum Historii Polski.

 

Obrady rozpoczną się w dniu 1 lutego 2017 r., o godz. 9.00

w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie

(Plac Zamkowy 4).

(program konferencji do pobrania)

 

__________________________________________________

Warszawa, 22 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

            Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków. Odbędzie się ono w dniu 16 września 2016 r. tym razem w Poznaniu, podczas obrad III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku (w budynku Collegium Historicum Novum UAM, ul. Umultowska 89d, sala Gerarda Labudy 1.73). Pierwszy termin zebrania godzina 12.00, drugi termin 12.15.

Proponowany porządek obrad:

I.    Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.

II.   Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania – opublikowanego w     Biuletynie nr 20.

IV.  Sprawozdania:

1. Ustępującego Zarządu PTBnWO.

2. Skarbnika PTBnWO.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTBnWO.

4. Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

V.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

VI. Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2020.

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Wybór Prezesa PTBnWO.

3. Wybory członków Zarządu PTBnWO (do obsadzenia 6 miejsc).

4. Wybory Komisji Rewizyjnej PTBnWO (do obsadzenia 5 miejsc).

VII. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu PTBnWO na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą szeroko ujmowanemu osiemnastemu wiekowi, obronioną w 2015 r. i wręczenie nagrody.

IX. Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.

 

                                                                        W imieniu Zarządu PTBnWO

                                                                                     Michał Zwierzykowski

                                                                                       Sekretarz Generalny

 

 


 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury materiałów przedkongresowych III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku, który odbędzie się niebawem w Poznaniu, w dniach 15 do 17 września 2016 r.

Znajdą go Państwo w zakładce III Kongres.

 

___________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego, Poznań, 15-17 września 2016 r.

 

Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie.

 

Jest to moment, w którym niezbędne są nam pewne informacje dotyczące kongresowej „logistyki”. Dlatego zwróciliśmy się w indywidualnych mailach do Autorów wykładów plenarnych, referatów i komunikatów z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wypełnienie ankiety i odesłanie do dnia 29 lutego 2016 r. na adres mailowy kongres2016@o2.pl . Ankiety dla Autorów referatów i komunikatów znajdą Państwo również do pobrania w zakładce III Kongres na stronie PTBnWO.

            W ankiecie tej umieściliśmy między innymi prośbę o zadeklarowanie liczby noclegów, rezerwowanych obiadów, a także informację dotyczącą opłaty wpisowej oraz terminu i trybu jej dokonywania (wysokość wpisowego uzależniona jest między innymi od liczby zadeklarowanych noclegów). Pełna opłata wpisowa wynosi 300 zł i obejmuje 2 noclegi ze śniadaniami, obiady, materiały kongresowe i publikację kongresową, a także dodatkowe atrakcje. Dla doktorantów i osób nie korzystających z noclegów opłata wpisowa wyniesie 200 zł. Dodatkowe noclegi można rezerwować w kwocie 120 zł za nocleg. Opłaty wpisowe, powiększone o ewentualny koszt dodatkowych noclegów, należy wpłacać na rachunek bankowy PTBnWO – szczegóły znajdą Państwo w formularzu ankiety.

            Przypominamy również, że prosimy Państwa o przesłanie nam (na adres mailowy: kongres2016@o2.pl) ostatecznej wersji streszczenia referatu (o objętości do 1000 znaków) lub pełnej wersji komunikatu (nie więcej niż 10 000 znaków) w terminie do końca kwietnia 2016 r. Termin taki podyktowany jest koniecznością odpowiednio wczesnego przygotowania broszury kongresowej, która jeszcze przed rozpoczęciem obrad Kongresu rozesłana zostanie wszystkim jego Uczestnikom.

 

Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

 

Komitet Organizacyjny

III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego

___________________________________________________

Warszawa, 16 września 2015 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków. Odbędzie się ono w dniu 15 października 2015 r. w Pałacu Staszica, w Sali im. A. Mickiewicza (nr 144) (ul. Nowy Świat 72).

Pierwszy termin zebrania godzina 17.00, drugi termin 17.15.

Proponowany porządek obrad:

I.                Przyjęcie porządku obrad.

II.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – opublikowanego w Biuletynie nr 19.

III.       Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku, obronioną w 2014 roku.

IV.        Sprawozdania:

1.    Zarządu PTBnWO.

2.  Skarbnika PTBnWO.

3.  Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS oraz wyborów do władz ISECS.

4.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

V.             Informacja na temat przygotowań do organizacji III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego w Poznaniu, w 2016 r.

VI.        Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w odbywającej się równolegle z Walnym Zebraniem, współorganizowanej przez nasze Towarzystwo, Instytut Badań Literackich PAN oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie konferencji „Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku” (14-15 października 2015). Program konferencji jest załączony do niniejszego listu, jest również dostępny na stronie www.wiekosiemnasty.pl

W imieniu Zarządu

Michał Zwierzykowski

Sekretarz Generalny PTBNWO.

____________________________________________________________________________________________ 

Słynne kobiety w Rzeczpospolitej XVIII wieku

Konferencja naukowa, Warszawa, 14-15 października 2015 r.

 

Organizatorzy:

Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

None

 

14 października (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

 

10.00 Otwarcie obrad

 

10.15-10.35 Bożena Popiołek, Marianna z Potockich Szczukowa, podkanclerzyna litewska. Próba biografii

10.35-10.55 Urszula Kicińska, Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska – życie w cieniu matki i męża

10.55-11.15 Agnieszka Słaby, Tekla Róża z Radziwiłłów Sapieżyna – między Dreznem a Warszawą

11.15-11.35 Adam Perłakowski, Małgorzata Henrietta primo voto Przebendowska – słaba czy silna płeć w rodzinie Radziwiłłów?

 

Dyskusja

Przerwa [ok. 12.00-12.20]

 

12.20-12.40 Stanisława Maliszewska, Aldona Łyszkowska, Franciszka Krasińska (1742-1796) – od starościanki do królewiczowej polskiej

12.40-13.00 Piotr Skowroński, „Żeby ta dama przestała tych fochów”. Rola Katarzyny Kossakowskiej w kształtowaniu podstaw nowego stronnictwa

13.00-13.20 Izabela Wiercińska, Księżna Teofila Jabłonowska (1742-1816) – niezłomna Sarmatka

13.20-13.40 Szymon Piotr Dąbrowski, Między królem a hetmanem. Działalność publiczna Elżbiety Sapieżyny w świetle korespondencji ze Stanisławem Augustem i Franciszkiem Ksawerym Branickim

Dyskusja

Przerwa obiadowa [ok. 14.00-15.00]

 

15.00-15.20 Ewa Danowska, Urszula z Morsztynów Dembińska, starościna wolbromska (1746 -1825) – „krakowska carowa”

15.20-15.40 Justyna Bąk, Sława Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

15.40-16.00 Agnieszka Jakuboszczak, Wielki świat w Wielkopolsce w XVIII wieku – Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka i jej działalność

16.00-16.20 Edyta Pętkowska, Pola działalności publicznej Pani na Wilanowie. Aleksandra z Lubomirskich Potocka

 

Dyskusja

 

15 października (Instytut Badań Literackich PAN, Sala im. A. Mickiewicza, nr 144)

 

9.00-9.20 Krystyna Stasiewicz, Zabłysnąć wśród słynnych, to dopiero sztuka! Przypadek Elżbiety Drużbackiej

9.20-9.40 Roman Krzywy, Kreowanie własnej sławy w „Echu na świat podanym” Reginy Salomei Pilsztynowej

9.40-10.00 Magdalena Ślusarska, Anna z Grozmanich Narbuttowa. W pogoni za sławą

10.00-10.20 Danuta Kowalewska, Sława Truskolaskiej w Warszawie

 

Dyskusja

Przerwa [ok. 10.40-11.00]

 

11.00-11.20 Janusz Ryba, Damy oświeceniowych salonów: Anna Teresa z Ossolińskich Potocka

11.20-11.40 Kamila Kłudkiewicz, Marianna z Ciecierskich Skórzewska i jej „czarna legenda”

11.40-12.00 Renata Dampc-Jarosz, Therese Forster-Huber. Oświecona Niemka w oświeceniowej Polsce

12.00-12.20 Anna Gajdis, „Co jeszcze stanie się z tym krajem, z tym upadłym narodem?”. Elisa von der Recke (1754-1833) na dworze Stanisława Augusta

 

Dyskusja

Przerwa obiadowa [ok. 12.45-13.30]

 

13.30-13.50 Katarzyna Jachimowicz, Fakty i mity z życia Jadwigi Ciechanowieckiej-Manuzzi

13.50-14.10 Zofia Rejman, Pani de Vauban w świetle polskich i francuskich źródeł

14.10-14.30 Elżbieta Wichrowska, Judyta Jakubowiczowa, żona Zbytkowera

 

Dyskusja

Przerwa [ok. 14.45-15.00]

 

15.00-15.20 Agnieszka Whelan, Izabela Czartoryska – amour propre i dylematy sławy

15.20-15.40 Marcin Cieński, Ogród jako narzędzie autokreacji słynnych kobiet w XVIII stuleciu

15.40-16.00 Agata Roćko, Zofia Potocka. Mieć w sobie „to coś”. Fenomen urody czy inteligencji emocjonalnej?

16.00-16.20 Paweł Kaczyński, Słynne damy osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej w literaturze popularnej XX i XXI wieku

 

Dyskusja

Zamknięcie obrad

 

17.00 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

 

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zaglądania do nowej zakładki      "III Kongres", w której będziemy zamieszczać aktualne informacje na temat przygotowań do III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-17 września 2016 r.

 

_________________________________________________________ 

Warszawa, 8 grudnia 2014 roku

 Szanowni Państwo,

 w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym pragnę przypomnieć, że w wyniku prac Kapituły, spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono laureata I edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą szeroko rozumianemu osiemnastemu wiekowi, obronioną w 2013 r., którym został dr Paweł Ignaczak (Poznań) za pracę pod tytułem „Grafika Jana Piotra Norblina (1745 – 1830). Studium z zakresu problemów warsztatowych i ideowych”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Żuchowskiego, przyznano również wyróżnienie, które otrzymała dr Agnieszka Whelan (USA) za pracę „Gesture and Performance: Princess Izabela Czartoryska and her Gardens 1770 – 1831”, obronioną pod kierunkiem prof. Richarda Butterwick-Pawlikowskiego. Nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł wraz z Medalem Biskupa Ignacego Krasickiego oraz wyróżnienie zostały wręczone podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 5 listopada 2014 r.

 Kapituła Konkursu działa w następującym składzie:

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (Warszawa)

Współprzewodnicząca:

prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Warszawa)

Członkowie:

prof. UWr dr hab. Marcin Cieński (Wrocław)

prof. UJ dr hab. Marek Dębowski (Kraków)

prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Toruń)

prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (Lublin)

prof. dr hab. Zofia Zielińska (Warszawa)

Sekretarz:

mgr Klara Leszczyńska-Skowron.

 W kolejnej II edycji Konkursu można zgłaszać rozprawy doktorskie dotyczące szeroko ujmowanego wieku osiemnastego (to jest od końca XVII stulecia, do 1815 r.), obronione w 2014 r. (zarówno te wydane już drukiem, jak i pozostające w maszynopisie). Ostateczny termin zgłaszania upływa w dniu 30 stycznia 2015 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu (można go także pobrać w postaci pliku Word ze strony internetowej PTBnWO). Do wniosku trzeba dołączyć dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej oraz opinię promotora (maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego). Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości jego Regulaminu.

            Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs”.

            Wysokość nagrody za 2014 r. została ustalona przez Zarząd PTBnWO na kwotę 1500 zł netto. Na stronie Towarzystwa (www.wiekosiemnasty.pl) będą również publikowane ewentualne dodatkowe informacje oraz wyniki każdej z edycji Konkursu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

                                                  Prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski

                                                  Sekretarz Generalny PTBnWO

 

 

 

 

__________________________________________________

Warszawa, 11 października 2014 roku

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków. Odbędzie się ono w dniu 5 listopada 2014 r. w Pałacu Staszica, w Sali im. A. Mickiewicza (nr 144) (ul. Nowy Świat 72). Pierwszy termin zebrania godzina 17.00, drugi termin 17.15.

Proponowany porządek obrad:

I. Przyjęcie porządku obrad.

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – opublikowanego w Biuletynie nr 18.

III. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody w Konkursie na

 najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku, obronioną w 2013 roku.

IV. Sprawozdania:

1. Zarządu PTBnWO.

2. Skarbnika PTBnWO.

3. Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

V. Informacja na temat wstępnych przygotowań do organizacji III Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego w Poznaniu, w 2016 r.

VI. Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.

            Zachęcamy również do wzięcia udziału w odbywającej się równolegle z Walnym Zebraniem, współorganizowanej przez nasze Towarzystwo i Instytut Badań Literackich PAN konferencji „Stanisław Konarski i jego epoka”(5-6 listopada 2014 r.).

 

W imieniu Zarządu

                                                               Michał Zwierzykowski

                                                                                                              Sekretarz Generalny PTBNWO

_______________________________________________________________

P r a c o w n i a  L i t e r a t u r y  O ś w i e c e n i a  I B L  P A N

P o l s k i e T o w a r z y s t w o B a d a ń

n a d W i e ki e m O s i e m n a s t y m

S t a n i s ł a w K o n a r s k i

i j e g o e p o k a

W a r s z a w a , 5 – 6 l i s t o p a d a    2 0 1 4 r .

P a ł a c S t a s z i c a , u l .   N o w y Ś w i a t     7 2

S a l a i m . A . M i c k i e w i c z a ( n r 1 4 4 )

P r o g r a m      k o n f e r e n c j i

Ś r o d a , 5    l i s t o p a d a

9.15  O t w a r c i e  o b r a d

9.30-9.50 Urszula Kosińska: O poruszenie sarmackich głów i serc. Wczesne pisma polityczne Stanisława Konarskiego

9.50-10.10 Anna Grześkowiak-Krwawicz: „Nowe wino w starych butelkach”. O języku politycznym Stanisława Konarskiego

10.10-10.30 Tomasz Chachulski: O języku wypowiedzi Stanisława Konarskiego

D y s k u s j a

P r z e r w a

11.15-11.35 Marcin Cieński: Perswazja i aksjologia w O uszczęśliwieniu własnej ojczyzny”

11.35-11.55 Małgorzata Chachaj: Debata o heroicznych cnotach i postawach obywatelskich w „Tragedii Epaminondy” Stanisława Konarskiego

11.55-12.15 Zofia Ożóg-Winiarska, Jerzy Winiarski: Logiczny patriotyzm i ewolucjonistyczny optymizm wobec zagrożeń państwa w dramacie edukacyjnym Stanisława Konarskiego

D y s k u s j a

P r z e r w a

13.00-13.20 Justyna Bąk: Pietas et Litterae – Stanisław Konarski zakonnik i reformator

13.20-13.40 Asta Vaškelienė: Recepcja idei Stanisława Konarskiego w edukacji humanistycznej pijarów na Litwie. (Na podstawie „Methodus docendi pro Scholis Piis provinciae Litvaniae”, 1762)

13.40-14.00 Jolanta Czerzniewska: Jak projektować szczęśliwe i piękne państwo? O znaczeniu nauki pisania, rysunku i architektury w kształceniu wyobraźni przyszłych elit rządzących w Collegium Nobilium

D y s k u s j a

P r z e r w a

14.20-14.40 Katarzyna Milik: Szkoła Rycerska jako przykład kontynuacji idei wychowawczych Stanisława Konarskiego

14.40-15.00 Stanisław Janeczek: Reforma szkolna Stanisława Konarskiego a dzieło KEN w kontekście europejskim

D y s k u s j a

P r z e r w a o b i a d o w a

17.00 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

C z w a r t e k , 6 l i s t o p a d a

9.30-12.00 J u b i l e u s z „ W i e k u O ś w i e c e n i a ”

P r z e r w a

12.30-12.50 Paweł Zając: „O religii poczciwych ludzi” Stanisława Konarskiego i „Petites lettres sur grands philosophes” Charlesa Palissota de Montenoy – próba lektury równoległej

12.50-13.10 Magdalena Ślusarska: „Dobrych kazań warto słuchać, warto je i przeczytać”. O metodzie kaznodziejskiej Stanisława Konarskiego

13.10-13.30 Jacek Wójcicki: Zanim Konarski stał się Konarskim. O wczesnych łacińskich lirykach maryjnych

13.30-13.50 Wojciech Kaliszewski: Kanon królewski, czyli o myśli monarchicznej w wierszach Stanisława Konarskiego

D y s k u s j a

P r z e r w a       o b i a d o w a

15.20-15.40 Jarosław Kurkowski: Edycja Volumina Legum na tle programu wydawniczego Biblioteki Załuskich i edytorstwa źródeł historycznych i historycznoprawnych w Europie XVII i XVIII stulecia

15.40-16.00 Mikołaj Getka-Kenig: Stanisław Konarski a prestiż zasługi uczonego w epoce stanisławowskiej

16.00-16.20 Bożena Mazurkowa: „Wielkich ludzi wielka strata”. Literaci doby  stanisławowskiej w hołdzie Stanisławowi Konarskiemu

16.20-16.40 Barbara Krysztopa-Czupryńska: Stanisław Konarski w wybranych  dziewiętnastowiecznych publikacjach anglojęzycznych

D y s k u s j a

P o d s u m o w a n i e     o b r a d

 


 

Instytut Romanistyki UW, Centre de Littérature française et d’Études francophones

et Société Polonaise d’Études du Dix-huitième Siècle vous invitent

 le 20 octobre 2014

à la journée d’étude

Bernardin de Saint-Pierre et sa fin de siècle

Université de Varsovie : 55, rue Dobra 55, salle 1.007 (Ier étage)

PROGRAMME

9.00-9.30 ACCUEIL des participants, allocutions d’OUVERTURE

9.30-10.30 Conférence-débat de 

Jean-Michel RACAULT (professeur émérite à l’Université de Saint-Denis de la Réunion)

- Réception, échos et contestation du mythe de Tahiti dans l'oeuvre de Bernardin de Saint-Pierre

10.30-10.45 Pause café

10.45-12.00 Séance matinale  :

Présidence Pr Jean-Michel Racault

Regina BOCHENEK-FRANCZAKOWA (Université Jagellonne, Cracovie)

- Fin de siècle, fin de roman ?

Colas DUFLO (Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense) :

- La théodicée hétérodoxe des études de la nature et son expression dans Paul et Virginie 

12.00-13. 30 Pause déjeuner

13.30- 14.45 Séance vespérale 1

Présidence Pr Regina Bochenek-Franczakowa

Hélène CUSSAC (Université de Toulouse 3)

- Présence de Bernardin de Saint-Pierre dans des manuels littéraires français au tournant du siècle

Marzena CHROBAK (Université Jagellonne, Cracovie)

- Paul et Virginie et la fin de culture

14.45-15.00 Pause café

15.00-17.00 Séance vespérale 2

Présidence Pr Colas Duflo

Zofia REJMAN (Université de Varsovie)

- Kajetan Koźmian, témoin de la période napoléonienne, ou l’expérience de la fin d’un monde

Maciej FORYCKI (Université Adam Mickiewicz à Poznań, Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris)

- Séverin Rzewuski (1743-1811) ou le déclin du républicanisme sarmate

Présidence Pr Zofia Rejman

Małgorzata SOKOŁOWICZ (Université de Varsovie, Université de Musique Frédéric Chopin)

- « Je courais après un fantôme… ». Les Voyages de Codrus et l’esprit fin-de-siècle

Izabella ZATORSKA (Université de Varsovie)

- Voyage en Silésie : les enjeux ambulants d’un conte philosophique ressuscité

17.00-17.30  Surprise maison 

CONCLUSION ET CLÔTURE

19.30-21.00 Dîner en ville

Soyez bienvenus !

 

 

 

Varsovie , le 17 septembre 2014                                                       Iza Zatorska, coordinatrice


 

Cykl wykładów

PAMIĘTNIKI

STANISŁAWA

AUGUSTA I ICH

BOHATEROWIE

Tadeusz Zielniewicz

dyrektor muzeum łazienki królewskie

prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz

prezes polskiego towarzystwa badań nad wiekiem osiemnastym

zapraszają na wykład

prof. Richarda

Butterwicka-Pawlikowskiego

Sophie, czyli Katarzyna II

20 lutego 2014, o godzina 17.00

Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie


Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN

i

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

mają zaszczyt zaprosić

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

 

Stanisław Konarski i jego epoka

 

która odbędzie się w Warszawie

w dniach 5–6 listopada 2014 roku

                                                                        

 

Stanisław Konarski (1700-1773) to jedna z najciekawszych postaci polskiego wieku świateł. Kto wie, czy nie najbardziej samodzielny, a na pewno najodważniejszy myśliciel tej epoki. Człowiek niesłychanie wszechstronny - jeden z najwybitniejszych, o ile nie najwybitniejszy pisarz polityczny XVIII wieku, zasłużony pijar, poeta, tłumacz, dramatopisarz, publicysta,  historyk prawa, edytor, pedagog i reformator szkolnictwa. Jeśli mierzyć jego dokonania różnorodnością pól, na których działał wydaje się bardziej człowiekiem renesansu niż oświecenia. Życie i działania Konarskiego stanowią swego rodzaju soczewkę, w której skupiają się najważniejsze problemy epoki.

