Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

HOMEIII KONGRESBIULETYNSTATUTKONKURSFORUMLINKIKONTAKTZARZĄDARCHIWUM

Newsletter XVIII Wieku
Jeśli chcesz być informowany o bieżacych wydarzeniach i inicjatywach naszego Towarzystwa, zaprenumeruj newsletter.

Wystraczy wpisać swój e-mail 

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN

oraz

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji

BIBLIA OŚWIECONYCH

 

Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym wcześniej zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł. Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć w zaproszeniu. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres Pracowni Literatury Oświecenia: oswiecenie.ibl@wp.pl

_________________________________

 

Oświecenie "nieoświecone"

 

konferencja pt.: Człowiek, natura i magia

 

 

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych. Celem konferencji jest zweryfikowanie stereotypów i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu.

Konferencja Człowiek, natura i magia jest pierwszą z cyklu trzech konferencji organizowanych przez Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu, Pracownię Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu oraz na stronie internetowej konferencji: https://oswiecenienieoswiecone.wordpress.com