 

Jego praca na polu edukacji wynikała z głębokiego przekonania, że postać  Rzeczypospolitej zależy od wykształcenia jej obywateli, a indywidualny wysiłek intelektualny winien skutkować racjonalnymi przeobrażeniami w przestrzeni społecznej. Dostrzegał, iż niezbędna jest natychmiastowa zmiana sposobu funkcjonowania instytucji krajowych. Jako pragmatyk widział konkretne zagrożenia polityczne, jak również potrafił je zdefiniować w odniesieniu do aktualnej sytuacji Rzeczypospolitej. W swoich dziełach nie ograniczał się do krytyki wad, ale wskazywał możliwości rozwiązań. Koncepcje Konarskiego stanowią zwieńczenie rodzimej tradycji myślenia o państwie, zarazem otworzyły przed tą tradycją nowe możliwości. Już współcześni widzieli wszechstronność i ogrom podejmowanych przez niego działań w zakresie literatury, szkolnictwa i polityki. Ignacy Krasicki oddał hołd Wielkiemu Pijarowi w epitafijnym czterowierszu wyrytym na pomniku Konarskiego wystawionym w alei heilsberskiego parku:

 

            Ten, co pierwszy zdziczałe ciął gałęzie wzniosłe

            I śmiał ścieżki odkrywać wiekami zarosłe,

            Co nauki, co miłość kraju wzniósł i krzepił,

            W cieniu laurów spoczywa, które sam zaszczepił.

 

            Choć postać Konarskiego i jego dzieło są doceniane, jednak od dawna nie podejmowano nowych badań. Uznając, że dorobek wybitnego pijara stać się może fascynującym przedmiotem pogłębionej refleksji dla badaczy różnych dyscyplin, Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji.

 

            Obrady będą się toczyć wokół następujących zagadnień:

▫ formacja intelektualna Konarskiego: edukacja krajowa, studia zagraniczne, lektury, podróże (spotkanie ze światem nowej, oświeceniowej cywilizacji Europy Zachodniej; relacja tradycja-nowoczesność

▫  twórczość poetycka Stanisława Konarskiego

▫  kaznodziejski dorobek Konarskiego; reforma oratorstwa religijnego

▫ Konarski jako badacz historii prawa polskiego, współpraca z Józefem Andrzejem Załuskim, referendarzem wielkim koronnym oraz Andrzejem Stanisławem Załuskim, biskupem krakowskim, opracowanie Volumina legum

▫  Konarski w kręgu wielkiej polityki, działalność i myśl polityczna

▫  działalność i kariera zakonna Konarskiego

▫  Konarski a reforma szkolnictwa i wychowania (zakonnego oraz świeckiego)

▫ Konarski wobec modnych prądów filozoficznych epoki; jego refleksja nad pobożnością i religijnością

▫  Konarski jako reformator teatru szkolnego

▫  Konarski w świetle korespondencji

▫  współcześni o Konarskim.

            Na zgłoszenie tematu planowanego wystąpienia wraz z półstronicowym uściśleniem jego tematyki i zakresu czekamy do 31 marca 2014 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Planowane jest wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego o charakterze monografii zbiorowej w roku 2015.

            Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres Pracowni Literatury Oświecenia: oswiecenie.ibl@wp.pl

                                                                                 

                                                             Prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz

                                                             Dr Magdalena Ślusarska

 

 


Warszawa, 5 lutego 2014 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO

BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM

 

 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, p. 125; fax: 826-99-45; e-mail: m.zwierzykowski@ptbnwo.pl

 

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Członków

Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

w dniu 12 listopada 2013 r., pierwszy termin godz. 16.15, drugi termin 16.30

sala im. A. Mickiewicza (nr 144)

 

 I. Przyjęcie porządku obrad.

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – opublikowanego w Biuletynie nr 17.

III. Sprawozdania:

1. Zarządu PTBnWO.

2. Skarbnika PTBnWO.

3. Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

IV. Przyjęcie regulaminu Nagrody PTBnWO dla autora najlepszej pracy doktorskiej dotyczącej osiemnastego wieku.

V. Decyzja Walnego Zebrania w sprawie Członków zalegających ze znaczną liczbą składek.

VI. Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.


 

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN

 

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

 

 Polski Grand Tour

w XVIII wieku

 

Warszawa, 12 – 13 listopada 2013 r.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72

Sala im. A. Mickiewicza

 

Patronat honorowy: Muzeum Pałac w Wilanowie

 

Program konferencji

 

Wtorek, 12 listopada

 

9.00  Otwarcie obrad

 

9.15-9.35 Marek Bratuń: Grand Tour: narodziny – rozwój – zmierzch

 

9.35-9.55 Bogdan Rok: Rzym papieski w relacjach Polaków XVIII wieku

 

9.55.-10.15 Bożena Popiołek: Peregrynacje edukacyjne i poznawcze w czasach saskich

 

10.15-10.35 Katarzyna Mikocka-Rachubowa: Grand Tour i włoska rzeźba w Polsce końca XVIII i początków XIX wieku

 

10.35-10.55 Angela Sołtys: Podróże Polaków do Italii w drugiej połowie XVIII wieku: kontekst neapolitański

 

Dyskusja

Przerwa

11.40-12.00 Elżbieta Wichrowska: Grand Tour Ignacego Potockiego w świetle listów

 

12.00-12.20 Tomasz Chachulski: Podróż Kazimierza Kognowickiego

 

12.20-12.40 Jolanta Czerzniewska: Odwrócona perspektywa. O zużytkowaniu dorobku Grand Tour do tworzenia polskiej tożsamości narodowej na przełomie XVIII i XIX wieku

 

12.40-13.00 Paweł Kaczyński: Splątane tożsamości. Meandry dyskursu kolonialnego w relacjach polskich podróżników drugiej połowy XVIII wieku

 

13.00-13.20 Magdalena Partyka: Pierwiastek osobisty w oświeceniowych dziennikach podróży jako element przemiany gatunku

Dyskusja

Przerwa obiadowa

16.30   Walne Zebranie

Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

  

 Środa, 13 listopada

 

9.00-9.20 Barbara Judkowiak: Grand Tour dla pań – turystyka oczami wyobraźni. „Les voyages” i „Les delices” różnych krajów w bibliotekach magnackich i ich czytelniczki w pierwszej połowie XVIII wieku. Rekonesans

 

9.20-9.40 Agata Roćko: Polski Grand Tour „dam modnych”

 

9.40-10.00 Katarzyna Jagiełło-Jakubaszek: Portrety polskich dam jako pamiątka ich Wielkiej Podróży

 

10.00-10.20 Renata Dampc-Jarosz: Poznać kraj kwitnących cytryn. Podróż edukacyjna do Włoch w listach księżnej Sachsen-Weimar-Eisenach Anny Amalie

 

10.20-10.40 Urszula Kicińska: Pedagogiczny aspekt podróżowania w dawnej Polsce

 

Dyskusja

Przerwa

11.20-11.40 Bożena Mazurkowa: Nowy Grand Tour Tarnowskich

 

11.40-12.00 Kamila Szymańska: Podróże zagraniczne leszczyńskiej młodzieży mieszczańskiej w świetle drukowanych kazań żałobnych

 

12.00-12.20 Adam Perłakowski: „Dopiero w przeszły czwartek tu stanąłem o piątej z rana w dobrym chwała Bogu zdrowiu, lubo przy wielkim niewczasie i niewygodzie…”. Drezdeńskie podróże Antoniego Sebastiana Dembowskiego w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII stulecia

 

Program konferencji

 

Wtorek, 12 listopada

 9.00  Otwarcie obrad

 

9.15-9.35 Marek Bratuń: Grand Tour: narodziny – rozwój – zmierzch

 

9.35-9.55 Bogdan Rok: Rzym papieski w relacjach Polaków XVIII wieku

 

9.55.-10.15 Bożena Popiołek: Peregrynacje edukacyjne i poznawcze w czasach saskich

 

10.15-10.35 Katarzyna Mikocka-Rachubowa: Grand Tour i włoska rzeźba w Polsce końca XVIII i początków XIX wieku

 

10.35-10.55 Angela Sołtys: Podróże Polaków do Italii w drugiej połowie XVIII wieku: kontekst neapolitański

 

Dyskusja

Przerwa

11.40-12.00 Elżbieta Wichrowska: Grand Tour Ignacego Potockiego w świetle listów

 

12.00-12.20 Tomasz Chachulski: Podróż Kazimierza Kognowickiego

 

12.20-12.40 Jolanta Czerzniewska: Odwrócona perspektywa. O zużytkowaniu dorobku Grand Tour do tworzenia polskiej tożsamości narodowej na przełomie XVIII i XIX wieku

 

12.40-13.00 Paweł Kaczyński: Splątane tożsamości. Meandry dyskursu kolonialnego w relacjach polskich podróżników drugiej połowy XVIII wieku

 

13.00-13.20 Magdalena Partyka: Pierwiastek osobisty w oświeceniowych dziennikach podróży jako element przemiany gatunku

Dyskusja

Przerwa obiadowa

16.30   Walne Zebranie

Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

 

 

Środa, 13 listopada

 

9.00-9.20 Barbara Judkowiak: Grand Tour dla pań – turystyka oczami wyobraźni. „Les voyages” i „Les delices” różnych krajów w bibliotekach magnackich i ich czytelniczki w pierwszej połowie XVIII wieku. Rekonesans

 

9.20-9.40 Agata Roćko: Polski Grand Tour „dam modnych”

 

9.40-10.00 Katarzyna Jagiełło-Jakubaszek: Portrety polskich dam jako pamiątka ich Wielkiej Podróży

 

10.00-10.20 Renata Dampc-Jarosz: Poznać kraj kwitnących cytryn. Podróż edukacyjna do Włoch w listach księżnej Sachsen-Weimar-Eisenach Anny Amalie

 

10.20-10.40 Urszula Kicińska: Pedagogiczny aspekt podróżowania w dawnej Polsce

 

Dyskusja

Przerwa

11.20-11.40 Bożena Mazurkowa: Nowy Grand Tour Tarnowskich

 

11.40-12.00 Kamila Szymańska: Podróże zagraniczne leszczyńskiej młodzieży mieszczańskiej w świetle drukowanych kazań żałobnych

 

12.00-12.20 Adam Perłakowski: „Dopiero w przeszły czwartek tu stanąłem o piątej z rana w dobrym chwała Bogu zdrowiu, lubo przy wielkim niewczasie i niewygodzie…”. Drezdeńskie podróże Antoniego Sebastiana Dembowskiego w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII stulecia


 

Międzynarodowa konferencja naukowa

„Spotkania edytorskie: problemy edycji źródeł osiemnastowiecznych”

Warszawa, 2 października 2013 r.

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla

Program do pobrania

 

9.10 – Powitanie zebranych, IH PAN sala im. Lelewela

9.25 – 9.50

Wojciech Kriegseisen (Warszawa), „Plany – osiągnięcia – potrzeby. Współczesne polskie edytorstwo w zakresie dziejów nowożytnych”.

9.50 – 10.15

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Wilno), „Wydawanie osiemnastowiecznych źródeł na Litwie: osiągnięcia i problemy edycji”.

 

10.15 – 10.40

Tomasz Chachulski (Warszawa),  „Edytorstwo naukowe tekstów dawnych - perspektywa literaturoznawcza. Główne problemy”

 

10.40 – 11.05

Jerzy Dygdała (Toruń), „Czy i jak wydawać drukiem gazety pisane z epoki saskiej”.

 

11.05 – 11.25  Przerwa na kawę (możliwość nabycia na stoisku Wydawnictwa IH PAN edycji Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780 (Warszawa 2012))

 

11.25 – 11.50

Andrei Macuk (Mińsk), „Perspektywa wydawnictwa listów Michała Antoniego i Józefa Stanisława Sapiehów”.

 

11.50 – 12.15

Anna Michałowska-Mycielska (Warszawa), „Osiemnastowieczne księgi gmin żydowskich – problemy edytorskie”

 

12.15 – 12.40

Michał Zwierzykowski (Poznań), „Dorobek, perspektywy i problemy warsztatowe edytorstwa akt sejmikowych z XVIII wieku”

 

12.40 – 13.30 Dyskusja

 

13.40 – 15.00  Przerwa obiadowa (możliwość nabycia na stoisku Wydawnictwa IH PAN edycji Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780 (Warszawa 2012)

 

15.00 – 15.25, IH PAN sala im. Lelewela lub sala im. Kościuszki

O. Paweł Zając OMI (Obra), „Specyfika źródeł okresu stanisławowskiego w serii «Acta Nuntiaturae Polonae»”

 

15.25 – 15.50

Zofia Zielińska (Warszawa), „W sprawie aparatu naukowego wydawnictwa korespondencji Stanisława Augusta z Katarzyną II: elementy wątpliwe”

 

15.50 – 16.10 Przerwa na kawę

 

16.10 – 16.35

Ewa Zielińska (Warszawa), „Perspektywy odtworzenia korespondencji dyplomatycznej Stanisława Augusta”

 

16.35 – 17.00

Adam Danilczyk (Warszawa), „Projekt edycji korespondencji politycznej Stanisława Augusta”

 

17.00 – 17.40 Dyskusja i zamknięcie obrad

 


 

 

 

ROUSSEAU i DIDEROT : PRZEKŁAD, INTERPRETACJA, POZNANIE
KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 300-LECIA URODZIN
ROUSSEAU I DIDEROTA
Uniwersytet Warszawski, 2-4 grudnia 2013 r.

Program do pobrania

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!

Na przełomie dwóch cykli rocznicowych obchodów – skończyły się już te poświęcone trzechsetnym urodzinom Rousseau a jednoczesnie zaczęły się kolejne, mające uczcić urodziny Diderota – proponujemy połączyć nasze wysiłki i pomysłowość, aby w grudniu tego roku zorganizować sesję naukową last minute poświęconą „braciom zwaśnionym” połączonym raz jeszcze na tę okazję. Połączonym nie tylko bliskością dat urodzenia, nie tylko z powodu zawirowań losów, które uczyniły ich najpierw tak serdecznymi przyjaciółmi jak potem serdecznymi wrogami, lecz także celem nawiązania do tradycji naukowej współpracy na arenie międzynarodowej upamiętnionej słynną sesją naukową w Nieborowie, która, w październiku roku 1978, zestawiła dwa przeciwstawne sobie losy, pogodzone dopiero post mortem – Woltera i Rousseau. Zorganizowana była przez zasłużonych francuskich i polskich badaczy XVIII wieku, w tym profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, polonistę Zdzisława Liberę i romanistkę Ewę Rzadkowską, a także dyrektora Muzeum Narodowego – Stanisława Lorenca. Po stronie francuskiej zaznaczyli swoją obecność najwięksi po dziś dzień badacze – Jean Roussel, Jacques Proust, Jean Ehrard, Jean Sgard, Daniel Beauvois i Roland Desné. Konferencja w Nieborowie stanowił punkt kulminacyjny w relacjach naukowych polsko-francuskich i francusko-polskich w drugiej połowie XX wieku. Brak nam dziś wydarzeń takiej rangi we współpracy naukowej, wśród obfitości innych, drobnych kontaktów, jakże użytecznych.
            W Europie wieku XVIII losy ludzkie i literackie krzyżują się częściej niż poprzednio, zwłaszcza losy Francuzów i Polaków; nawet jeśli niektórym zdarza się – jak Diderotowi – starannie omijać Polskę w podróży misyjnej filozofa. Aczkolwiek przykład Rousseau dowodzi, że – aby się pozytywnie zaangażować w sprawy Rzeczypospolitej Obojga Narodów – nie trzeba było koniecznie stawać na jej ziemi.
            Hasło towarzyszące w tle warszawskiemu spotkaniu – „Pogodzić zwaśnionych braci ?” – mogłoby znaleźć rozwinięcie w innych pytaniach: czyż nie chodzi o to, by rozumieć ich przez siebie nawzajem, dzieło jednego przez dzieło drugiego? Intertekstualność organicznie wypływa z ich biografii.
            Konferencja naukowa mogłaby zastanowić się nad pojmowaniem dzieła obu filozofów (i ich dziedzictwa) oraz redystrybucji jego owoców, utrudnionej lub ułatwionej – kiedy i dlaczego? – przez krążenie idei tak na poziomie tekstu jak i metatekstu, w kontekście metakulturowym i historycznym. Tym bardziej, gdy słowo ‘tekst’ rozumieć szeroko, jako specyficznie zakodowany przekaz. Plan ogólny streszcza tytuł sesji: „Rousseau i Diderot : przekład, interpretacja, poznanie”.
            Należało by także uwzględnić refleksje na temat potomstwa artystycznego, filozoficznego i krytycznego obu autorów – jaki wywarło ono wpływ na swoje (rozmaite) czasy? Co z kolei zakłada otwarcie obrad na wieki późniejsze i na badania specjalistów nie tylko z dziedziny filozofii, literatury i historii, lecz także (przykładowo) teorii widowisk, muzykologii, historii sztuki, prawa, etnografii…
            Zgłoszenia (tytuł+abstract 800 znaków) po francusku na adres: i.m.zatorska@uw.edu.pl można przysyłać do dnia 31 lipca 2013 r. Dyskusja toczyć się będzie także po francusku, z możliwością tłumaczenia symultanicznego krótkich wystąpień po polsku. Skład komitetu naukowego: Jacques Berchtold, Michel Delon, Colas Duflo, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Teresa Kostkiewiczowa, Catriona Seth, Izabella Zatorska.

 

Tryb organizacji
            Do dyspozycji uczestników sesji przeznaczono 20 pokoi, w tym: 15 w hotelu „Hera” przy ul Belwederskiej (obok Łazienek Królewskich, 25 min. autobusem od Uniwersytetu) i 5 pokoi w Hostelu „Helvetia” (tuż obok Uniwersytetu; zalecany gościom z Francji). Rezerwacji dokonano na 3 noce (1-4 grudnia 2013), z których dwie będą opłacone przez wpisowe z wyjątkiem nocy z 1 na 2 grudnia ; osoby pragnące przybyć 1 grudnia (w niedzielę) proszone są o zgłoszenie tego możliwie szybko na adres: i.m.zatorska@uw.edu.pl
            Wpisowe wynosi 400 zł od osoby. Konto, na które należy je wpłacać podam w kolejnej poczcie . Obrady rozpoczną się 2 grudnia ok. godz. 13.00 a skończą się 4 grudnia także ok. 13.00. W planach jest uroczysta kolacja na otwarcie sesji 2 grudnia. Dalsze informacje pojawią się w stosownym czasie (pod koniec wakacji). Pięknie zapraszamy!

 

W imieniu Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym
ROUSSEAU ET DIDEROT : TRADUIRE, INTERPRÉTER, CONNAîTRE
Colloque franco-polonais pour les tricentenaires de naissance de Diderot et de Rousseau
Université de Varsovie, 2-4 décembre 2013

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,

à la charnière de deux commémorations majeures – celle en l’honneur du tricentenaire de Rousseau s’est achevée au moment où a commencé celle en l’honneur de Diderot – nous vous proposons de réunir nos forces et nos idées pour organiser en décembre 2013 un colloque last minute sur les « frères ennemis » réunis encore une fois pour cette occasion : non seulement pour la proximité de leurs dates de naissance respectives, non plus seulement à cause des aléas de leurs destins qui ont valu à leur relation d’être successivement d’amitié la plus étroite, puis de détestation, mais aussi pour renouer avec une tradition de collaboration scientifique internationale qu’illustre un colloque dix-huitiémiste mémorable, celui qui, en octobre 1978, avait été consacré, à Nieborow, à confronter deux autres destins adverses réconciliés seulement post mortem, ceux de Voltaire et de Rousseau. Il a été organisé par les plus éminents dix-huitiémistes français et polonais de l’époque, dont les professeurs à l’Université de Varsovie, le poloniste Zdzislaw Libera et la romaniste Ewa Rzadkowska, ainsi que le directeur du Musée national Stanislaw Lorenc. Avec la présence, du côté français, des plus grands noms de la recherche de l’époque (et d’aujourd’hui) – Jean Roussel, Jacques Proust, Jean Ehrard, Jean Sgard, Daniel Beauvois et Roland Desné – le rendez-vous de Nieborow fut le point culminant des relations scientifiques polono-françaises/franco-polonaises dans la seconde moitié du XXe siècle. De tels événements, à un tel niveau de collaboration scientifique, nous manquent aujourd’hui, dans la profusion de menus contacts, combien utiles.
            Dans l’Europe du XVIIIe siècle, les destinées des hommes et des lettres se croisent aussi plus souvent qu’auparavant, notamment celles des Français et des Polonais ; même s’il arrive à certains, Diderot y compris, de contourner la Pologne dans son périple de philosophe en mission. Encore que l ‘exemple de Rousseau prouve qu’il n’est pas nécessaire d’y avoir mis effectivement les pieds pour s’impliquer positivement dans les affaires de la République des Deux Nations.
            Le mot d’ordre – Réconcilier les « frères ennemis » ? – pourrait se prolonger par d’autres interrogations : ne s’agirait-il pas de les comprendre l'un avec l'autre, l'un à travers l'autre ? L’intertextualité ressort organiquement de leurs biographies.
            Le colloque pourrait revenir sur l’intelligence des deux œuvres (et de leur héritage) et sur leur communication, démarches entravées ou facilitées – quand et pourquoi ? – par la circulation d’idées au niveau du texte comme au niveau métatextuel, métaculturel et historique : d’autant plus si l’on admet le sens large du mot texte, renvoyant au message culturel spécifiquement encodé. Avec, pour tracé général : « Rousseau et Diderot : traduire, interpréter, connaître ».
            Seraient aussi envisagées des réflexions sur l’impact de la postérité artistique, philosophique et critique des deux auteurs, ce qui impliquerait l’ouverture aux siècles ultérieurs et aux spécialistes de domaines divers (arts de spectacle, musicologie, histoire de l’art, droit, ethnographie, entre autres), accompagnant des littéraires, philosophes et historiens.
Vos propositions de titre (avec un résumé de 800 signes) sont attendus avant le 31 juillet 2013 (i.m.zatorska@uw.edu.pl). Les débats se dérouleront en français, avec la possibilité de traduire certaines interventions ponctuelles en polonais. Comité Scientifique : Jacques Berchtold, Michel Delon, Colas Duflo, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Teresa Kostkiewiczowa, Catriona Seth, Izabella Zatorska.

 

Fiche d’organisation

20 chambres seront mises à la disposition des colloquants, à savoir : 15 chambres à l’hôtel „HERA” (rue Belwederska, près du parc de Lazienki, à 25 min. de l’Université de Varsovie en bus) et 5 chambres à l’Hostel „HELVETIA” (tout près de l’Université : de préférence pour les collègues français). La réservation est faite du 1er au 4 décembre, soit 3 nuits, dont 2 seront couvertes par le fonds d’organisation, à l’exception de celle du 1er au 2 décembre ; ceux qui souhaitent venir dès le 1er décembre (dimanche) sont priés de le signaler par avance le plus vite possible à mon adresse : i.m.zatorska@uw.edu.pl
Les débats commenceront le 2 décembre vers 13h et finiront le 4 décembre vers 13h également. Un cocktail dînatoire d’ouverture sera prévu le 2 décembre. D’autres détails suivront en fin d’été. Soyez Bienvenus !

au nom de l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie et de la Société Polonaise d’Études du Dix-huitième Siècle

Pracownicy UW dysponujący BST proszeni są o dane umożliwiające przelew wewnętrzny na subkonto Wydziału Neofilologii UW.

 


Szanowni Państwo,

             Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym postanowił rozszerzyć funkcjonalność strony naszego Towarzystwa i umożliwić większe zaangażowanie Członków w jej aktualizację i wykorzystanie jako środka komunikacji, wymiany ważnych informacji naukowych, ogłoszeń o organizowanych wykładach, konferencjach, sesjach, opublikowanych książkach. W tym celu utworzone zostało FORUM Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Możliwości wykorzystania FORUM jest oczywiście bardzo wiele. Mamy nadzieję, że niebawem stanie się ono ważnym środkiem koordynacji studiów nad osiemnastym stuleciem, integrującym środowisko jego badaczy.

            Moderatorami FORUM będą z ramienia PTBnWO: Anna Grześkowiak-Krwawicz oraz Michał Zwierzykowski. Administratorem jest Pan Grzegorz Szafrański, dzięki którego uprzejmości i pomocy mamy możliwość zainicjowania tej nowej formy aktywności Towarzystwa.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z instrukcją w zakładce forum.

 Zachęcając do rejestracji i aktywności na FORUM łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia 

Zarząd PTBnWO

 


P r a c o w n i a  L i t e r a t u r y  O ś w i e c e n i a  I B L  P A N

P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  B a d a ń  n a d  W i e ki e m

O s i e m n a s t y m

 

 

Publiczne, prywatne, intymne

w kulturze XVIII wieku

 

W a r s z a w a , 2 2 – 2 3 p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 2 r .

P a ł a c  S ta s z i c a , u l . No w y Ś w i a t  7 2

S a l a  i m .  A . M i c k i e w i c z a (n r 1 4 4)

 

P r o g r a m    k o n f e r e n c j i

 do pobrania w formacie .pdf

P o n i e d z i a ł e k , 2 2  p a ź d z i e r n i k a

 

10.00 Otwarcie obrad

10.15-10.45 Teresa Kostkiewiczowa: Publiczne, prywatne, intymne – wstępne uwagi o sposobach rozumienia w XVIII w.

10.45-11.05 Arkadiusz Stasiak: Szczęście we wspólnocie a poza nią

11.05-11.25 Bożena Mazurkowa: O prywatnych humorach, chimerach oraz niecierpiętliwości w moralnych wskazaniach i przestrogach dla osób publicznych

11.25-11.45 Dariusz Rolnik: O miejscu życia publicznego w przestrzeni prywatnej obywateli czasów stanisławowskich na przykładzie listów Izabeli Świeykowskiej z domu Dunin- Karwickiej do męża Leonarda (1783-1792)

11.45-12.05 Agata Wdowik: „Towarzystwa ludzi działane są przyjaźnią lub strachem” – polemika Krasickiego z Rousseau na przykładzie „Powieści wschodnich”

D y s k u s j a

P r z e r w a

12.50-13.10 Bożena Popiołek: „Co między mężem i żoną jest, tego nikt wiedzieć nie powinien”. Intymność w źródłach czasów saskich

13.10-13.30 Paweł Kaczyński: Życie seksualne jako obiekt krytyki i źródło inwektyw w literaturze czasów stanisławowskich

13.30-13.50 Agnieszka Jakuboszczak: Matka – córka – siostra. O intymności i prywatności w kobiecych relacjach w świetle korespondencji wielkopolskich rodzinach szlacheckich

12.00-12.20 13.50-14.10 Renata Dampc-Jarosz: „Opuścić własne wnętrze”. Prywatne i intymne na cenzurowanym w listach pisarek niemieckich ostatniej dekady XVIII w.

D y s k u s j a

P r z e r w a

16.00-18.00 W a l n e  Z e b r a n i e

P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  B a d a ń  

n a d  W i e k i e m  O s i e m n a s t y m

 

W t o r e k , 2 3 p a ź d z i e r n i k a

 

9.30-9.50 Marcin Cieński: Prywatne i intymne w przestrzeni ogrodu. Doświadczenie realne i kreacja literacka 1760-1820

9.50-10.10 Paweł Konieczny: Plantacja i Williamsburg – rytmy roku zamożnych plantatorów osiemnastowiecznej Wirginii

10.10-10.40 Agata Roćko: Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII w.

10.40-11.00 Jolita Sarcevičienė: Prywatność i publiczność w dziennikach Antoniego Kazimierza Sapiehy

D y s k u s j a

P r z e r w a

11.40-12.00 Katarzyna Kuras: Prywatność na dworze królowej Francji. Przykład Marii Leszczyńskiej Jolanta Czerzniewska: Claude-Henrie Watelet według Greuza. Amator w gabinecie sztuki – figura publiczna w kulturze francuskiego Oświecenia

12.20-12.40 Izabela Gawrońska-Meler: Smutek i czarna melancholia. Słowo na temat wewnętrznych dróg poznania oraz intymnych doświadczeń egzystencjalnych głównej bohaterki tragedii Franciszka Karpińskiego „Judyta”

12.40-13.00 Artur Ziontek: „Życie przebyć słodko, mile...”. Poetycki dialog Tomasza Kajetana Węgierskiego i Michała Kazimierza Ogińskiego

D y s k u s j a

P o d s u m o w a n i e  o b r a d

Dyskusja i zamknięcie konferencji

 


P r a c o w n i a  L i t e r a t u r y  O ś w i e c e n i a  I B L  P A N

P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  B a d a ń  n a d  W i e ki e m

O s i e m n a s t y m

 

 

Publiczne, prywatne, intymne

w kulturze XVIII wieku

 

W a r s z a w a , 2 2 – 2 3 p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 2 r .

P a ł a c  S ta s z i c a , u l . No w y Ś w i a t  7 2

S a l a  i m .  A . M i c k i e w i c z a (n r 1 4 4)

 

P r o g r a m    k o n f e r e n c j i

 do pobrania w formacie .pdf

P o n i e d z i a ł e k , 2 2  p a ź d z i e r n i k a

 

10.00 Otwarcie obrad

10.15-10.45 Teresa Kostkiewiczowa: Publiczne, prywatne, intymne – wstępne uwagi o sposobach rozumienia w XVIII w.

10.45-11.05 Arkadiusz Stasiak: Szczęście we wspólnocie a poza nią

11.05-11.25 Bożena Mazurkowa: O prywatnych humorach, chimerach oraz niecierpiętliwości w moralnych wskazaniach i przestrogach dla osób publicznych

11.25-11.45 Dariusz Rolnik: O miejscu życia publicznego w przestrzeni prywatnej obywateli czasów stanisławowskich na przykładzie listów Izabeli Świeykowskiej z domu Dunin- Karwickiej do męża Leonarda (1783-1792)

11.45-12.05 Agata Wdowik: „Towarzystwa ludzi działane są przyjaźnią lub strachem” – polemika Krasickiego z Rousseau na przykładzie „Powieści wschodnich”

D y s k u s j a

P r z e r w a

12.50-13.10 Bożena Popiołek: „Co między mężem i żoną jest, tego nikt wiedzieć nie powinien”. Intymność w źródłach czasów saskich

13.10-13.30 Paweł Kaczyński: Życie seksualne jako obiekt krytyki i źródło inwektyw w literaturze czasów stanisławowskich

13.30-13.50 Agnieszka Jakuboszczak: Matka – córka – siostra. O intymności i prywatności w kobiecych relacjach w świetle korespondencji wielkopolskich rodzinach szlacheckich

12.00-12.20 13.50-14.10 Renata Dampc-Jarosz: „Opuścić własne wnętrze”. Prywatne i intymne na cenzurowanym w listach pisarek niemieckich ostatniej dekady XVIII w.

D y s k u s j a

P r z e r w a

16.00-18.00 W a l n e  Z e b r a n i e

P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  B a d a ń  

n a d  W i e k i e m  O s i e m n a s t y m

 

W t o r e k , 2 3 p a ź d z i e r n i k a

 

9.30-9.50 Marcin Cieński: Prywatne i intymne w przestrzeni ogrodu. Doświadczenie realne i kreacja literacka 1760-1820

9.50-10.10 Paweł Konieczny: Plantacja i Williamsburg – rytmy roku zamożnych plantatorów osiemnastowiecznej Wirginii

10.10-10.40 Agata Roćko: Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII w.

10.40-11.00 Jolita Sarcevičienė: Prywatność i publiczność w dziennikach Antoniego Kazimierza Sapiehy

D y s k u s j a

P r z e r w a

11.40-12.00 Katarzyna Kuras: Prywatność na dworze królowej Francji. Przykład Marii Leszczyńskiej Jolanta Czerzniewska: Claude-Henrie Watelet według Greuza. Amator w gabinecie sztuki – figura publiczna w kulturze francuskiego Oświecenia

12.20-12.40 Izabela Gawrońska-Meler: Smutek i czarna melancholia. Słowo na temat wewnętrznych dróg poznania oraz intymnych doświadczeń egzystencjalnych głównej bohaterki tragedii Franciszka Karpińskiego „Judyta”

12.40-13.00 Artur Ziontek: „Życie przebyć słodko, mile...”. Poetycki dialog Tomasza Kajetana Węgierskiego i Michała Kazimierza Ogińskiego

D y s k u s j a

P o d s u m o w a n i e  o b r a d

 

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków. Odbędzie się ono 22 października 2012 r. w Pałacu Staszica, w Sali im. A. Mickiewicza (nr 144) (ul. Nowy Świat 72).

Pierwszy termin zebrania godzina 16.00, drugi termin 16.15.

Proponowany porządek obrad:

I. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania – opublikowanego w Biuletynie nr 16.

IV. Sprawozdania:

1. Ustępującego Zarządu PTBnWO.

2. Skarbnika PTBnWO.

3. Sprawozdanie z prac Komisji Wydawniczej PTBnWO.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTBnWO.

5. Sprawozdanie z prac Komitetu Wykonawczego ISECS.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

V. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

VI. Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2012-2016.

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Wybór Prezesa PTBnWO.

3. Wybory członków Zarządu PTBnWO (do obsadzenia 6 miejsc).

4. Wybory Komisji Rewizyjnej PTBnWO (do obsadzenia 5 miejsc).

VII. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

VIII. Nadanie Członkostwa Honorowego PTBnWO.

IX. Wolne wnioski.

Zamknięcie Zebrania.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w odbywającej się równolegle z Walnym Zebraniem, współorganizowanej przez nasze Towarzystwo i Instytut Badań Literackich  PAN konferencji „Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku”, w dniach 22- 23 października br.

W imieniu Zarządu PTBnWO

Michał Zwierzykowski

Sekretarz Generalny


P r a c o w n i a  L i t e r a t u r y  O ś w i e c e n i a  I B L  P A N

P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  B a d a ń  n a d  W i e ki e m

O s i e m n a s t y m

 

 

Publiczne, prywatne, intymne

w kulturze XVIII wieku

 

W a r s z a w a , 2 2 – 2 3 p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 2 r .

P a ł a c  S ta s z i c a , u l . No w y Ś w i a t  7 2

S a l a  i m .  A . M i c k i e w i c z a (n r 1 4 4)

 

P r o g r a m    k o n f e r e n c j i

 do pobrania w formacie .pdf

P o n i e d z i a ł e k , 2 2  p a ź d z i e r n i k a

 

10.00 Otwarcie obrad

10.15-10.45 Teresa Kostkiewiczowa: Publiczne, prywatne, intymne – wstępne uwagi o sposobach rozumienia w XVIII w.

10.45-11.05 Arkadiusz Stasiak: Szczęście we wspólnocie a poza nią

11.05-11.25 Bożena Mazurkowa: O prywatnych humorach, chimerach oraz niecierpiętliwości w moralnych wskazaniach i przestrogach dla osób publicznych

11.25-11.45 Dariusz Rolnik: O miejscu życia publicznego w przestrzeni prywatnej obywateli czasów stanisławowskich na przykładzie listów Izabeli Świeykowskiej z domu Dunin- Karwickiej do męża Leonarda (1783-1792)

11.45-12.05 Agata Wdowik: „Towarzystwa ludzi działane są przyjaźnią lub strachem” – polemika Krasickiego z Rousseau na przykładzie „Powieści wschodnich”

D y s k u s j a

P r z e r w a

12.50-13.10 Bożena Popiołek: „Co między mężem i żoną jest, tego nikt wiedzieć nie powinien”. Intymność w źródłach czasów saskich

13.10-13.30 Paweł Kaczyński: Życie seksualne jako obiekt krytyki i źródło inwektyw w literaturze czasów stanisławowskich

13.30-13.50 Agnieszka Jakuboszczak: Matka – córka – siostra. O intymności i prywatności w kobiecych relacjach w świetle korespondencji wielkopolskich rodzinach szlacheckich

12.00-12.20 13.50-14.10 Renata Dampc-Jarosz: „Opuścić własne wnętrze”. Prywatne i intymne na cenzurowanym w listach pisarek niemieckich ostatniej dekady XVIII w.

D y s k u s j a

P r z e r w a

16.00-18.00 W a l n e  Z e b r a n i e

P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  B a d a ń  

n a d  W i e k i e m  O s i e m n a s t y m

 

W t o r e k , 2 3 p a ź d z i e r n i k a

 

9.30-9.50 Marcin Cieński: Prywatne i intymne w przestrzeni ogrodu. Doświadczenie realne i kreacja literacka 1760-1820

9.50-10.10 Paweł Konieczny: Plantacja i Williamsburg – rytmy roku zamożnych plantatorów osiemnastowiecznej Wirginii

10.10-10.40 Agata Roćko: Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII w.

10.40-11.00 Jolita Sarcevičienė: Prywatność i publiczność w dziennikach Antoniego Kazimierza Sapiehy

D y s k u s j a

P r z e r w a

11.40-12.00 Katarzyna Kuras: Prywatność na dworze królowej Francji. Przykład Marii Leszczyńskiej Jolanta Czerzniewska: Claude-Henrie Watelet według Greuza. Amator w gabinecie sztuki – figura publiczna w kulturze francuskiego Oświecenia

12.20-12.40 Izabela Gawrońska-Meler: Smutek i czarna melancholia. Słowo na temat wewnętrznych dróg poznania oraz intymnych doświadczeń egzystencjalnych głównej bohaterki tragedii Franciszka Karpińskiego „Judyta”

12.40-13.00 Artur Ziontek: „Życie przebyć słodko, mile...”. Poetycki dialog Tomasza Kajetana Węgierskiego i Michała Kazimierza Ogińskiego

D y s k u s j a

P o d s u m o w a n i e  o b r a d

 


 

P r a c o w n i a  L i t e r a t u r y  O ś w i e c e n i a  I B L  P A N

P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  B a d a ń  n a d  W i e ki e m

O s i e m n a s t y m

 

 

Publiczne, prywatne, intymne

w kulturze XVIII wieku

 

W a r s z a w a , 2 2 – 2 3 p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 2 r .

P a ł a c  S ta s z i c a , u l . No w y Ś w i a t  7 2

S a l a  i m .  A . M i c k i e w i c z a (n r 1 4 4)

 

P r o g r a m    k o n f e r e n c j i

 do pobrania w formacie .pdf

P o n i e d z i a ł e k , 2 2  p a ź d z i e r n i k a

 

10.00 Otwarcie obrad

10.15-10.45 Teresa Kostkiewiczowa: Publiczne, prywatne, intymne – wstępne uwagi o sposobach rozumienia w XVIII w.

10.45-11.05 Arkadiusz Stasiak: Szczęście we wspólnocie a poza nią

11.05-11.25 Bożena Mazurkowa: O prywatnych humorach, chimerach oraz niecierpiętliwości w moralnych wskazaniach i przestrogach dla osób publicznych

11.25-11.45 Dariusz Rolnik: O miejscu życia publicznego w przestrzeni prywatnej obywateli czasów stanisławowskich na przykładzie listów Izabeli Świeykowskiej z domu Dunin- Karwickiej do męża Leonarda (1783-1792)

11.45-12.05 Agata Wdowik: „Towarzystwa ludzi działane są przyjaźnią lub strachem” – polemika Krasickiego z Rousseau na przykładzie „Powieści wschodnich”

D y s k u s j a

P r z e r w a

12.50-13.10 Bożena Popiołek: „Co między mężem i żoną jest, tego nikt wiedzieć nie powinien”. Intymność w źródłach czasów saskich

13.10-13.30 Paweł Kaczyński: Życie seksualne jako obiekt krytyki i źródło inwektyw w literaturze czasów stanisławowskich

13.30-13.50 Agnieszka Jakuboszczak: Matka – córka – siostra. O intymności i prywatności w kobiecych relacjach w świetle korespondencji wielkopolskich rodzinach szlacheckich

12.00-12.20 13.50-14.10 Renata Dampc-Jarosz: „Opuścić własne wnętrze”. Prywatne i intymne na cenzurowanym w listach pisarek niemieckich ostatniej dekady XVIII w.

D y s k u s j a

P r z e r w a

16.00-18.00 W a l n e  Z e b r a n i e

P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  B a d a ń  

n a d  W i e k i e m  O s i e m n a s t y m

 

W t o r e k , 2 3 p a ź d z i e r n i k a

 

9.30-9.50 Marcin Cieński: Prywatne i intymne w przestrzeni ogrodu. Doświadczenie realne i kreacja literacka 1760-1820

9.50-10.10 Paweł Konieczny: Plantacja i Williamsburg – rytmy roku zamożnych plantatorów osiemnastowiecznej Wirginii

10.10-10.40 Agata Roćko: Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII w.

10.40-11.00 Jolita Sarcevičienė: Prywatność i publiczność w dziennikach Antoniego Kazimierza Sapiehy

D y s k u s j a

P r z e r w a

11.40-12.00 Katarzyna Kuras: Prywatność na dworze królowej Francji. Przykład Marii Leszczyńskiej Jolanta Czerzniewska: Claude-Henrie Watelet według Greuza. Amator w gabinecie sztuki – figura publiczna w kulturze francuskiego Oświecenia

12.20-12.40 Izabela Gawrońska-Meler: Smutek i czarna melancholia. Słowo na temat wewnętrznych dróg poznania oraz intymnych doświadczeń egzystencjalnych głównej bohaterki tragedii Franciszka Karpińskiego „Judyta”

12.40-13.00 Artur Ziontek: „Życie przebyć słodko, mile...”. Poetycki dialog Tomasza Kajetana Węgierskiego i Michała Kazimierza Ogińskiego

D y s k u s j a

P o d s u m o w a n i e  o b r a d

 


 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa

pod honorowym patronatem władz Polskiej Akademii Umiejętności

"Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku" Warszawa 17-18 IX 2012 - IH UW - IH PAN

 

17 września 2012 r. Instytut Historii PAN, (sala im. Lelewela lub Kościuszkowska)

 9.30-10.30

Andrzej Wierzbicki (Warszawa), Władysław  Konopczyński wobec procesów reorientacyjnych w polskiej historiografii pierwszych dziesięcioleci XX w.

Kiriłł Koczegarow (Moskwa), Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej w ostatnich latach XVII w. – pierwszej ćwierci XVIII w. w pracach Władysława Konopczyńskiego

10.30-12.00

Jacek Burdowicz-Nowicki (Warszawa), Szwecja a Polska w dobie wielkiej wojny północnej w ujęciu Władysława Konopczyńskiego – inspiracje, refleksje, recepcja

Andriej Macuk (Mińsk), Wielkie Księstwo Litewskie w dziele Władysława Konopczyńskiego Polska w dobie wojny siedmioletniej

11.30-12.30

Boris Nosow (Moskwa), Metodologiczne problemy w Konopczyńskiego Dziejach Polski Nowożytnej, Konfederacji Barskiej i artykułach ze schyłku życia

Maciej Janowski (Warszawa), Problemy edycji „Historyki” Władysława Konopczyńskiego

 

12.30-13.30 – dyskusja

13.30-15.00 - obiad

 

15.00-16.00

Jerzy Dygdała (Toruń), Władysław Konopczyński jako edytor

Monika Wyszomirska (Toruń), Atrybucje autorskie Władysława Konopczyńskiego

16.00-17.30

Maria Czeppe (Kraków), Portret Augusta III w dziełach Władysława Konopczyńskiego

Hans Jürgen Bömelburg (Giessen), Władysław Konopczyński a unia polsko-saska

Michael G. Müller (Halle-Wittenberga), Władysław Konopczyński i problem liberum veto

 

17.30-18.30 - dyskusja

 

18 września 2012 r. - Instytut Historyczny UW

 

9.30-10.30

Tomasz Szwaciński (Warszawa), Sprawa porwania przez Rosjan szpiega pruskiego Lamberta (1757) w twórczości Władysława Konopczyńskiego

o. Paweł Zając OMI (Poznań), Czego nuncjusz nie wiedział o polskim parlamentaryzmie? Konfrontacja depesz Giovanni Andrea Archettiego z badaniami ustroju Polski Władysława Konopczyńskiego

10.30-11.30

Wojciech Kriegseisen (Warszawa), Dysydenci w badaniach Władysława Konopczyńskiego

Tomasz Ciesielski (Opole), Problematyka wojskowości polsko-litewskiej w XVIII w. w pracach Władysława Konopczyńskiego

11.30-13.00

Özlem Akay-Dinç (Ankara), Władysław Konopczyński jako badacz stosunków polsko-tureckich i turecko-rosyjskich na tle historiografii tureckiej (na podstawie dzieł: Polska a Turcja i Konfederacja Barska)

Jacek Kordel (Warszawa), Austria lat 1740-1763 w pracach Władysława Konopczyńskiego

 

13.00-14.00 – dyskusja

 

14.00-15.00 – obiad

 

15.00-16.00

Dorota Dukwicz (Warszawa), Warsztat badacza wieku XVIII w „Historyce” Władysława Konopczyńskiego

Łukasz Galas (Warszawa), Literatura polityczna Konfederacji Barskiej w badaniach Władysława Konopczyńskiego

16.00-17.30

Zofia Zielińska (Warszawa), Portret Stanisława Augusta w Konfederacji barskiej Władysława Konopczyńskiego

Piotr Biliński (Kraków), Odbicie badań nad wiekiem XVIII w „Dziennikach” Władysława Konopczyńskiego

17.30-18.30

Dyskusja i zamknięcie konferencji

 


 

 

 

Konferencja   

„Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku”

 

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN i Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym organizują interdyscyplinarną konferencję naukową na temat „Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku”. Pole problemowe konferencji obejmuje zagadnienia, które dotychczas nie były przedmiotem systematycznych badań nad epoką oświecenia:

 1. zakresy, sposoby rozróżniania i rozumienia sfer i zjawisk wymienionych w tytule konferencji.

 2. rola tych zjawisk w przestrzeni publicznej, w życiu  zbiorowym i indywidualnym.

 3. kulturowe tradycje, wzorce, normy (zakazy, nakazy) przedstawiania spraw publicznych, prywatnych i sfery intymnej oraz mówienia o nich.

 4. sposoby przedstawiania w różnych typach wypowiedzi i w różnych sztukach tego, co publiczne, prywatne, intymne.

 5. publiczne, prywatne, intymne jako przedmiot refleksji w estetyce epoki.

 6. relacje między prywatnością i intymnością a problemami podmiotowości, subiektywności, indywidualizmu, jednostkowego doświadczenia.

 7. publiczne, prywatne i intymne a pojmowanie człowieka (rozumienie natury ludzkiej).

 8. problem zmiany lub ciągłości w traktowaniu i przedstawianiu tych sfer w odniesieniu do tradycji staropolskiej.

 9. kwestia trwałości lub zmienności podejścia do wymienionych zjawisk w epoce oświecenia.

 

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 22-23 października 2012 roku. Wpisowe wyniesie 150 złotych. Zgłoszenia tematów wystąpień (wraz z krótkim – kilkunastowersowym – streszczeniem) prosimy nadsyłać do dnia 30 marca pod adresem:  oswiecenie.ibl@wp.pl lub: Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pokój 125. 

 

Zapraszamy do udziału badaczy wszystkich specjalności: historyków, historyków literatury, kultury, sztuki, obyczaju… 

 

Anna Grześkowiak-Krwawicz

Kierownik Pracowni Literatury Oświecenia IBL PAN

 

Teresa Kostkiewiczowa

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym


 

Warszawa, 14 stycznia 2012 roku

Szanowni Państwo,

 

            Zbliża się termin rozpoczęcia prac nad kolejnym, 16 Biuletynem naszego Towarzystwa, dlatego też pozwalam sobie prosić Państwa o przesłanie informacji na temat Państwa działalności naukowej w nieprzekraczalnym terminie do połowy marca 2012 roku, na mój adres: Dr hab. Michał Zwierzykowski, Instytut Historii UAM, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań lub pocztą elektroniczną: mzwi@amu.edu.pl

Dane, na których mi zależy to:

1. Publikacje za rok 2011 – książki, artykuły, wydawnictwa źródłowe (wyłącznie prace, które

już ukazały się drukiem i w całości lub przeważającej części dotyczą wieku XVIII i początków wieku XIX). Będę wdzięczny za dokładne opisy bibliograficzne: w przypadku wydawnictw samoistnych za podanie także nazwy wydawcy i liczby stron; w przypadku artykułów – dokładnej nazwy czasopisma i zakresu stron.

2. Prowadzone aktualnie prace badawcze – indywidualne i zbiorowe – również te, które sygnalizowano w poprzednich numerach, o ile są kontynuowane.

3. Prowadzone pod Państwa kierownictwem prace doktorskie, dotyczące XVIII wieku (temat, imię i nazwisko doktoranta) – także prace kontynuowane.

4. Informacje na temat konferencji, sesji, kolokwiów, które odbyły się w roku 2011 oraz informacje o planowanych na rok 2012 i początek 2013 (do maja włącznie). Bardzo zależy nam na krótkich sprawozdaniach z wydarzeń, które już miały miejsce (1/2 – 1 strony), prosimy także o kilka słów charakterystyki przedsięwzięć planowanych.

Łączę wyrazy szacunku oraz najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku,

                                                                    Dr hab. Michał Zwierzykowski

                                                                   Sekretarz Generalny PTBnWO

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na coroczne Walne Zebranie Członków. Tym razem odbędzie się ono podczas obrad II Kongresu Badaczy Wieku XVIII w Krakowie, w dniu 20 października 2011 r., na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Grodzkiej 64 (sala A-6). Pierwszy termin zebrania godzina 16.30, drugi termin 16.45.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

2. Sprawozdanie finansowe.

3. Informacje o działalności SIEDS (ISECS).

4. Informacja Komisji Wydawniczej.

5. Wolne wnioski.

 Łączę wyrazy szacunku,

Michał Zwierzykowski

Sekretarz Generalny Towarzystwa

Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej

w Instytucie Filologii Angielskiej UAM

zaprasza na wykłady

Profesora Jamesa Ravena,

historyka kultury z University of Essex

i autora książki

The Business of Books:

Booksellers and the English Book Trade 1450-1850 (2007)

“The Sites of the Book Trade in Eighteenth-Century London”

10.05.2011 (wtorek) 18.30 sala 101A (Collegium Novum)

 

“What is the History of the Book?”

13.maja.2011 (piątek) 8.00 sala C1 (Collegium Novum)

który odbędzie się 12.05.2011 (czwartek)

o godzinie 16.45 w sali 601A (Collegium Novum)


 

Śp.

Prof. dr hab. Krystyna Zienkowska

(13 lutego 1929 – 23 stycznia 2011)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

z ogromnym żalem informuje, że w dniu 23 stycznia 2011 roku zmarła

Prof. dr hab. Krystyna Zienkowska, Członek Założyciel naszego Towarzystwa,

wybitny historyk wieku osiemnastego.


 

Śp.

Prof. dr hab. Janusz Maciejewski

(2 czerwca 1930 – 9 lutego 2011)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

z ogromnym żalem informuje,

że w dniu 9 lutego 2011 roku zmarł

Prof. dr hab. Janusz Maciejewski,

Członek Założyciel naszego Towarzystwa,

wybitny historyk wieku osiemnastego.


Śp.

Prof. dr hab. Piotr Żbikowski

(1 sierpnia 1935 – 20 stycznia 2011)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

z ogromnym żalem informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 roku zmarł

Prof. dr hab. Piotr Żbikowski, Członek Założyciel naszego Towarzystwa,

wybitny historyk literatury, badacz polskiego oświecenia oraz wczesnego romantyzmu, przez ponad 40 lat związany z  rzeszowskim środowiskiem

naukowym i akademickim.


Warszawa, 20 września 2010 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na coroczne Walne Zebranie Członków.

Tym razem odbędzie się ono 20 października 2010 r., w sali 125 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28). Pierwszy termin zebrania godzina 10.15, drugi termin 10.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Wykład:

prof. François Rosset

Krytyczni spadkobiercy oświecenia: Germaine de Staël, Benjamin Constant i grupa Coppet”.

2. Dyskusja nad wykładem.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

4. Sprawozdanie finansowe.

5. Głosowanie nad wnioskami Zarządu o wykluczenie Członków mających wieloletnie zaległości w opłacaniu składek.

6. Informacje o działalności SIEDS (ISECS).

7. Informacja Komisji Wydawniczej.

8. Informacja o przygotowaniach do Kongresu w Krakowie w 2011 r.

9. Wolne wnioski.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Michał Zwierzykowski

Sekretarz Generalny Towarzystwa

PS. Na Walnym Zebraniu będzie możliwość opłacenia składek członkowskich. Składka wynosi 50 zł (40 zł dla emerytowanych Członków Towarzystwa).

Można ją również wpłacić na konto Towarzystwa: 12 1020 1013 0000 0602 0116 4359 (PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie). Zarząd apeluje o uregulowanie zaległości.

Warszawa, 10 czerwca 2010 roku


Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,


cztery lata temu, w październiku 2006 roku odbył się we Wrocławiu I Kongres Badaczy Wieku XVIII, pod hasłem Wiek XVIII: polityka-kultura-edukacja.

Było to pierwsze tak liczne spotkanie naszego środowiska. Stało się ono okazją do podsumowania dokonań poprzednich dziesięcioleci, dało też możliwość

przedstawienia dorobku różnych dyscyplin, a przede wszystkim było okazją do wymiany poglądów i ożywionych dyskusji. Czas, który upłynął od wrocławskiego

Kongresu, był okresem intensywnych badań, wielu inicjatyw i przedsięwzięć naukowych zarówno indywidualnych, jak zbiorowych. W związku z tym coraz wyraźniej

widać potrzebę kolejnego spotkania, które umożliwiłoby przedstawienie wyników prac, a także nakreślenie dalszych perspektyw badań oraz przemyślenie możliwości

i sposobów integracji przedsięwzięć podejmowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Wydział

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęły przygotowania II Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku, który odbędzie się w dniach 19 – 22 październiku 2011

roku w Krakowie. Hasłem obrad będzie:

 

Wiek XVIII – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg.


Część naukowa obejmie obrady plenarne, obrady w sekcjach tematycznych oraz na zakończenie dyskusję panelową. W części organizacyjnej zaplanowane jest uroczyste

Walne Zebranie członków Towarzystwa.


Proponowane tematy sekcji:


- Absolutyzm i państwa wolne. Różne drogi modernizacji instytucji i społeczeństw.
- Jednostka – społeczeństwo – władza. Suwerenność – podmiotowość – podległość w strukturach społecznych i państwowych.

- Sarmacja Europejczyków – Europa Sarmatów.

- Oświecenie a wiek osiemnasty: zgodność, rozbieżność zależności. Powrót do nierozstrzygalnych pytań.

- Współpraca interkulturowa, instytucje, ludzie, teksty.

- Reprezentacja świata w kulturze XVIII wieku. Literatura – sztuka – teatr.

- Książka jako środek komunikacji kulturowej.

- Moda – smak – wyobraźnia. Materialność i wrażliwość doby oświecenia.

Informując o tej inicjatywie, zapraszamy wszystkich badaczy epoki do zainteresowania się nią i udziału w przygotowanym spotkaniu naukowym,

stwarzającym możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Prosimy o zgłaszanie uwag i ewentualnych uzupełnień propozycji dotyczących tematycznego

zakresu obrad sekcyjnych w terminie do 15 września 2010 roku (na adres Towarzystwa z dopiskiem „Kongres” lub pod adresem

 elektronicznym: wiekosiemnasty.kongres@wp.pl ). W następnym piśmie okólnym, które rozesłane będzie do końca września 2010 roku, zamieścimy

 informacje dotyczące sposobu zgłaszania propozycji tematów referatów oraz dalszych kwestii organizacyjnych. Prosimy wszystkich Członków Towarzystwa

 o przekazywanie informacji o planowanym Kongresie osobom zainteresowanym historią i kulturą osiemnastego wieku oraz ich badaniem. Zależy nam również

na nawiązaniu kontaktów ze studentami różnych kierunków i dyscyplin. Pisma okólne i inne wiadomości dotyczące II Kongresu, a także działalności Polskiego

Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym są umieszczane na stronie internetowej Towarzystwa (www.wiekosiemnasty.pl).

Komitet Organizacyjny II Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku:

Marek Dębowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Michał Zwierzykowski.

 

Michał Zwierzykowski

Sekretarz Generalny PTBnWO


Warszawa, 6 lutego 2010 roku

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym ukończeniem prac nad kolejnym, 14 Biuletynem naszego Towarzystwa, pozwalam sobie ponownie prosić Państwa o przesłanie informacji na temat Państwa działalności naukowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2010 roku, na mój adres: Dr Michał Zwierzykowski, Instytut Historii UAM, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań lub pocztą elektroniczną: mzwi@amu.edu.pl

Dane, na których mi zależy to:

1. Publikacje za rok 2009 – książki, artykuły, wydawnictwa źródłowe (wyłącznie prace, które

już ukazały się drukiem i w całości lub przeważającej części dotyczą wieku XVIII i początków wieku XIX). Będę wdzięczny za dokładne opisy bibliograficzne: w przypadku wydawnictw samoistnych za podanie także nazwy wydawcy i liczby stron; w przypadku artykułów – dokładnej nazwy czasopisma i zakresu stron.

2. Prowadzone aktualnie prace badawcze – indywidualne i zbiorowe – również te, które sygnalizowano w poprzednich numerach, o ile są kontynuowane.

3. Prowadzone pod Państwa kierownictwem prace doktorskie dotyczące XVIII wieku (temat i nazwisko doktoranta) – także prace kontynuowane.

4. Informacje na temat konferencji, sesji, kolokwiów, które odbyły się w roku 2009 oraz informacje o planowanych na rok 2010 i początek 2011 (do maja włącznie). Bardzo zależy nam na krótkich sprawozdaniach z wydarzeń, które już miały miejsce (1/2 – 1 strony), prosimy także o kilka słów charakterystyki przedsięwzięć planowanych.

Łączę wyrazy szacunku,

Dr Michał Zwierzykowski

Sekretarz Generalny PTBnWO


31 -08-2009

II Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku – Kraków, 2011 rok

Odezwa

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagielońskiego rozpoczęły przygotowania drugiego Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku, który odbędzie się w październiku 2011 roku w Krakowie. Hasłem obrad będzie: Wiek XVIII – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Przewidujemy trzy główne bloki tematyczne: historia, kultura, literatura podzielone na sekcje. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie do listopada 2009 propozycji zakresów tematycznych poszczególnych sekcji pod adresem: Polskie Towarzystwo nad Wiekiem Osiemnastym, ul. Nowy Świat 72, pok. 125, 00-330 Warszawa lub pocztą elektroniczną: wiekosiemnasty.kongres@wp.pl.

Łącząc wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Komitet Organizacyjny

II Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku

Marek Dębowski

Anna Grześkowiak – Krwawicz

Michał Zwierzykowski


19-03-2008

Program do pobrania w formacie .pdf

P  r  a  c  o  w  n  i  a    L  i  t  e  r  a  t  u  r  y    O  ś  w  i  e  c  e  n  i  a

 

Z    w a r s z t a t ó w    b a d a c z y    o ś w i e c e n i a

 W  a  r  s  z  a  w  a ,  1  – 2   k  w  i  e  t  n  i  a   2 0 0 8  r .
P  a  ł  a  c   S  t  a  s  z  i  c  a , u  l .  N  o  w  y   Ś  w  i  a  t   7 2
S  a  l  a   i  m.   A.  M  i  c  k  i  e  w  i  c  z  a  ( n r  1 4 4 )
P   r   o   g   r   a   m      k  o  n  f  e  r  e  n  c  j  i

W t o r e k ,  1  k w i e t n i a

 G o d z.  1 0. 0 0

O t w a r c i e   o b r a d

 

T e r e s a  K o s t k i e w i c z o w a  (W a r s z a w a)

 

A n t o n i  C z y ż  (W a r s z a w a - S i e d l c e): Świadomość literacka Antoniny Niemiryczowej
J o l a n t a  K u s i a k  (P o z n a ń): Zagadka autorstwa satyry „Małpa – człowiek w cnotach, obyczajach i kroju”
I r e n a  R o l s k a  (L u b l i n): Panegiryk pogrzebowy Marianny z Lubomirskich Sanguszkowej jako źródło do dziejów fundacji artystycznych w XVIII wieku
K r z y s z t o f  G o m b i n  (L u b l i n): Sarmatyzacja osiemnastowiecznych kazań trybunalskich

D y s k u s j a

P r z e r w a

M a g d al e n a  B o b e r (W a r s z a w a): Odkrywanie Naruszewicza. O nieznanych rękopisach biskupa łuckiego
P a w e ł  P l u t a (W r o c ł a w): Poetyckie echa „Kościoła śmierci” M. Czarnka                    i A. Naruszewicza
M a r t a  S z y m o r  (Ł ó d ź): Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych

D y s k u s j a

P r z e r w a

G o d z.  1 5. 3 0

P a t r y k  C z e p a n i s  (W r o c ł a w): Problematyka wariantów tekstowych łacińskich wierszy F. D. Kniaźnina
J a c e k  W ó j c i c k i  (W a r s z a w a): Wierszowana autobiografia Ignacego Bykowskiego – między konfesją a okólnikiem
E w a  Z i e l a s k o w s k a  (P o z n a ń): „Wieszczym natchnięty był i wskroś przejęty duchem – Ignacy Krasicki o poetach i pisaniu
A g n i e s z k a  Ś n i e g u c k a  (Ł ó d ź): Kilka uwag o wątku romansowym w „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach”

D y s k u s j a

Ś r o d a ,  2  k w i e t n i a

G o d z.  9. 0 0

 

K r z y s z t o f  D m i t r u k  (R z e s z ó w): „Podróże literackie Józefa Wybickiego
K a r o l i n a  N a w r o c k a  (P o z n a ń): „Szlachcic mieszczanin” Józefa Wybickiego: taka sobie komedia, głos polityka, ukłon w stronę Wielkopolan
M i c h a ł  J a n e c z e k  (L e s z n o): Molier a Zawistowski – recepcja „Skąpca” na ziemi wschowskiej
Ks. J a n  N i e c i e c k i  (L u b l i n): Motywy z „Jerozolimy wyzwolonej” Torquato Tassa w programie ideowym polskiej rezydencji XVIII wieku

D y s k u s j a

P r z e r w a

A g n i e s z k a  M a c i o c h a  (L u b l i n): Motyw pszczoły w polskich czasopismach    XVIII wieku B a r t o s z  M a r c i ń c z a k  (W r o c ł a w): Walka z wiarą w czary i czarownice na łamach „Monitora”D o r o t a  S i d o r o w i c z  (W r o c ł a w): Kto czytał czasopisma Piotra Świtkowskiego? – świadectwa odbioru A u r e l i a  H a s  (G d a ń s k): Wokół druku ulotnego „Epitaphium” z czasu rewolucji francuskiej

D y s k u s j a

P r z e r w a

M a ł g o r z a t a  C h a c h a j  (L u b l i n): „Dzieje znakomitszych wypadków życia mojego” Aleksandra Chodkiewicza – nieznany pamiętnik z lat 1777-1819
M o n i k a  U r b a ń s k a  (Ł ó d ź): Proza Anny Mostowskiej – tematyka, znaczenie, problemy edycji
L u i z a  B o l d a,  Z u z a n n a  O l a k,  A g a t a  S a r n e c k a, D o r o t a  S t y k o w s k a,  A n n a  S z a j d a  (G d a ń s k): Pod czujnym okiem drapieżników i skalnych wisielców, czyli o poszukiwaniach doliny Los Hermanos („Rękopis znaleziony w Saragossie”)

 

D y s k u s j a

Z a m k n i ę c i e   o b r a d

 


 

Z  w a r s z t a t ó w  b a d a c z y  o ś w i e c e n i a  (Warszawa, 1-2 kwietnia 2008 r.)
Streszczenia / tezy referatów

W t o r e k,  1  k w i e t n i a

A n t o n i  C z y ż: Świadomość literacka Antoniny Niemiryczowej
Autorka jednego tomu wierszy ogłoszonego drukiem, oraz drugiego zbioru rękopiśmiennego - miała sporą znajomość literatury. Biegła znajomość języka pozwalała jej śledzić współczesną twórczość francuską. Równolegle dobrze zadomowiona była w polskiej tradycji literackiej. Analiza poetyki immanentnej, także fragmentów metapoetyckich w jej tekstach pozwala zrekonstruować stosunek Antoniny Niemiryczowej do tworzywa, rozpoznać jej myślenie. Niemiryczowa ujawnia związek swego warsztatu poetyckiego, lecz i myślenia, wrażliwości estetycznej najpierw z epoką baroku w zakresie pojmowania poezji oraz stosunku do tworzywa. Znamienne jest ponawianie modelu liryki metafizycznej oraz poezji kunsztownej. Przetwarza też tradycję emblematyki barokowej. Równolegle podejmuje estetykę wczesnego rokoka. Znaczenie szczególne ma świadomość genologiczna autorki Wierszy polskich. Poetka z jednej strony wpisuje się w drugi system gatunków polskiego baroku: ten spoza tradycji Arystotelesowskiej (podobna w tej mierze do Józefa Baki), a często z kręgu literatury stosowanej. Równocześnie ponawia tradycję klasycyzmu.

J o l a n t a  K u s i a k: Zagadka autorstwa satyry „Małpa - człowiek w cnotach, obyczajach i kroju”
W wystąpieniu zreferowany zostanie najnowszy stan badań zagadnienia. Pojawią się w porządku historycznym dotychczasowe propozycje atrybucji, obejmujące ustalenia m.in.: Kazimierza Bartoszewicza, Tadeusza Sinki, Aleksandra Brücknera, Wiktora Wąsika, Mieczysława Piszczkowskiego, Romana Pollaka, Pauliny Buchwald-Pelcowej czy Tadeusza Witczaka. Obrany porządek przedstawienia prób wskazania autora satyry zakłada krótkie omówienie tychże propozycji, odnoszących się kolejno do takich autorów jak: Antoni Łodzia Poniński, Herkulan Matuszewicz i Wojciech S. Chrościeński. W drugiej części znajdzie się analiza tekstu (ściślej: najważniejszych wybranych fragmentów), która pozwoli ustalić terminus a quo oraz terminus ad quem powstania satyry i poprzez metodę krytyki wewnętrznej wskazać na momenty narracyjne, z których wnioskować można sporo o autorze. Próbą domknięcia powyższych uwag będzie syntetyczny i jak się wydaje klarowny portret pisarza, pozwalający na ostrożne hipotezy dotyczące personaliów Anonima.

I r e n a  R o l s k a: Panegiryk pogrzebowy Marianny z Lubomirskich Sanguszkowej jako źródło do dziejów fundacji artystycznych w XVIII wieku
Marianna z książąt Lubomirskich Sanguszkowa, pierwsza żona księcia Pawła Sanguszki jest postacią prawie nieznaną w naszej historii. Spokrewniona z wielkimi rodami m.in. Ostrogskich-Zasławskich, Wiśniowieckich i Sobieskich, wniosła mężowi w wianie ogromne dobra Lubomirskich i wielką fortunę, która pozwoliła Sanguszce, a później i jego drugiej żonie Barbarze z Duninów, na znakomite fundacje artystyczne. Co prawda zachowały się materiały źródłowe poświęcone kosztom wspaniałego pogrzebu Marianny Sanguszkowej, lecz przy wyrazistej postaci Pawła Sanguszki jako fundatora i inicjatora licznych przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie architektury, jej osoba zaciera się w historii sztuki. Pewne świadectwo o Lubomirskich, w tym o Mariannie, jako o fundatorach oraz o ich pochodzeniu i zasługach przedstawił w kazaniu pogrzebowym karmelita bosy ojciec Hironiusz od Najświętszego Sakramentu.

K r z y s z t o f  G o m b i n: Sarmatyzacja osiemnastowiecznych kazań trybunalskich
Zjawisko sarmatyzacji kazań trybunalskich przybiera na sile w wieku XVIII. Można je rozpatrywać mając na uwadze znajdujące się w sali sądowej elementy wystroju o wymowie symboliczno–prawnej: krzyż trybunalski oraz portret św. Tomasza Apostoła. Szczególnie często występuje w kazaniach porównanie sądów Chrystusowych do wyroków polskiego Trybunału. Wyjątkowe znaczenie krzyż zyskiwał wtedy, gdy marszałek lub prezydent mieli go w herbie. Tak było na przykład w 1723 roku, gdy marszałkiem Trybunału był Pilawita – Michał Potocki. Najciekawsze bodaj połączenie wydarzeń nowotestamentowych ze staropolską rzeczywistością zaprezentował jezuita Wojciech Zabielski, odnosząc postacie uczestniczące w Drodze Krzyżowej do współczesnych sobie realiów. Św. Tomasz natomiast to w kazaniach świadek zmartwychwstania Chrystusa, który o cudzie Zbawiciela musiał przekonać się za pomocą własnych zmysłów. Miał on symbolizować wnikliwość i sumienność w dochodzeniu do prawdy i wydawaniu wyroków, a także był wzorem dla sędziów, którzy winni być gotowi umrzeć za prawdę i sprawiedliwość.

M a g d a l e n a  B o b e r: Odkrywanie Naruszewicza. O nieznanych rękopisach biskupa łuckiego
Referat prezentuje nieznane dotąd rękopisy Adama Naruszewicza. Znajdują się wśród nich notatki z pracy w Bibliotece Załuskich oraz fragmenty Diariusza podróży Najjaśniejszego Stansiława Augusta króla polskiego na Ukrainę i bytność w Krakowie, aż do powrotu do Warszawy dnia 22 lipca roku 1787. To ostatnie odkrycie, któremu w głównej mierze poświęcony będzie referat, nie tylko nie rozwiązuje dość skomplikowanej sytuacji tekstologicznej obu diariuszów Naruszewicza, ale rodzi szereg wątpliwości, tym razem związanych z autorstwem...

P a w e ł  P l u t a: Poetyckie echa „Kościoła śmierci” M. Czarnka i A. Naruszewicza
Kościoły śmierci Mateusza Czarnka i Adama Naruszewicza są utworami, które nie doczekały się osobnego omówienia. Za taki stan rzeczy odpowiadać może wiele czynników, m.in. przeświadczenie o efemeryczności wierszy, czyli ich jednostkowym charakterze, który nie potrafił w żaden sposób oddziaływać na wyobraźnię poetycką autorów XVIII w. Jednakże głębsza eksploracja bogatej spuścizny literackiej pozostawionej przez pisarzy wieku świateł daje nieco inny obraz recepcji Kościołów śmierci w twórczości artystycznej powstałej w tym czasie. Można wskazać na co najmniej 3 utwory, w których odnajdziemy echa lektury wierszy Czarnka i Naruszewicza i temu zagadnieniu chciałbym poświęcić swoje wystąpienie. Przedmiotem analizy staną się Hymn do Słońca Adama Naruszewicza, Smutek Franciszka Karpińskiego i Groby umarłych oraz nagrobek mojej matki Ignacego Bykowskiego.

 

M a r t a  S z y m o r: Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych
Na obecność obfitego materiału paremiologicznego w utworach dramatycznych Franciszka Zabłockiego zwracał uwagę już Wacław Borowy: „w komediach wierszowanych możemy soczyste, arcypolskie wyrażenia idiomatyczne i przysłowiowe zbierać prawie dosłownie na każdej stronicy”. Ostatnio wiedzę na ten temat wzbogaciła szerszą analizą Justyna Łukaszewicz w rozprawie Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje. W toku proponowanego przeze mnie referatu przedstawione zostaną przykłady pierwszych warsztatowych szlifów Zabłockiego w zakresie przeplatania literackiej materii przysłowiami i wyrażeniami przysłowiowymi. Już we wczesnych wystąpieniach poety na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” „czy to w duchu filozoficznej zadumy, czy w tonie żartobliwym, czy też na nutę pasterskiej piosenki” odnajdujemy przeszło pół setki przykładów tej praktyki. Na omówienie czekają zatem liczne parafrazy, aluzyjne przywołania, czasem literalne przytoczenia, ale i takie zwroty, narodziny których zawdzięczamy nikomu innemu, jak samemu Franciszkowi z Wołynia i jego poetyckiej wyobraźni.

P a t r y k  C z e p a n i s: Problematyka wariantów tekstowych łacińskich wierszy F. D. Kniaźnina
W referacie poddana analizie zostanie łacińska twórczość Franciszka Dionizego Kniaźnina w perspektywie przemian, jakie zachodziły między dwoma redakcjami jego utworów (Carmina 1781 oraz Carmina Fr. Dion. Kniaźnin Selecta zamieszczone w ostatecznej rękopiśmiennej redakcji 1794–1796). Istotne okaże się rozważenie relacji między twórczością polską (gdzie waga wariantów tekstowych została już rozpoznana) i łacińską. Głównym przedmiotem zainteresowania będzie interferencja między sentymentalizmem i konwencjami poezji nowołacińskiej w utworach poety: mechanizm, dynamika zmian, ich powiązanie z wariantami tekstów.

J a c e k  W ó j c i c k i: Wierszowana autobiografia Ignacego Bykowskiego – między konfesją a okólnikiem
Ignacy Jaksa Bykowski (1750 – po 1818), płodny „autor mniejszy” należący do nurtu sentymentalnego polskiej literatury, pamiętany i wymieniany jest zwykle jako przyjaciel Franciszka Dionizego Kniaźnina, o którym przekazał potomności szereg wynurzeń, dających intrygujący obraz młodziutkiego „mnicha mimo woli”, poddanego własnych namiętności i zagubionego w świecie. Bykowski włączył dedykowany mu autobiograficzny wiersz Kniaźnina w obręb swojego pamiętnika (znanego szeroko od półwiecza dzięki przedrukowi Tadeusza Mikulskiego), gdzie zamieścił też podobny w tonie utwór własny, adresowany do Tadeusza Mostowskiego. Jest to jednak trzecia już jego redakcja, z roku 1806 – dwie pozostałe, adresowane do innych odbiorców, pochodzą z drukowanych zbiorków utworów Bykowskiego z 1787 i 1799 roku. Celem wystąpienia jest dokładne porównanie wszystkich trzech wariantów wierszowanej autobiografii Bykowskiego, wskazanie i skomentowanie podobieństw i różnic między nimi, próba ustalenia kierunku i charakteru zmian tekstowych, a także zestawienie z wierszem Kniaźnina jako domniemanym pierwowzorem i źródłem inspiracji. W obliczu tekstu intencjonalnie konfesyjnego, poddanego jednak tak daleko idącym przeróbkom literackim, nieuniknione wydaje się też zastanowienie nad kategorią „szczerości” poezji sentymentalnej.

E w a  Z i e l a s k o w s k a: „Wieszczym natchnięty był i wskroś przejęty duchem – Ignacy Krasicki o poetach i pisaniu
Referat dotyczył będzie poglądów Ignacego Krasickiego na poetów i pisanie. Na potrzeby tego krótkiego rekonesansu analizie poddano nie tylko dzieło O rymotwórstwie i rymotwórcach, ale także wcześniejsze teksty Księcia Biskupa.

A g n i e s z k a  Ś n i e g u c k a: Kilka uwag o wątku romansowym w „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach”
Celem referatu będzie odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie dla fabuły Doświadczyńskiego ma zamieszczenie w powieści epizodów z Julianną. Przyjrzę się kwestii literackiego rodowodu ukochanej Mikołaja oraz roli, jaką odgrywa ona w utworze.

Ś r o d a,  2  k w i e t n i a

 

K r z y s z t o f  D m i t r u k: „Podróże literackie Józefa Wybickiego
Rzecz przynosi analizy kilku najważniejszych wątków i tematów zawartych w książce J. Wybickiego pt. Rozmowy i podróże ojca z dwoma synami (1804). Poszczególne problemy objaśniane są także za pomocą informacji pochodzących z Życia mojego i zbioru korespondencji pisarza. Referent najwięcej uwagi poświęca idei „podróży literackiej” i jej roli w kreowaniu doświadczeń egzystencjalnych i społecznych młodego człowieka. Książka Wybickiego nawiązuje do bogatej tradycji pisarstwa pedagogicznego (od Plutarcha z Cheronei O wychowaniu dzieci aż do Emila Rousseau), zawiera jednak wiele innowacji spowodowanych czynnikami sytuacyjnymi i własną, autorską wizją stylu nauczania i metodologią uprawiania samej nauki. Dzieło to jest właściwie konspektem wielkiego przedsięwzięcia pisarskiego i edytorskiego. Ostatecznie nie zrealizowane w całości, pozostaje zapisem asjoafektywnych postaw autora, ujawnia skale jego erudycji, preferencje i wzory. Zachowuje także ślady depresyjnych nastrojów spowodowanych utratą naszej państwowości i przynosi dowody prób ich przezwyciężania.

K a r o l i n a  N a w r o c k a: „Szlachcic mieszczanin” Józefa Wybickiego: „taka sobie komedia”, głos polityka, ukłon w stronę Wielkopolan
Komedia Jarmark albo Szlachcic mieszczanin jest ostatnią próbą komediopisarską w życiu Wybickiego. Tekst nie cieszył się zainteresowaniem badaczy. Roman Kaleta, który wydał zbiór dramatów Wybickiego, twierdzi, że autor zaprzepaścił ciekawy pomysł. Pragnę zrewidować ten pogląd, zestawiając tę komedię polityczną m.in. z Powrotem posła J. U. Niemcewicza, na którym się Wybicki wzorował. W Szlachcicu mieszczaninem dostrzegalne są cechy wystąpienia politycznego Wybickiego. Autor komentował wydarzenia z Sejmu Czteroletniego dotyczące praw dla mieszczan. Tekst powstał wiosną i latem 1791 r., kiedy to sam Wybicki stał się reprezentantem miasta Poznania w Sejmie i wpisał się do ksiąg miejskich w Śremie. Ukłonem w stronę Wielkopolan jest fakt, iż akcja komedii dzieje się w Kościanie. Prototypy bohaterów można odnaleźć w wielkopolskich realiach, pośród ludzi, z którymi Wybicki się spotykał. Sztuki Wybickiego częściej wystawiane były na deskach teatrów prywatnych, wielkopolskiej szlachty, niż stołecznych, zatem osadzając akcję w Wielkopolsce pozyskiwał autor przychylność widzów i dla swojej literackiej pracy, i dla idei politycznych wyrażanych w tej komedii.

M i c h a ł  J a n e c z e k: Molier a Zawistowski - recepcja „Skąpca” na ziemi wschowskiej
Referat dotyczy wydanego w Lesznie w 1771 roku druku pt. Dziwak, na starość chcący się żenić, oszukany Floriana Zawistowskiego. Ten niezauważany przez historyków literatury tekst nie stanowił wybitnego świadectwa recepcji Molierowskiego Skąpca w Polsce, lecz jego wystawienie było dla lokalnej społeczności sporym wydarzeniem. Po omówieniu genezy utworu, który Zawistowski zadedykował Antoniemu i Katarzynie Małachowskim, wskazane zostaną teksty panegiryczne oraz udramatyzowana sielanka dołączone do tekstu komedii. Szczególna uwaga poświęcona będzie Dziwakowi..., jego zależności od Skąpca, istotnym podobieństwom i różnicom obu dzieł, a także autorowi przeróbki.

Ks. J a n  N i e c i e c k i: Motywy z „Jerozolimy wyzwolonej” Torquato Tassa w programie ideowym polskiej rezydencji XVIII wieku
Jerozolima wyzwolona Torquato Tasso w kongenialnym tłumaczeniu Piotra Kochanowskiego pełniła w Rzeczypospolitej, aż do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, rolę epopei narodowej. Ogromnie popularna wśród wyższych warstw miała też, jak się wydaje, pewien wpływ na kształt polskiej sztuki dworskiej. Zwłaszcza jako „brewiarz miłosny”, uczący Sarmatów „subtelnych gier sercowych”, oddziaływała na wymowę ideową urządzanych przez nich wnętrz pałacowych i ogrodów. Szczególną rolę w tym względzie odgrywał motyw miłości Armidy i Rinalda. Występował on na przykład w zamku w Podhorach i w pałacu w Choroszczy. W Choroszczy, letniej rezydencji położonej w niewielkiej odległości od Białegostoku, hetman Jan Klemens Branicki zrealizował około roku 1750, wkrótce po ślubie z młodszą o czterdzieści lat Izabelą z Poniatowskich, program ideowy, odwołując się do historii miłosnej bohaterów „Gofreda”: rycerza Rinalda i czarodziejki Armidy. Wyrażał go specyficzny wystrój wnętrz położonego na wyspie pałacu, a także szereg charakterystycznych elementów w otaczających go ogrodach i parkach.

A g n i e s z k a  M a c i o c h a: Motyw pszczoły w polskich czasopismach XVIII wieku
Analiza artykułów, drukowanych w poczytnych oświeceniowych periodykach: „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, „Monitorze” oraz „Monitorze Różnych Ciekawości”, odsłania obecność topiki pszczoły, odzwierciedlającej treści istotne dla sytuacji epoki. W swoim referacie pragnę zająć się różnorodną symboliką pszczoły, nie zamykającą w sobie wyłącznie utylitarnych sensów, stanowiącą część sielskiej przestrzeni oraz implikującą wzorzec doskonałego państwa. Szczególnie zwrócę uwagę na symboliczne znaczenia pszczoły, wchodzące do dyskursów dotyczących roli rozumu i instynktu, działań uczonego i poety, etycznych i moralnych zagadnień. Zajmę się również frekwencją i ustaleniem czasu występowania topiki pszczoły na tle trwania periodyków, co ukaże pozycję motywu w czasopismach XVIII w. Istotną kwestią jest również autorstwo artykułów, nie zawsze jednoznaczne i często wymagające zastanowienia.

B a r t o s z  M a r c i ń c z a k: Walka z wiarą w czary i czarownice na łamach „Monitora”
Autorzy publikujący na łamach „Monitora”, występując przeciwko procesom o czary, ubolewali nad zacofaniem polskiego społeczeństwa, hołdującego przesądom dawno zarzuconym przez cywilizowane narody Europy. Przyjęli założenie, iż zaprzestanie prześladowań czarownic w państwach zachodnich jest efektem skompromitowania wiary w czarownictwo, której kłam zadały rozwijające się nauki ścisłe. Jednak właściwa debata dotycząca spuścizny szesnastowiecznej demonologii odbyła się w Europie Zachodniej niemal sto lat po zakończeniu tam ostatniego procesu, a dyskutanci częściej odwoływali się do teologii niż do nauk przyrodniczych. Można w artykułach „Monitora” wskazać jednakże na symptomy kulturowych przemian, owocem których było prawie powszechne zarzucenie teorii demonologicznych przez wykształcone warstwy osiemnastowiecznej Europy. Do najistotniejszych należało pojawienie się nowej metafizyki, a z nią nowej wrażliwości skutkującej zmianą sposobu wartościowania sceptycyzmu, który stał się właściwą postawą człowieka światłego. Ważną rolę odegrało również wyłonienie się kulturowej opozycji pomiędzy warstwami oświeconymi a gminem.

D o r o t a  S i d o r o w i c z: Kto czytał czasopisma Piotra Świtkowskiego? – świadectwa odbioru
W referacie zamierzam zastanowić się nad tym, jakie pozostały do dziś świadectwa odbioru periodyków Piotra Świtkowskiego i co nam one mogą powiedzieć o ówczesnych czytelnikach – kim byli, jakie grupy społeczne reprezentowali, czy były wśród nich kobiety. We wstępnej części omówię, jaki był nakład poszczególnych tytułów czasopism Świtkowskiego. Zasygnalizuję kwestię, do jakiego czytelnika wirtualnego adresował redaktor „Pamiętnik Historyczno-Polityczny”, „Magazyn Warszawski” oraz „Zabawy Obywatelskie”. Następnie przyjrzę się polemikom i krytyce, które narosły wokół periodyków Świtkowskiego, a zostały utrwalone na łamach ówczesnej prasy oraz w publikacjach Wyrwicza i Piramowicza. Kolejny obszar dociekań dotyczyć będzie spisów prenumeratorów, które ukazały się w „Pamiętniku Historyczno-Politycznym”. Podstawowy zakres mego referatu obejmie omówienie wyników badań proweniencyjnych przeprowadzonych na zachowanych egzemplarzach czasopism Świtkowskiego w największych bibliotekach w Polsce.

A u r e l i a  H a s: Wokół druku ulotnego „Epitaphium” z czasu rewolucji francuskiej

Wystąpienie dotyczy anonimowego polsko-łacińskiego druku ulotnego zawierającego epigramaty, w większości o charakterze nagrobkowym. Poświęcone są one postaciom, które zginęły

na szafocie podczas rewolucji francuskiej. Utwory składające się na wolant opatrzono jednym wspólnym tytułem Epitaphium i zgodnie z informacją podaną na druku miały wyjść spod

pióra Adama Łabęckiego. Jest to zagadkowy druk, choćby z tego względu, że postrzegany bywa jako druga część druczku Epitaphium Regis Galliae Ludovici XVI, podczas gdy stanowi on

samodzielną jednostkę wydawniczą. Będące w centrum mojego zainteresowania Epitaphium zawiera 29 epigramatów, w tym aż 15 poświęcono ofiarom terroru jakobińskiego. Pozostałe 7

wierszy wiąże się ściśle czy też mniej ściśle z rewolucją francuską, a 7 nie ma żadnego związku z wydarzeniami w rewolucyjnej Francji. Wszystkie te utwory poddane zostaną przeze

mnie interpretacji z różnych punktów widzenia.

 

M a ł g o r z a t a  C h a c h a j : „Dzieje znakomitszych wypadków życia mojego” Aleksandra Chodkiewicza – nieznany pamiętnik z lat 1777-1819
Aleksander hr. Chodkiewicz (1776-1838) znany jest głównie jako dramatopisarz i chemik. W bibliografiach nie odnotowano, że autor Katona pozostawił w rękopisie wspomnienia, przechowywane obecnie w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Chodkiewicz na pierwszej karcie umieścił tytuł: Dzieje znakomitszych wypadków życia mojego przeze mnie samego, ręką własną spisane. Wraz z niektórymi aneksami mogącymi służyć do historii polskiej. Od 1777 roku do 28 grudnia 1819 roku. Rękopis jest ważnym źródłem wiedzy historycznej i biograficznej. Chodkiewicz opisuje m.in. swój udział w powstaniu kościuszkowskim, działalność w latach Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego (do końca 1819 r.). Zapiski autora pozwalają na wzbogacenie jego bibliografii o liczne nowe tytuły, jak też wyjaśniają genezę niektórych dramatów oraz okoliczności powstania wierszy miłosnych. Rzucają ponadto nowe światło na stosunki Chodkiewicza z matką (Ludwiką z Rzewuskich), a w pojawiających się w tekście bezpośrednich zwrotach do dzieci, dla których spisywał wspomnienia, odnajdujemy wytłumaczenie wielu dokonanych w życiu wyborów.

M o n i k a  U r b a ń s k a: Proza Anny Mostowskiej – tematyka, znaczenie, problemy edycji
Twórczość Anny Mostowskiej przez długie lata była ignorowana lub deprecjonowana. Zarzucano autorce brak talentu, całkowitą nieoryginalność i nieudolność. W świetle prowadzonych przeze mnie badań wielu zarzutów, jakie kierowano pod adresem powieści autorki Zabawek w spoczynku nie da się utrzymać. Przygotowanie edycji krytycznej powieści Mostowskiej jest zadaniem potrzebnym i pilnym, mija bowiem dwieście lat od ich pierwodruku. Proza Mostowskiej, niezależnie jak oceniać jej wartość artystyczną, stanowi w literaturze polskiej ważne ogniwo przejścia od Oświecenia ku nurtom romantycznym, pisarka jest na gruncie rodzimym prekursorką powieści grozy, wprowadza nowe tendencje literackie i przez to w pełni zasługuje na przypomnienie współczesnemu odbiorcy, zarówno dla wartości badawczej tej literatury, jak i dla satysfakcji czytelniczej. Świadoma znacznej luki w badaniach nad twórczością autorki Astoldy, podjęłam się opracowania edycji krytycznej całego jej prozatorskiego dorobku. Mój referat to efekt badań nad prozą Mostowskiej, podjętych w związku z pracami nad edycją.

L u i z a  B o l d a, Z u z a n n a  O l a k, A g a t a  S a r n e c k a, D o r o t a  S t y k o w s k a, A n n a  S z a j d a: Pod czujnym okiem drapieżników i skalnych wisielców, czyli o poszukiwaniach doliny Los Hermanos („Rękopis znaleziony w Saragossie”)
Głównym założeniem referatu będzie przedstawienie wniosków i odkryć kwerendy, którą jako grupa seminarium oświeceniowego Uniwersytetu Gdańskiego odbyłyśmy w październiku 2007 r. Trasa wyjazdu obejmowała region Andaluzji, ze szczególnym uwzględnieniem pasma gór Sierra Morena. Po dokładnej analizie tekstu Rękopisu znalezionego w Saragossie, jako cel naszej podróżywyznaczyłyśmy konkretne okolice rzeki Gwadalkiwir, które mogły zainspirować Potockiego do wykreowania doliny Los Hermanos. Pierwszym naszym przewodnikiem był Jan Potocki, drugim don Antonio, sędziwy mieszkaniec Andujaru, który wyłonił się z grupy ludzi, oferując nam swoją pomoc i wiedzę. Próbowałyśmy dociec, jakie możliwości usytuowania zdarzeń stwarzał ten rejon Hiszpanii oraz jaki mógł być jego wpływ na przygody Alfonsa van Wordena i jego towarzyszy. Naszym celem była również próba ustalenia relacji między fikcją literacką a rzeczywistością.


29-10-2007

SIEDS séminaire international des jeunes dix-huitiémistes 2008 (Pardubice, 8-13 septembre 2008

 

La Société Internationaled’Etude du dix-huitième siècle (SIEDS) sollicite des contributions de chercheurs se rattachant à tous les domaines de la recherche dix-huitiémiste dans le cadre d’un séminaire international d’une semaine.

 

En 2008, cette rencontre aura lieu à Pardubice et sera organisée sous la double égide dela Sociététchèque d’Etude du XVIIIe siècle et dela Facultédes Lettres de l’Université de Parduvice. Le séminaire se déroulera du 8 au 13 septembre 2008, sous la direction de Milena Lenderova (Université de Parduvice).

 

Le thème proposé estAmitié, convivialité, hospitalité.

Il peut se référer aux réseaux familiaux et aux rapports dans le couple et entre générations, sujets qui ont été renouvelés grâce aux recherches menées ces vingt dernières années par les anthropologues, les historiens et les démographes sur l´image de la famille au XVIIIe s.  

Mais, de la naissance jusqu’à la mort, entre la famille et le reste de la société, les intermédiaires n´ont jamais manqué, qu’il s’agît de personnes, de pratiques, de lieux de sociabilité ou d’institutions. La famille savait d’abord déléguer certains de ses rôles : la mise en nourrice se démocratisa par exemple au cours du XVIIIe. D’autres sujets pourront également ętre abordés comme la mise en apprentissage, l´envoi au collège, le voyage d’initiation et de formation réservé aux classes privilégiées que constitue le Grand Tour. Toutes ces formes de socialisation, des plus humbles aux plus prestigieuses, posent la question de l’amitié, de la convivialité et de l’hospitalité au XVIIIe siècle.

On pourra également étudier les lieux spécifiques de la sociabilité, le salon, le café, l´auberge ou męme l´académie savante, ainsi que les formes d’écriture auxquelles elle s’est pręté, correspondances, journaux intimes, récits de voyage.

 

Voyage etfrais d’hébergement

Les frais de voyage etd’hébergement seront assumés par les organisateurs du séminaire en partie ou en totalité (sous réserve des possibilités de financement du séminaire et des besoins des candidats).

 

Soumission de candidature

Les propositions de chercheurs qui sont au début de leur carrière universitaire (doctorat ou équivalent soutenu après 2002) seront considérées en priorité sur les autres. Les dossiers doivent se fonder sur un projet de recherche original et traiter d’un des sujets mentionnés ci-dessus. Les membres du Comité organisateur ne retiendront qu’un maximum de 15 propositions.Comme il s'agit non pas d'un colloque, mais bien d'un séminaire, chaque participant disposera d'environ une heurepour présenter les textes et les questions qui feront ensuite l'objet d'une discussion en commun.

Les deux langues officielles sont l’anglais et le français.

 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

 1. un brefcurriculum vitaeou figure la date d´obtention de doctorat (PhD ou l´équivalent) ;
 2. une liste des principales publications et des communications prononcées au cours des dernières années ;
 3. une courte description de l´intervention (environ 2 pages à interligne simple)
 4. une lettre de recommandation

 

Date limite pour l‘envoi du dossier :28 mars 2008.

 

Contacts :

milena.lenderova@upce.cz

jiri.kubes@upce.cz

pardubice.doktorandi@seznam.cz

Milena Lenderova, Faculté des Lettres, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, République tchèque.

09-10-2007

Szanowni Państwo,

 

     Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków. Odbędzie się ono 7 listopada t. r. w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN ( Rynek Starego Miasta 29/31 ). Pierwszy termin zebrania godzina 10.30, drugi termin 10.45.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/ Sprawozdanie Zarządu za ubiegły rok działalności Towarzystwa

2/ Informacja o Kongresie SIEDS w Montpellier w lipcu 2007 r.

3/ Sprawozdanie finansowe

4/ Sprawozdanie Komisji Wydawniczej

5/ Dyskusja

6/ Wolne wnioski

7/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania

 

Łączę wyrazy szacunku

 

 

 Piotr Ugniewski

Sekretarz Towarzystwa

 

P. S. Na Walnym Zebraniu będzie możliwość opłacenia składek członkowskich. Składka wynosi 50 zł ( 40 zł dla emerytowanych członków Towarzystwa). Można ją również wpłacić na konto Towarzystwa:12 1020 1013 0000 0602 0116 4359( PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie). Zarząd apeluje o uregulowanie zaległości. Ich wynikiem jest trudna sytuacja finansowa Towarzystwa, co może utrudnić jego działania np. druk Biuletynu.


08-10-2007

W dn. 23-24 października 2007 wygłosi w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego dwa odczyty prof. Jean-Michel Racault z Uniwersytetu w Saint-Denis de la Réunion. Wszystkich zainteresowanych literaturą francuską, głównie podróżniczą, nt. obszaru Oceanu Indyjskiego (tu: Madagaskar i Maskareny) oraz francuską powieścią utopijną XVII i XVIII wieku, a także spragnionych wieści o Nieznanym, zaprasza się serdecznie.

Tytuły wykładów:

Réécritures et parodies de la Genèse dans la littérature utopique des 17e-18e siècles (Cyrano de Bergerac, Foigny, Tyssot de Patot) - 23.10.07 à 11 h 30 s. 121


"Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage".Anticolonialisme et inertextualité dans les "Chansons Madécasses" d'Evariste Parny (1787) - 24.10.07 à 11 h 30 s. 21 (w budynku UW przy ul.
Browarnej).

 

Izabella Zatorska

i.m.zatorska@uw.edu.pl


12-05-2007

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że został wydany 11 numer naszego Biuletynu tym razem pod redakcją Doroty Dukwicz. Trafi on tradycyjnie do członków Towarzystwa za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość pobrania Biuletynu w formie elektronicznej w zakładce Biuletyn.


04-12-2006

Kongres Badaczy XVIII wieku Wrocław 19-21 października 2006

FOTOREPORTAŻ

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\1miodek.jpg

Profesor Jan Miodek podczas sesji inauguracyjnej

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\2Kostkiewicz.jpg

Profesor Teresa Kostkiewiczowa podczas sesji inauguracyjnej

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\3Karpowicz.jpg

Profesor Mariusz Karpowicz wygłasza referat na otwarcie kongresu

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\4Klimowicz.jpg

Profesor Michał Klimowicz wygłasza referat na otwarcie kongersu

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\5Krwawicz i Goldberg.jpg

Docent Anna Grześkowiak - Krwawicz i Profesor Jakub Goldberg podczas sesji inauguracyjnej

         

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\6Krwawicz i Salmonowicz.jpg

Docent Anna Grześkowiak - Krwawicz i Profesor Stanisław Salomonowicz podczas sesji inauguracyjnej

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\7Butterwick i inni.jpg

Przyjęcie dla uczestników widoczny m. in. dr Richard Butterwick i dr Adam Perłakowski

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\8Pelcowa i inni.jpg

Przyjęcie dla uczestników kongresu

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\9Goldberg i inni.jpg

Przyjęcie dla uczestników kongresu

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\10Goldberg i Zielinska.jpg

Przyjęcie dla uczestników kongresu

         

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\11Krwawicz.jpg

Docent Anna Grześkowiak - Krwawicz

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\12Skuncke Kriegseisen Ugniewski.jpg

Obrady w jednej z sekcji: Prof. Marie Christine Skuncke, Prof. Wojciech Kriegseisen oraz dr Piotr Ugniewski

Opis: I:\WIEK_18_Nowa\index_pliki\13Kostkiewicz i panel.jpg

Profesor Teresa Kostwiczowa podczas obrad końcowego panelu

   

06-11-2006

Uprzejmie informujemy o kongresie, który odbędzie się w 2007 roku w Montpellier (poniżej wersja francuska)

Eighteenth Century  Seminar for Junior Scholars

           

The Body and its Images : Health, Humours, Illnesses.

            Representing the body was one of the major Enlightenment debates. Practitioners of anthropometrics measured bodies. Artists and doctors studied them in their most minute details. Novelists and playwrights breathed life into them. The link between the madman’s healthy body and his sick mind challenged scientists and philosophers alike. Ex-votos showed the return to life of bodies which were thought to have been lost. By comparing healthy and unhealthy bodies, one poses the question of what is normal. Literature, art and music accompanied trends in medicine, science and technique. Beyond real or imaginary physical bodies, represented, dissected and anatomised, the health of metaphorical bodies provided a means of thinking through norms in other fields such as the state, society or the body politic. Anatomical and medical reflections were transposed into the areas of politics or society and, in the same way, the microcosm served as a model for the macrocosm.

            Historians, historians of literature, art, ideas, science etc. are invited to join medical historians to debate the question of the representation of (un)healthy bodies, be they real or metaphorical, during a seminar which will be held in Montpellier, a town famous for its medical tradition.

            The seminar will take place fromMonday July 2ndto Friday July 6th 2007.It is placed under the scientific responsibility of Professor Catriona Seth (Université de Nancy II) and Dr Caroline Warman (Jesus College, Oxford).

            Proposals must involve original research (for instance within the framework of a PhD) and concern one or other of the approaches suggested. As it is a seminar, not a colloquium, each participant will dispose of about an hour to present his or her text and a collective discussion will ensue. English and French are the official languages of the seminar.

           Researchers who are at the start of their career (doctorate or equivalent obtained after 2001) will be given priority over other candidates. The members of the organising committee will accept a maximum of 15 proposals.

Each proposal must include the following:

-         A brief CV including the date when the PhD was gained.

-         A list of the candidate’s main publications and papers given over the preceding years.

-         A short description of the proposed paper (about 2 single-spaced pages)

-         A letter of recommendation.

-         An indication of the candidate’s proficiency in foreign languages.

Board and lodging will be funded by the organisers along with transport costs (inasmuch as possible depending on the finances at the seminar’s disposal and candidates’ needs).

            The proceedings will be published in the “Lumières internationales” series by Champion in Paris.

           

            Please send your proposalby postto arrive byDecember 15th2006to:

Catriona Seth,

Faculté des lettres,

Université de Nancy II,

B. P. 13397,

54015 Nancy Cedex

France

 cjseth@mageos.com

Caroline Warman,

Jesus College

Oxford OX1 3DW

Angleterre    

caroline.warman@jesus.ox.ac.uk

XIIe Congrès international des Lumièresde  Montpellier

(8-15 juillet 2007) :"Sciences, techniques et cultures au XVIIIe siècle".

"Knowledge, techniques et cultures in the 18th century"

Dossiers de candidature pour l’attribution de bourses.

 LaSociété Internationale d’Etude du Dix-Huitième Siècle (SIEDS)propose un certain nombre de bourses pour couvrir en partie les frais de participation au Congrès mondial. Ces bourses s’adressent en priorité aux étudiants, aux chercheurs en début de carrière et à ceux qui sont originaires de pays à monnaie faible.Les dossiers doivent comporter :

-        une lettre indiquant le sujet de la communication prévue

-        un curriculum vitae de 2 pages maximum

-        une estimation des besoins financiers et une proposition de budget

-        une lettre de recommandation

-         

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au15 décembre 2007. Ils ne devront pas dépasser 5 pages et seront envoyésen 6 exemplairessoit à:

Institut de recherche sur la Renaissance, l’Age classique et les Lumières

Douzième Congrès des Lumières (attribution des bourses)

Université Paul Valéry Montpellier 3

Route de Mende

F 34190 Montpellier cedex 5

France

Fax : 00-33-4-67142426

  

Soit à :

ASECS

PO Box 7867

Wake Forest University

Winston-Salem, NC 27109

Etats-Unis

Fax: (336) 727-4697

11-10-2006

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy zaktualizowany program Kongresu. Program jest również dostępny do pobraniaKongres Wiek XVIII

Wiek XVIII

polityka – kultura – edukacja

Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku

Wrocław, 19-21 października 2006

czwartek, 19 października

8.45–9.30      Rejestracja uczestników

  Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego,
  plac Uniwersytecki 1 – Oratorium Marianum

9.30–13.00   Uroczyste powitanie oraz sesja plenarna(przerwa: 11.30-12.00)

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego,
plac Uniwersytecki 1 – Oratorium Marianum

                       

Co wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć o wieku XVIII

Mariusz Karpowicz

Sztuka XVIII wieku: nowości w stosunku do wieku XVII

i główne tendencje

Mieczysław Klimowicz

Dramat modernizacji Pierwszej Rzeczypospolitej w literaturze

i teatrze oświecenia

Jakub Goldberg

Szlachta a Żydzi. Status i płaszczyzny kontaktów

Stanisław Salmonowicz

Formacje oświeceniowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Teresa Kostkiewiczowa

Wiek XVIII znany i (czy) nieznany: rejestr spraw

14.45–19.00  Obrady w sekcjach(przerwa: 16.30-17.00)

Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Kryzysy XVIII wieku

(kieruje Zofia Zielińska)

14.45–19.00   sala nr 224

Urszula Kosińska (Warszawa)

Stosunki polsko-rosyjskie w latach 1730–1732 w świetle relacji posła saskiego
w Petersburgu Le Forte`a

Adam Lisek (Katowice)

Wokół postawy szlachty ruskiej w okresie przedostatniego bezkrólewia i wojny domowej w latach 1733–1736

Tomasz Szwaciński (Warszawa)

Rosja wobec Polski w dobie wojny siedmioletniej – problemy badawcze

Katarzyna Bucholc-Srogosz (Częstochowa)

Kolegialne organy władzy wojskowej w Rzeczypospolitej 1764–1794

Dorota Dukwicz (Warszawa)

Pierwszy rozbiór Polski a kryzys sojuszu rosyjsko-pruskiego

Katarzyna Milik (Częstochowa)

Sejm 1780 roku wobec działalności Rady Nieustającej w latach 1778–1780

Marek Blaszke (Warszawa)

Mably i Necker przeciw polityce liberalizmu gospodarczego fizjokratów

Adam Danilczyk (Warszawa)

Od regalisty do sobiepana. Szczęsny Potocki i Stanisław August

Dariusz Nawrot (Katowice)

Litwini w 1812 r. między Rosją a Francją

Wymiana, doganianie, wyprzedzanie na przestrzeni XVIII stulecia

(kieruje Richard Butterwick)

14.45–19.00   sala im. W. Nehringa

Paweł Hanczewski (Toruń)

Wymiana i doganianie w epoce merkantylnej. Unia angielsko-szkocka 1707 r.

Tadeusz Srogosz (Częstochowa)

Czynniki przemian w europejskiej opiece społecznej i zdrowotnej w XVIII wieku

Iwona Wołyniec (Częstochowa)

Problem zaludnienia w dyskusjach politycznych o naprawie Rzeczypospolitej w latach 1733 – 1763

Małgorzata Kamecka (Białystok)

„...obyś już nigdy nie pisał Cracovie przez K”. O znajomości języków obcych w Polsce XVIII wieku

Bartosz Marcińczak (Wrocław)

Diabeł w swojej postaciJana Bohomolca na tle europejskiej debaty dotyczącej czarownictwa

Danuta Kowalewska (Toruń)

„Czarnoksiężniczej sztuki dziwowisko”. Ignacy Krasicki w świecie czarów, cudów, zabobonów

Małgorzata Czerniakowska (Gdańsk)

Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych

Czesław Wróbel (Kraków)

Od utopii do pracy organicznej. Krytyka społeczeństwa w filozofii Stanisława Staszica

Bronisław Treger (Warszawa)

Majster rzemiosła zuchwałego. Stanisław Staszic i problemy inżynierii społecznej

 

Władza i jej obrazy

(kieruje Jakub Pokora)

14.45–19.00   sala nr 141

Zbigniew Bania (Warszawa)

Władza i jej obrazy w architekturze i urbanistyce Rzeczypospolitej XVIII wieku

Jerzy Lileyko (Lublin)

Gmachy i sale sejmowe oraz urzędów Rzeczypospolitej, ich usytuowanie, architektura i dekoracja jako miejsce i tło sprawowania i demonstrowania władzy

Krzysztof Gombin (Lublin)

„Należny tron Polski do Prześwietnego Potockich Domu...” Relacje między panegirykami a sztukami pięknymi w kręgu familii Eustachego Potockiego

Magdalena Górska (Warszawa)

Emblematy polskiego życia politycznego wOrator polonus(1740) Samuela Wysockiego

Jakub Pokora (Warszawa)

„Sny o potędze”, czyli dziecięca ikonografia władzy

Bogusław Pfeiffer (Wrocław)

Król i historia. Kształtowanie obrazu władcy i dziejów rodzimych w literaturze i sztuce czasów stanisławowskich (zarys problematyki)

Agnieszka Skrodzka (Warszawa)

Męki panowania czyli alegoryczny portret Stanisława Augusta

Angela Sołtys (Warszawa)

Raz jeszcze o portrecie polskich osobistości we wnętrzu Banku Anglii (próba interpretacji)

19.30              Uroczysty bankiet

            Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego,
            plac Uniwersytecki 1 – Klub Uniwersytecki

piątek, 20 października

9.00–13.00   obrady w sekcjach(przerwa: 10.45–11.15)

            Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Piśmiennictwo – literatura – literackość

(kieruje Tomasz Pokrzywniak)

9.00–13.00    sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

Wojciech Kaliszewski (Warszawa)

Pisarstwo filozoficzne Antoniego Wiśniewskiego

Roman Dąbrowski (Kraków)

O pojęciu prawdopodobieństwa w świadomości estetyczno–literackiej polskiego oświecenia

Maciej Parkitny (Poznań)

Oświecenie polskie wobec kryzysu teodycei

Witold Wojtowicz (Szczecin)

Parodia w liryce F. D. Kniaźnina

Danuta Hombek (Kielce)

Piśmiennictwo zachodnioeuropejskie w kulturze polskiego oświecenia

Barbara Czwórnóg-Jadczak (Lublin)

Polski klasycyzm heroiczny (Godebski, Koźmian, Osiński, Wężyk).
Peryfrastyczność i dokumentaryzm

Zofia Rejman (Warszawa)

Koncepcja literatury i historii literatury w krytyce literackiej późnego oświecenia

Agnieszka Śniegucka (Łódź)

SofiówkaStanisława Trembeckiego wobec tradycji
filozoficznej antyku

Tomasz Pokrzywniak (Poznań)

Pisarze polskiego oświecenia po dwustu latach

Wiek XVIII w regionie – przykład Śląska i Wrocławia

(kieruje Anna Żbikowska-Migoń)

9.00–13.00    sala im. W. Nehringa

Teresa Kulak (Wrocław)

Historyczne uwarunkowania życia kulturalnego na Śląsku
w XVIII w.

Józef Budzyński (Katowice)

Tradycje humanistyczne w kulturze Śląska w XVIII w.

Lucyna Harc (Wrocław)

Historiografia śląska w XVIII w. – od antykwaryzmu ku oświeceniowej refleksji

Wojciech Kunicki (Wrocław)

Śląska twórczość literacka XVIII w.

Mirosława Czarnecka (Wrocław)

Brève durée? Wczesnooświeceniowy egalitaryzm i aspiracje literackie kobiet
na przykładzie Śląska

Anna Żbikowska-Migoń (Wrocław)

Książka literacka w śląskim repertuarze wydawniczym
drugiej połowy XVIII w.

Krzysztof Migoń (Wrocław)

U początków śląskiego czasopiśmiennictwa naukowego „Gelehrte Neuigkeiten Schlesiens” (1734–1741) na tle erudycyjnych periodyków swego czasu

Bogumiła Burda (Zielona Góra)

Rozwój szkół na Dolnym Śląsku i w Brandenburgii w XVIII wieku

Elżbieta Herden (Wrocław)

Czytelnie i wypożyczalnie książek w XVIII w.: Niemcy, Śląsk, Polska – próba porównania

Wiek XVIII w dydaktyce. Uniwersytet – szkoła – media

(kieruje Tomasz Chachulski)

9.00–10.45    sala nr 143

Roman Pelczar (Rzeszów)

Szkolnictwo parafialne na pograniczu etnicznym
polsko–ruskim w XVIII w. (do 1772 r.)

Stanisław Janeczek (Lublin)

Komisja Edukacji Narodowej na tle europejskim.
Perspektywy badawcze

Kazimierz Puchowski (Gdańsk)

Kolegia szlacheckie w historiografii. Postulat reinterpretacji

Krystyna Stasiewicz (Olsztyn)

Literatura oświecenia jako przedmiot nauczania na uniwersyteckiej polonistyce –
stan obecny i postulaty

Izabela Grad (Wrocław)

OdAmadeuszadoCasanovy– wizerunek osiemnastego
wieku we współczesnej kinematografii

Udostępnianie i upowszechnianie źródeł – cz. 1

(kierują Jerzy Dygdała, Barbara Wolska)

11.15–13.00    sala nr 143

Adam Perłakowski (Kraków)

Korespondencja czasów saskich – postulaty badawcze

Zofia Zielińska (Warszawa)

Korespondencja Stanisława Augusta – projekt edycji

Michał Zwierzykowski (Poznań)

Edytorstwo akt sejmikowych – problemy i wyzwania

Paulina Buchwald-Pelcowa (Warszawa)

Edycje dzieł z wieku XVI i XVII w czasach saskich

Iwona Maciejewska (Olsztyn)

U progu rodzimej powieści. O potrzebie antologii romansu polskiego czasów saskich

14.30–17.15   obrady w sekcjach(przerwa: 15.45–16.00)

            Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Udostępnianie i upowszechnianie źródeł – cz. 2

(kierują Jerzy Dygdała, Barbara Wolska)

14.30–17.15   sala nr 143

Janusz Maciejewski (Warszawa)

Literatura konfederacji barskiej w perspektywie edytorskiej
i badawczej

Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska (Warszawa)

Miedzy metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorówLiteratury konfederacji barskiej

Tomasz Chachulski (Warszawa)

Jak wydawać lirykę Kniaźnina?

Bogdan Rok (Wrocław)

Relacje podróżnicze XVIII w., potrzeby wydawnicze
i problemy

Iwona Dacka (Warszawa)

Zbiór sentencji heraldycznych Gabriela Rzączyńskiego SJ – problem edycji

Krystyna Maksimowicz (Gdańsk)

Sposoby rozpowszechniania poezji politycznej lat 1788–1793

Wolność, równość i... 

(kieruje Anna Grześkowiak-Krwawicz)

14.30–17.15   sala im. W. Nehringa

Marcin Cieński (Wrocław)

Melancholia jako droga do wolności

Anna Grześkowiak-Krwawicz (Warszawa)

Moja, twoja, nasza... Wolność i zaimki w polskiej myśli politycznej XVIII w.

Adam Lityński (Katowice)

Wolność, równość, praworządność. Oświeceniowe korzenie współczesnego
prawa karnego i cywilnego

Arkadiusz Stasiak (Lublin)

Władza i wiedza doskonała. Idea króla-filozofa w polskiej
myśli politycznej

Alina Aleksandrowicz (Lublin)

Kult bohaterów walki o wolność na dworach Czartoryskich

Sabina Kruszyńska (Gdańsk)

Wolność i religia według Benjamina Constanta

17.30–19.00  Walne Zebranie
Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

sobota, 21 października

9.00–13.00   obrady w sekcjach(przerwy: 10.30-10.45; 11.45-12.00)

            Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Obszary oświecenia: grupy społeczne, stany, środowiska

(kieruje Jerzy Snopek)

9.00–13.00    sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

Paweł Kaczyński (Wrocław)

Rodzina w literaturze polskiego oświecenia. Wybrane zagadnienia

Małgorzata Ewa Kowalczyk (Wrocław)

Bogactwo problematyki życia codziennego w relacji Jakuba Lanhausa,
podróżnika XVIII w.

Iwona Kulesza-Woroniecka (Częstochowa)

Służba domowa na dworach magnackich w XVIII wieku
jako przykład odrębnej grupy społeczno-zawodowej

Monika Kwietniewska (Gdańsk)

Kobieta europejska w polemice z traktatem chińskiego mandaryna 
(o polemice w pisemkach z lat 1819 i 1819)

Wojciech Piotrowski (Piotrków Trybunalski)

Polskie elity intelektualne Wołynia i Podola w latach
1805–1832

Agata Roćko (Warszawa)

Sarmacki świat wartości materialnych w XVIII wieku

Dariusz Rolnik (Katowice)

Chłopi Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich w świetle
i przesłaniu polskich pamiętnikarzy. O zmianach w patrzeniu współczesnych
na „nasz lud wiejski”

Elżbieta Wichrowska (Warszawa)

Oświecenie po roku 1830

Filip Wolański (Wrocław)

Miejsce życia emocjonalnego w codzienności rodziny staropolskiej w świetle osiemnastowiecznych kazań franciszkańskich

Grzegorz Zając (Kraków)

Niemcewicz a Węgierski – dwie Ameryki oświeconych

Teatr – teatralizacja – słowo żywe

(kieruje Dobrochna Ratajczakowa)

9.00–13.00    sala nr 26

Dobrochna Ratajczakowa (Poznań)

Stulecie w lustrze sceny

Marek Dębowski (Kraków)

Nowatorstwo sceniczne przełomu wieków: od Diderota do Taylora

Krzysztof Kozłowski (Poznań)

Łaskawość Tytusa albo przemiany klasycyzmu

Katarzyna Lisiecka (Poznań)

Operowa wersja klasycyzmu – o recepcji Glucka w Polsce

Irena Kadulska (Gdańsk)

Widowiska ogniowe w XVIII wieku. Rekonesans

Piotr Kąkol (Gdańsk)

Teatralny krajobraz Prus Królewskich w XVIII wieku. Rekonesans

Marek Podlasiak (Toruń)

O pierwszym teoretycznym tekście o niemieckiej tragedii mieszczańskiej autorstwa Benjamina Pfeila

Barbara Judkowiak (Poznań)

Polska szkoła dramatopisania czasów saskich.
Między tradycją a nowatorstwem

Justyna Łukaszewicz (Wrocław)

Praktyka translatorska Franciszka Zabłockiego jako droga ku nowoczesności

Małgorzata Chachaj (Lublin)

Tragedie Aleksandra Chodkiewicza na tle przemian gatunku na początku XIX wieku

Polityka w kulturze, kultura w polityce

(kierują Wojciech Kriegseisen, Marie-Christine Skuncke)

9.00–13.00    sala im. W. Nehringa

Piotr Ugniewski (Warszawa)

Prasa jako medium propagandy politycznej w Polsce drugiej połowy XVIII wieku.
Stan i perspektywy badań

Antonina Żaba (Katowice)

„Plakaty polityczne” w kościołach jezuickich na Śląsku

Ewa Manikowska (Warszawa)

Kultura i dyplomacja. Działalność Tomasso Anticiego,
ministra króla i Rzeczypospolitej w Rzymie

Anna Oleńska (Warszawa)

Jan Klemens Branicki – między Sarmatą a arystokratą nowoczesnym

Aleksandra Norkowska (Bydgoszcz)

„Mieszczanie, [...] króla kochajcie”. Miasta Rzeczypospolitej wobec panowania Stanisława Augusta

Piotr Żbikowski (Rzeszów)

Poezja polska wobec katastrofy państwa i narodu w roku 1795

Jacek Wójcicki (Warszawa)

Poetyka polityki. O pismach publicznych Stanisława Staszica doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego

13.30–15.00  Krótki i długi wiek XVIII – panel podsumowujący (z udziałem kierowników sekcji)

            sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

02-10-2006

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy nowy numer (10) Biuletynu PTBNWO.

Poprzedni numery biuletynu w formie elektornicznej są dostępne w zakładce BIULETYN


10-05-2006

Blisko rok temu Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym podjęło inicjatywę przygotowania kongresu badaczy epoki oświecenia, powołując Komitet Organizacyjny w składzie prof. Teresa Kostkiewiczowa (przewodnicząca), dr hab. Marcin Cieński oraz dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz. Inicjatywa ta spotkała się z żywym oddźwiękiem we wszystkich środowiskach naukowych w kraju, czego potwierdzeniem jest imponująca liczba ponad stu zgłoszonych na zjazd referatów.

Obecnie dzięki życzliwemu wsparciu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu  Wrocławskiego nasz pomysł nabrał realnych kształtów. W związku z tym pozwalamy sobie przesłać kilka istotnych informacji, ponawiając serdeczne zaproszenie do udziału w spotkaniu, które, jak mamy nadzieję, nie tylko przyczyni się do większej integracji środowiska, ale także będzie - z jednej strony - podsumowaniem dotychczasowego stanu badań, z drugiej zaś stanie się początkiem nowych i ważnych inicjatyw badawczych i edukacyjnych.

Tak jak planowaliśmy, spotkanie to odbędzie się we Wrocławiu w dniach 18 - 21 października 2006. Jego planowany przebieg przedstawia dołączony do tego listu wstępny program zjazdu.

Wysokość wpisowego została określona na 150 zł. Dla studentów (również studiów trzeciego stopnia, czyli doktorantów) oraz emerytów wynosi ono 75 zł. Prosimy o dokonanie wpłaty na konto Towarzystwa: PKO BP SA X Oddział Warszawa 12 1020 1013 0000 0602 0116 4359 z dopiskiem „opłata zjazdowa”.

Prosimy także o wypełnienie dołączonegoformularza(do wydruku w formacie .pdf)i przesłanie go do 15 czerwca wraz z potwierdzeniem wpłaty pod adresem:  Marcin Cieński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław.

W formularzu zaproponowano dwa hotele, które mogą zarezerwować organizatorzy - o różnych cenach, ale także (niestety) o różnym standardzie. Gdyby Państwo chcieli dokonać rezerwacji na własną rękę, dołączamy listę innych hoteli we Wrocławiu.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt:mcienski@uni.wroc.pl,mcienski@o2.pllubkrwawicz@wp.pl., z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania

Program wstępny

(program do wydruku w formacie .pdf)

(lista hoteli do wydruku w formacie .pdf)

(kolejnośc referentów w ramach sekcji jest obecnie alfabetyczna i ulegnie zmianie)

Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku:

Wiek XVIII: polityka - kultura -  edukacja

 środa 18 października

rejestracjauczestników

czwartek 19 października

10.30 - 13.30

sesja plenarna

Jako referentów zaproszono prof. prof. Teresę Kostkiewiczową, Mariusza Karpowicza, Mieczysława Klimowicza oraz Stanisława Salmonowicza

 15.00 - 19.00 obrady w sekcjach

Przerwa 16.45 - 17.00

I. Kryzysy XVIII wieku- kieruje: Zofia Zielińska

 Marek Blaszke(Warszawa)

- Mably i Necker przeciw polityce liberalizmu gospodarczego fizjokratów

Katarzyna Bucholc – Srogosz(Częstochowa)

- Kolegialne organy władzy wojskowej w Rzeczypospolitej 1764 – 1794”

 Adam Danilczyk(Warszawa)

Od regalisty do sobiepana. Szczęsny Potocki i Stanisław August

 Dorota Dukwicz(Warszawa)

Pierwszy rozbiór Polski a kryzys sojuszu rosyjsko-pruskiego

 Urszula Kosińska(Warszawa)

Stosunki polsko rosyjskie w latach 1730 - 1732 w świetle relacji posła saskiego w Petersburgu Le Forte`a

Katarzyna Milik(Częstochowa)

 Sejm 1780 roku wobec działalności Rady Nieustającej w latach 1778 – 1780

 Adam Lisek(Katowice)

-Wokół postawy szlachty ruskiej w okresie przedostatniego bezkrólewia i wojny domowej w latach 1733 - 1736

 Dariusz Nawrot(Katowice)

- Litwini w 1812 r. Między Rosją a Francją?

Tomasz Szwaciński(Warszawa)

Rosja wobec Polski w dobie wojny siedmioletniej. Problematyka badawcza

II Wymiana, doganianie, wyprzedzanie, na przestrzeni XVIII stulecia- kieruje: Richard Butterwick

 Małgorzata Czerniakowska(Gdańsk)

- Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych

Paweł Hanczewski(Toruń)

- Wymiana i doganianie w epoce merkantylnej. Unia angielsko - szkocka 1707 r.

Małgorzata Kamecka(Białystok)

- „...obyś już nigdy nie pisał Crocovie przez K”. O znajomości języków obcych w Polsce XVIII wieku 

Danuta Kowalewska(Toruń)

- „Czarnoksiężniczej sztuki dziwowisko”. Ignacy krasicki w świecie czarów, cudów, zabobonów

Bartosz Marcińczak(Wrocław)

-” Diabeł w swojej postaci” Jana Bohomolca na tle europejskiej debaty dotyczącej czarownictwa

François Rosset(Renens)

- Europa oświeceniowa w świetle biografii Jana Potockiego

 Tadeusz Srogosz(Częstochowa)

- Czynniki przemian w europejskiej opiece społecznej i zdrowotnej w XVIII wieku”

 Bronisław Treger(Warszawa)

- Majster rzemiosła zuchwałego. Stanisław Staszic i problemy inżynierii społecznej

Iwona Wołyniec(Częstochowa)

- Problem zaludnienia w dyskusjach politycznych o naprawie Rzeczypospolitej w latach 1733 – 1763

Czesław Wróbel(Kraków)

- Od utopii do pracy organicznej. Krytyka społeczeństwa w filozofii Stanisława Staszica

III Władza i jej obrazy- kieruje: Jakub Pokora

Zbigniew Bania(Łódź)

Władza i jej obrazy w architekturze i urbanistyce Rzeczypiospolitej XVIII wieku

Andrzej Baranowski(Warszawa)

Hetmani i ich charytatywne fundacje w Rzeczypospolitej XVIII wieku

Krzysztof Gombin(Lublin)

- Należny tron Polski do Prześwietnego Potockich Domu...” Relacje między panegirykami a sztukami plastycznymi w kręgu familii Eustachego Potockiego

Magdalena Górska(Warszawa)

- Emblematy polskiego życia politycznego w „Orator polonus” (1740) Samuela Wysockiego

Jerzy Lilejko(Lublin)

Brak tematu

Katarzyna Mikocka-Rachubowa(Warszawa)

- Stanisława Augusta pomnik Janowi III i projekty André Le Bruna

Jakub Pokora(Warszawa)

- Osiemnastowieczne „sny o potędze” czyli dziecięca ikonografia władzy

Bogusław Pfeiffer(Wrocław)

Król i historia. Kształtowanie obrazu władcy i dziejów rodzimych w literaturze i sztuce czasów stanisławowskich (zarys problematyki)

Agnieszka Skrodzka(Warszawa)

Męki panowania czyli alegoryczny portret Stanisława Augusta

Barbara Wolska(Łódź)

-Wizerunki władców w poezji Trembeckiego

piątek 20 października

9.00 - 13. 00 obrady w sekcjach

(przerwa 10.45 - 11.00)

 I Piśmiennictwo - literatura - literackość- kieruje: Tomasz Pokrzywniak

Barbara Czwórnóg-Jadczak(Lublin)

- Polski klasycyzm heroiczny (Godebski, Koźmian, Osiński, Wężyk). Peryfrastyczność i dokumentaryzm

Roman Dąbrowski(Kraków)

- O pojęciu prawdopodobieństwa w świadomości estetyczno-literackiej polskiego oświecenia

 Danuta Hombek(Kielce)

- Piśmiennictwo zachodnioeuropejskie w kulturze polskiego oświecenia

 Wojciech Kaliszewski(Warszawa)

- Pisartwo filozoficzne Antoniego Wiśniewskiego

Agnieszka Kwiatkowska(Poznań)

-Wybór struktury podawczej jako chwyt polemiczny - literackie aspekty polemik oświeceniowych

Maciej Parkitny(Wrocław)

- Oświecenie polskie wobec kryzysu teodycei

 Tomasz Pokrzywniak(Poznań)

- Literaci polskiego Oświecenia po dwustu latach. Znani i zapomniani..

 Zofia Rejman(Warszawa)

- Koncepcja literatury i historii literatury w krytyce literackiej późnego oświecenia

 Agnieszka Śniegucka(Łódź)

- „Sofiówka” Stanisława Trembeckiego wobec tradycji filozoficznej antyku

 Witold Wojtowicz(Szczecin)

-Parodia w liryce F.D. Kniaźnina

II Wiek XVIII w regionie - przykład Śląska i Wrocławia- kieruje: Anna Żbikowska-Migoń

Barbara Burda(Zielona Góra)

-Rozwój szkół na dolnym Śląsku i Brandenburgii w XVIII wieku

 Józef Budzyński(Katowice)

- Tradycje humanistyczne w kulturze Śląska w XVIII w.

Mirosława Czarnecka(Wrocław)

- Udział kobiet w literaturze Śląska w XVIII w.

Lucyna Harc(Wrocław)

-Historiografia Śląska w XVIII w.

 Elżbieta Herden(Wrocław)

-Czytelnie i wypożyczalnie książek w XVIII w.: Niemcy, Śląsk, Polska - próba porównania

Teresa Kulak(Wrocław)

- Historyczne uwarunkowania życia kulturalnego na Śląsku w XVIII w.

 Wojciech Kunicki(Wrocław)

-Śląska twórczość liteeracka XVIII w.? Śląscy teoretycy i historycy literatury

 Krzysztof Migoń(Wrocław)

- U początków śląskiego czasopiśmiennictwa naukowego „Gelehrte Neuigkeiten Schlesiens (1734 - 1741) na tle erudycyjnych periodyków swego czasu

 Anna Żbikowska-Migoń(Wrocław)

-Książka literacka w śląskim repertuarze wydawniczym drugiej połowy XVIII w.

9.00 - 10.45

III Wiek XVIII w dydaktyce. Uniwersytet - szkoła - media -kieruje: Tomasz Chachulski

Iza Grad(Wrocław)

Od „Amadeusza” do „Libertyna” - wizerunek osimnastego wieku we współczesnej kinematografii

 Krystyna Stasiewicz(Olsztyn)

Literatura oświecenia jako przedmiot nauczania na uniwersyteckiej polonistyce - stan obecny i postulaty

Stanisław Janeczek(Lublin)

- Komisja Edukacji Narodowej na tle europejskim - podobieństwa i różnice

Roman Pelczar(Rzeszów)

-Szkolnictwo parafialne na pograniczu etnicznym polsko-ruskim w XVIII w. (do 1772 r.)

 Kazimierz Puchowski(Gdańsk)

- Kolegia szlacheckie w podręcznikach akademickich. Postulat reinterpretacji

11.00 - 13.00

IV Udostępnianie i upowszechnianie źródeł- kierują: Jerzy Dygdała, Barbara Wolskacz. 1

Jarosław Dumanowski(Toruń)

- Inwentarze, testamenty, rachunki. Perspektywy badań nad kulturą szlachecką w oparciu o źródła masowe z ksiąg grodzkich i ziemskich

Kazimierz Maliszewski(Toruń)

Polskie gazety rękopiśmienne z XVII i XVIII wieku jako źródło do historii kultury i komunikacji społecznej. Stan badań i możliwości edycji

Adam Perłakowski(Kraków)

- Korespondencja czasów saskich-postulaty badawcze

Bogdan Rok(Wrocław)

- Relacje podróżnicze XVIII w., potrzeby wydawnicze i problemy.

Zofia Zielińska(Warszawa)

- Korespondencja Stanisława Augusta. Projekt wydawnictwa

Michał Zwierzykowski(Poznań)

- Edytorstwo akt sejmikowych - problemy i wyzwania

14.30 - 17.15  obrady w sekcjach

Przerwa 15.00 - 15.15

I. Udostępnianie i upowszechnianie źródeł- kierują: Jerzy Dygdała, Barbara Wolskacz. 2

Paulina Buchwald-Pelcowa(Warszawa)

-Edycje dzieł z wieku XVI i XVII w czasach saskich

Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska(Warszawa)

 Miedzy metryczką a przypisem - dylematy i wybory edytorów „Literatury konfederacji barskiej

 Tadeusz Cegielski(Warszawa)

-Refleksje historyka nad „literaturą konfederacji barskiej”

Tomasz Chachulski(Warszawa)

-Jak wydawać lirykę Kniaźnina

Iwona Maciejewska(Olsztyn)

- U progu rodzimej powieści. O potrzebie antologii romansu polskiego czasów saskich

 Janusz Maciejewski(Warszawa)

- „Literatura konfederacji barskiej” w perspektywie edytorskiej i badawczej

Krystyna Maksimowicz(Gdańsk)

- Poezja polityczna lat 1788 - 1793 i sposoby jej kursowania (rozpowszechniania)

II. Wolność, równość i...- kieruje: Anna Grześkowiak-Krwawicz

 Alina Aleksandrowicz(Lublin)

- Kult bohaterów walki o wolność na dworach Czartoryskich

 Ewa Borkowska-Bagieńska/ Wojciech Szafrański(Poznań)

- Od Zbioru do kodeksu. Uwagi o polskich pracach nad reformą prawa w II połowie XVIII w.

Marcin Cieński(Wrocław)

Temat do sprecyzowania

Anna Grześkowiak-Krwawicz(Warszawa)

- Moja, twoja nasza... Wolność i zaimki w polskiej myśli politycznej XVIII w.

 Sabina Kruszyńska( Gdańsk)

- Wolność i religia według Benjamina Constanta(streszczenie)

 Adam Lityński(Katowice)

- Wolność, równość, praworządność. Oświeceniowe korzenie współczesnego prawa karnego i cywilnego

 Arkadiusz Stasiak (Lublin)

-Władza i wiedza doskonała. Idea króla-filozofa w polskiej myśli politycznej

17.30 - 19.00

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

sobota 21 października

9.00 - 12. 00 obrady w sekcjach

I. Obszary oświecenia: grupy społeczne, stany, środowiska- kieruje: Jerzy Snopek

Paweł Kaczyński(Wrocław)

-Rodzina w literaturze polskiego Oświecenia. Wybrane zagadnienia

Małgorzata Ewa Kowalczyk(Wrocław)

-Bogactwo problematyki życia codziennego w relacji Jakuba Lanhausa podróżnika XVIII w.

Iwona Kulesza-Woroniecka(Częstochowa)

- Służba domowa na dworach magnackich w XVIII wieku jako przykład odrębenj grupy społeczno-zawodowej

 Monika Kwietniewska(Gdańsk)

- Kobieta europejska w polemice z traktatem chińskiego mandaryna (o polemice w pisemkach z lat 1819 i 1819)

 Wojciech Piotrowski(Piotrków Trybunalski)

- Polskie elity intelektualne Wołynia i Podola w latach 1805 - 1832

Agata Roćko(Warszawa))

- Sarmacki świat wartości materialnych w XVIII wieku

Dariusz Rolnik(Katowice)

- Chłopi w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich w świetle i przesłaniu polskich pamiętnikarzy. O zmianach w patrzeniu wspólczesnych na „nasz lud wiejski”

 Elżbieta Wichrowska(Warszawa)

- Oświecenie po roku 1830

 Filip Wolański (Wrocław)

-Miejsce życia emocjonalnego w codzienności rodziny staropolskiej w świetle osiemanstowiecznych kazań franciszkańskich

Grzegorz Zając(Kraków)

-Niemcewicz a Węgierski - dwie Ameryki oświeconych

II. Teatr - teatralizacja - słowo żywe- kieruje: Dobrochna Ratajczak

Małgorzata Chachaj(Lublin)

- Tragedie Aleksandra Chodkiewicza na tle przemian gatunku w Polsce na początku XIX wieku

Marek Dębowski(Kraków)

Temat do sprecyzowania

 Irena Kadulska(Gdańsk)

- Teatr widowisk ogniowych w XVIII wieku - rekonensans

 Piotr Kąkol(Gdańsk)

-Teatralny krajobraz Prus Królewskich w XVIII wieku. Rekonesans.

 Justyna Łukaszewicz(Wrocław)

-Metoda adaptacyjna Franciszka Zabłockiego na tle strategii translatorskich stosowanych w polskim oświeceniu w dziedzinie dramatu 

Marek Podlasiak(Toruń)

- O pierwszym teoretycznym tekście o niemieckiej tragedii mieszczańskiej autorstwa Benjamina Pfeila (1755)

 Ewa Szczepan(Szczecin)

-"Narodowy mit początku" w teatrze późnego Oświecenia. "Piast", zapomniana tragedioopera J. U. Niemcewicza.

III. Polityka w kulturze, kultura w polityce- kierują: W. Kriegseisen, M-C. Skuncke

Ewa Manikowska(Warszawa)

-Kultura i dyplomacja. Działalność ministra króla i Rzeczpospolitej w Rzymie, Tommasa Antici

Aleksandra Norkowska(Bydgoszcz)

- „Mieszczanie, [...] króla kochajcie”. Miasta Rzeczypospolitej wobec panowania Stanisława Augusta

 Anna Oleńska(Warszawa)

-Jan Klemens Branicki – między sarmatą a arystokratą nowoczesnym.

Piotr Ugniewski(Warszawa)

- Prasa jako medium propagandy politycznej w Polsce drugiej połowy XVIII wieku. Stan i perspektywy badań

Jacek Wójcicki(Warszawa)

- Poetyka polityki. O pismach publicznych Stanisława Staszica doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego

 Piotr Żbikowski(Rzeszów)

- Poezja polska wobec katastrofy państwa i narodu w roku 1795

Izabella Zatorska(Warszawa)

- Pani Geoffrin, guwernantka Polski. Trudne szlaki interkulturowości w łonie Europy

Antonina Żaba(Katowice)

-"Plakaty polityczne" w kościołach jezuickich na Śląsku

12.30 - 14.00

Panel podsumowujący z udziałem kierowników sekcji

22-03-2006

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26-30 lipca 2006 roku Uniwersytet Warszawski i Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego będzie gospodarzem XII Międzynarodowego Kongresu Muzyki Barokowej. Szczegółowy program zamieszczamy w załączniku(format. pdf)


23-01-2006

Nawiązując do wstępnych wiadomości przesłanych pocztą, zamieszczamy wzałączniku(format .pdf) pełną informację o seminarium młodych badaczy XVIII wieku w Kanadzie we wrześniu tego roku.


07-12-2005

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wydawnictwa ukazały się zapowiedzi nowych pozycji wydawniczych sygnowanych przez Bibliotekę Badań nad Wiekiem Osiemnastym jak również lista księgarń prowadzących sprzedaż książek Biblioteki Badań nad Wiekiem Osiemnastym


Druga informacja o Zjeździe badaczy osiemnastego wieku

Szanowni Państwo,

W rozesłanym w czerwcu liście przedstawiliśmy powody, które – naszym zdaniem – uzasadniają zamiar zorganizowania w październiku 2006 roku Zjazdu badaczy osiemnastego stulecia. Planowany jest on w dziesięciolecie istnienia Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i przynieść ma między innymi próbę refleksji nad obecnym stanem naszej wiedzy o osiemnastym stuleciu oraz nad funkcjonowaniem jego wizerunku w zbiorowej świadomości Polaków. W związku z tym zaproponowaliśmy jako hasło Zjazdu, wskazujące jednocześnie zasadniczą tematykę obrad, następującą formułę:

 

Wiek XVIII: polityka - kultura -  edukacja.

Termin Zjazdu ustalony został na 19-21 października 2006 roku, miejscem obrad będzie Wrocław. W części organizacyjnej zaplanowane jest Walne Zebranie członków Towarzystwa. W części naukowej Zjazdu oprócz referatów plenarnych oraz dyskusji panelowej przewidziane zostały obrady w sekcjach tematycznych. Poniżej podajemy ich wykaz wraz z nazwiskami kierowników poszczególnych sekcji, odpowiedzialnych za dobór referatów i przebieg obrad.

1. Kryzysy XVIII wieku –Zofia Zielińska

2. Wymiana, doganianie, wyprzedzanie na przestrzeni XVIII stulecia - Richard Butterwick

3. Obszary oświecenia: grupy społeczne, stany, środowiska – Jerzy Snopek

4. Teatr - teatralizacja - słowo żywe – Dobrochna Ratajczak

5. Piśmiennictwo - literatura – literackość – Józef Tomasz Pokrzywniak

6. Polityka w kulturze, kultura w polityce – Marie-Christine Skuncke i Wojciech Kriegseisen

7. Władza i jej obrazy

8. Wolność, równość i... – Anna Grześkowiak-Krwawicz

9. Czasy saskie - czasy stanisławowskie - postawy, kierunki, style – Marcin Cieński

10. Wiek XVIII w regionie – przykład Śląska i Wrocławia – Anna Żbikowska-Migoń

11. Udostępnianie i upowszechnianie źródeł – Barbara Wolska i Jerzy Dygdała

12. Wiek XVIII w dydaktyce. Uniwersytet - szkoła – media – Tomasz Chachulski

Zwracamy się obecnie do wszystkich badaczy osiemnastego wieku zainteresowanych przedstawieniem na Zjeździe referatów o zgłaszanie propozycji wystąpień zaplanowanych na 20-25 minut. W zgłoszeniu prosimy o podanie oprócz proponowanego tematu również sugestii, do jakiej sekcji byłoby przeznaczone wystąpienie. Dla ułatwienia kierownikom sekcji przeprowadzenia doboru referatów prosimy również o dołączenie krótkiego streszczenia.

Korespondencję pocztą tradycyjną prosimy kierować pod adresem Towarzystwa (z dopiskiem „Zjazd”), natomiast pocztą elektroniczną na adresy: Anna Grześkowiak-Krwawicz:krwawicz@wp.pli Marcin Cieński:mcienski@uni.wroc.pl.Ze względu na łatwość późniejszego przekazywania zgłoszeń kierownikom sekcji preferowalibyśmy korespondencję elektroniczną. Dla jej ułatwienia na stronie Towarzystwa (wiekosiemnasty.pl) umieszczony zostanie formularz zgłoszeniowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2005. Przewidujemy, że do końca stycznia 2006 uda się zakończyć przyporządkowywanie propozycji referatów do sekcji i będziemy mogli przekazać decyzje dotyczące przyjęcia nadesłanych propozycji do programu obrad.

W lutym 2006 roku zostanie rozesłana kolejna informacja dotycząca programu Zjazdu połączona z formularzem zgłoszenia udziału.

Ponownie zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Zjeździe, mając nadzieję na szeroki odzew ze strony osób zainteresowanych polską historią i kulturą osiemnastego stulecia oraz ich badaniem.

Prof. dr hab.Teresa Kostkiewiczowa

Prezes Towarzystwa

dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz                                                                                                     dr hab. Marcin Cieński

    Wiceprezes Towarzystwa                                                                                                                    Instytut Filologii Polskiej

                                                                                                                                                                Uniwersytetu Wrocławskiego


ZAWIADOMIENIE O INICJATYWIE ZORGANIZOWANIA

ZJAZDU BADACZY OSIEMNASTEGO WIEKU

 Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym powstało w 1996 roku; jednym z jego statutowych zadań jest inicjowanie i wspierania współpracy środowisk naukowych zainteresowanych wiekiem osiemnastym oraz ich integrowanie przez wspólne przedsięwzięcia badawcze, wyminę myśli i dokonań. Dziesięciolecie istnienia Towarzystwa stanowi – jak sądzimy – odpowiedni moment, by podjąć próbę rozważenia sytuacji, w jakiej obecnie znajdują się polskie badania nad osiemnastym stuleciem. Niezbędne wydaje się podsumowanie dokonań ostatnich dziesięcioleci w tej dziedzinie oraz nakreślenie ich perspektyw, a także przemyślenie możliwości i sposobów integracji przedsięwzięć podejmowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Za równie istotne uznajemy rozważenie społecznego aspektu prowadzonych badań, a przede wszystkim refleksję nad obrazem wieku osiemnastego przekazywanym na różnych szczeblach edukacji oraz funkcjonującym w dzisiejszej zbiorowej pamięci i świadomości historycznej Polaków.

 Chcielibyśmy, aby realizacji tak zarysowanych zadań – a także innym celom związanym z badaniami nad osiemnastym wiekiem i ich upowszechnieniem – posłużył ogólnopolski Zjazd naukowy badaczy epoki, organizowany w dziesięciolecie powstania Towarzystwa. Jako tytułowe hasło obrad proponujemy:

 

W ie k  XVIII:  p o l i t y k a  -  k u l t u r a  -  e d u k a c j a

 

Termin Zjazdu ustalony został na19-21 października 2006 roku, miejscem obrad będzie Wrocław. Część naukowa obejmuje obrady plenarne, obrady w sekcjach tematycznych oraz – na zakończenie dyskusję panelową. Prace sekcji poprowadzą specjaliści, którzy będą odpowiedzialni za dobór referatów i przebieg obrad. W części organizacyjnej zaplanowane jest uroczyste Walne Zebranie członków Towarzystwa.

 Proponowane tematy sekcji:

1/Kryzysy XVIII wieku

2/ Wymiana, wyprzedzanie, doganianie na przestrzeni XVIII stulecia

3/Obszary oświecenia: elity, stany, grupy społeczne, środowiska

4/ Teatr-teatralizacja-słowo żywe

5/ Piśmiennictwo-literatura-literackość

6/Polityka w kulturze, kultura w polityce

7/ Władza i jej obrazy

8/ Wolność, równość i…

9/ Czasy saskie – czasy stanisławowskie – postawy, kierunki, style

10/ Wiek XVIII w regionie – przykład Śląska i Wrocławia

11/ Udostępnianie i upowszechnianie źródeł

12/ Wiek XVIII w dydaktyce. Uniwersytet-szkoła-media

Informując o tej inicjatywie, zapraszamy wszystkich badaczy epoki do zainteresowania się nią i udziału w przygotowanym spotkaniu naukowym, stwarzającym możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Prosimy o zgłaszanie uwag i ewentualnych propozycji dotyczących tematycznego zakresu obrad sekcyjnych w terminie do 15 września 2005 roku ( na adres Towarzystwa z dopiskiem „Zjazd” lub na adres elektroniczny: wiekosiemnasty@post.pl  ).

 W następnym piśmie okólnym, które rozesłane będzie do końca września 2005 roku, znajdą się informacje dotyczące sposobu zgłaszania propozycji tematów referatów oraz dalszych kwestii organizacyjnych. Prosimy wszystkich Członków Towarzystwa o przekazywanie informacji o planowanym zjeździe osobom zainteresowanym historią i kulturą osiemnastego wieku oraz ich badaniem. Zależy nam również na nawiązaniu kontaktów ze studentami różnych kierunków i dyscyplin.

 Pisma okólne i inne wiadomości dotyczące zjazdu, a także działalności Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, są umieszczane na stronie internetowej Towarzystwa (www.wiekosiemnasty.pl).

 Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Zjeździe mając nadzieję, że spełni on istotną rolę w badaniach nad polską historią i kulturą osiemnastego stulecia. 

Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

Prezes PTBnWO

 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Wiceprezes PTBnWO

 Dr hab. Marcin Cieński

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

  Warszawa, 15 czerwca 2005